Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Tutoring

„Tutoring to metoda indywidualnej opieki nad podopiecznymi, oparta na relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na człowieka, stara się o pełny rozwój jego potencjału”

(na podst. Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa 2015)

 

Dnia 30 maja 2019 r. dzięki inicjatywie zapoczątkowanej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie uzyskał certyfikat Collegium Wratislaviense pozwalający na prowadzenie zajęć z zakresu tutoringu akademickiego. Chętnych studentów ze wszystkich Wydziałów Uczelni zapraszamy zatem do skorzystania od roku akademickiego 2019/20 z możliwości uczestnictwa w tym elitarnym kursie!

 

 

Czym jest tutoring?

To innowacyjna metoda edukacji spersonalizowanej, zmierzająca do rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia dzięki relacji mistrz-uczeń. Praktykowana jest na renomowanych uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich (Oxford, Cambridge, Berkley), a jej elementów na gruncie polskim można doszukiwać się w założeniach edukacyjnych słynnego Collegium Nobilium.

 

Co zyskujesz jako uczestnik kursu tutoringu?

 • Rozwijasz swój potencjał zarówno w wymiarze naukowym, jak i osobistym
 • Odkrywasz istotne trudności, utrudniające realizację zakładanych celów oraz uczysz się ich pokonywania
 • Poznajesz metody łatwiejszego przyswajania wiedzy, dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji
 • Zyskujesz uniwersalne umiejętności naukowe krytycznego myślenia, przedstawiania i obrony własnej opinii oraz prowadzenia dyskusji
 • Uświadamiasz sobie lub rozwijasz własne talenty oraz poznajesz sposoby na wzmocnienie swoich słabszych stron
 • Ćwiczysz określanie celów zawodowych (i osobistych) oraz planowanie skutecznych sposobów ich realizacji

Uwaga! Zajęcia tutoringu ujmowane są w suplemencie do dyplomu jako elitarny kurs indywidualny!

 

Jak wygląda organizacja zajęć tutoringu?

 • Zajęcia są nieodpłatne
 • Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych odbywanych z jednym tutorem w przeciągu jednego roku akademickiego
 • Termin, częstotliwość i długość spotkań ustalane są na drodze porozumienia pomiędzy tutorem i studentem
 • Charakter i tematyka zajęć oraz rodzaj wykonywanych w ich trakcie ćwiczeń i stosowanych narzędzi tutorskich zależą od indywidualnych potrzeb studenta
 • Zajęcia odbywają się na terenie uczelni, a tutor prowadzi ich dokumentację dla celów administracyjnych

 

Jak przebiega proces rekrutacji?

 • Zajęcia przeznaczone są dla studentów ze wszystkich Wydziałów Uczelni  oraz każdego poziomów studiów
 • Student chętny do uczestnictwa w zajęciach z tutoringu akademickiego proszony jest o napisanie listu motywacyjnego (max. 1400 znaków) z krótkim opisem swoich zainteresowań naukowych i oczekiwań, jakie wiąże z zajęciami oraz wskazaniem trzech potencjalnych tutorów, z którymi chciałby pracować (wybranych z wykazu zamieszczonego poniżej) – list należy przesłać na adres koordynatora programu (joanna.malocha@upjp2.edu.pl)
 • Koordynator przekazuje esej wskazanym przez studenta tutorom i po uzyskaniu od nich odpowiedzi informuje studenta z kim może on podjąć współpracę oraz kontaktuje obydwie zainteresowane strony; ewentualnie prosi o wskazanie innych opiekunów

 

Nasi tutorzy

 • Wszyscy tutorzy są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowi i posiadają certyfikaty wydane przez renomowaną Szkołę Tudorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Tutorzy są najczęściej związani z Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego, ale większość z nich prowadzi zajęcia także na innych Wydziałach i posiada ukończone kilka kierunków studiów
 • Zapraszamy do bliższego zapoznania się z sylwetkami Tutorów UPJPII

 

 

Więcej informacji: joanna.malocha@upjp2.edu.pl