Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość”

Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość

projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

W 2018 r. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII wziął udział w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju składając wniosek pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość”, który uzyskał wysoką 26 lokatę na 154 przyjęte propozycje.

W związku z tym od października 2018 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie ruszył dwuletni projekt edukacyjny pod wyżej wymienionym tytułem, przeznaczony dla młodzieży ze szkół współpracujących z WHiDK. W bieżącym roku akademickim odbywa się druga jego edycja.

 

OPIS PROJEKTU (II edycja)

  1. Warsztaty będą trwały od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
  2. Cały cykl składa się z 3 części:
  • Część I: 5 ośmiogodzinnych sobotnich spotkań wykładowo-warsztatowych
  • Część II: dwa miesiące zajęć e-learningowych
  • Część III: 2 dziewięciogodzinne spotkania w grupach, służące przygotowaniu projektu historycznego opartego na wcześniejszych częściach oraz spotkanie finałowe - prezentacja efektów pracy poszczególnych grup

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY CYKLU:

CZĘŚĆ I wykładowo – warsztatowa: październik 2019 – luty 2020

Sobota 26.10.2019 – tematyka: STAROŻYTNOŚĆ

godz. 9.00-10.30 – Wykład: Człowiek – miasto – cywilizacja w starożytności. Od Roma Augusta do Imperium Romanum – dr hab. J.C. Kałużny (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.00 – Śniadanie i przejście do Muzeum Archeologicznego (ul. Senacka 3)

godz. 11.00-14.30 – Seria pięciu zajęć warsztatowych Od starożytnych Sumerów do Imperium Romanum

godz. 14.30 – Powrót na uczelnię, obiad, podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 23.11.2019 – tematyka: ŚREDNIOWIECZE

godz. 9.00-10.30 – Wykład: Wizja średniowiecza w kulturze masowej a prawda historyczna – dr hab. T. Graff  (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, s. 215)

godz. 10.30-11.00 – Śniadanie i przejście do Pracowni Dziejów Kultury Materialnej UPJPII (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3)

godz. 11.00-14.30 – Seria pięciu zajęć warsztatowych Zachowanie dziedzictwa materialnego – dr hab. S. Dryja

godz. 14.30 – Obiad, a następnie podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, s. 215)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 07.12.2019 – tematyka: NOWOŻYTNOŚĆ

godz. 8.45-10.00 – Wykład: Emblematy jako forma przekazu semantycznego w czasach nowożytnych – dr hab. L. Rotter  (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.00-10.30 – Pokaz scenek z życia dworu szlacheckiego, prezentacja polskich strojów historycznych, warsztaty tańca staropolskiego – Zespół Tańca Historycznego „Kontredans” (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.00 – Śniadanie i przejście do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1)

godz. 11.00-14.15 – Seria dwóch zajęć warsztatowych Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski (ekspozycja Broń i Barwa) oraz Kultura szlachecka. Sarmatyzm (ekspozycja Galeria Rzemiosła Artystycznego)

godz. 14.15 – Powrót na uczelnię, obiad, podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 11.01.2020 – tematyka: WIEK XIX 

godz. 9.00-10.30 – Wykład: Codzienne i niecodzienne życie w XIX-wiecznym Krakowie w dobie autonomii – o. dr M. Sadowski (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.00 – Pokaz scenek z balu XIX-wiecznego balu, prezentacja strojów empire, warsztaty tańca regencyjnego – Zespół Tańca Historycznego „Kontredans” (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 11.00-11.30 – Śniadanie i przejście do oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Kamienica Hipolitów (pl. Mariacki 3) oraz Pałac Krzysztofory – Cyberteka (Rynek Główny 35)

godz. 11.30-14.30 – Seria dwóch zajęć warsztatowych W czterech kątach pradziadków (Kamienica Hipolitów) oraz Ku współczesności. Jak powstawał Wielki Kraków? (Pałac Krzysztofory – Cyberteka)

godz. 14.30 – Powrót na uczelnię, obiad, podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 29.02.2020 – tematyka: WIEK XX

godz. 9.00-10.30 – Wykład: Czym był totalitaryzm? Idee i praktyka – dr M. Zakrzewski (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.30 – Śniadanie i przejście do oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Apteka pod Orłem (pl. Bohaterów Getta 18)

godz. 11.30-13.30 – Warsztaty muzealne oraz moderowany interaktywny spacer edukacyjny - Krakowskie getto

godz. 13.30 – Powrót na uczelnię, obiad, szkolenie z podstaw e-learningu,podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

 

CZĘŚĆ II e-learningowa: marzec-kwiecień 2020

Zajęcia e-lerningowe zakładają zapoznanie uczestników z trzema modułami/ścieżkami szkoleń historyczno-praktycznych:

- historia w grach komputerowych (osoby moderujące: mgr M. Rdzak),

- historyk na planie filmowym (osoba moderująca: dr J. Małocha),

- historia w turystyce i grach terenowych (osoba moderująca: dr R. Opulski)

 CZĘŚĆ III projektowa: maj – czerwiec 2020

W oparciu o informacje zawarte w modułach e-learningowych oraz wiedzę wyniesioną z części I (a także oczywiście z zajęć szkolnych) młodzież dzieli się na 3 ok. 15-osobowe grupy, z których każda – wspomagana przez akademickich mentorów – zrealizuje projekt odpowiadający tematyce jednego z modułów e-learningowych.

A zatem:

– uczestnicy zainteresowani tworzeniem historycznego scenariusza filmowego/teatralnego włączają się w projekt filmu,

– uczestnicy, którym spodobało się tworzenie historycznych gier komputerowych wybierają projekt gry,

– uczestnicy, których pociągnęła turystyka historyczna angażują się w projekt turystyczny.

 

Przy czym w przypadku nadmiaru chętnych do którejś z grup, decydować będzie jakość wykonywania przez uczestników zadań z wcześniej zaliczonego modułu e-learningowego.

Na przygotowanie projektów przeznaczono dwa spotkania, które odbędą się w soboty 09.05.2020 oraz 23.05.2020 w budynkach UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 według następującego planu:

godz. 9.00-10.30 – Praca w grupach tematycznych (gry, film, turystyka)

godz. 10.30-10.50 – Śniadanie

godz. 10.50-14.00 – Praca w grupach tematycznych (gry, film, turystyka)

godz. 14.00-14.30 – Obiad

godz. 14.30-15.00 – Podsumowanie dnia i określenie zapotrzebowania na materiały do projektu

Równocześnie w trakcie spotkania 09.05.2020 w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 odbywać się będą dla chętnych rodziców młodzieży uczestniczącej w projekcie Warsztaty „Plusy i minusy technologii informacyjno-komunikacyjnych” (prowadzący: dr R. Opulski – medioznawca i nauczyciel, mgr. A. Gawron – pedagog szkolny, dyrektor Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”). 

Finał Warsztatów „Historia ma przyszłość” stanowić będzie zaprezentowanie projektu przygotowanego przez każdą z grup, co nastąpi podczas spotkania zaplanowanego na sobotę 13.06.2020 w auli budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu z ramienia UPJPII:

Kierownik projektu: dr hab. Józef C. Kałużny (jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl)

Z-ca kierownika: dr Joanna Małocha (joanna.malocha@upjp2.edu.pl)