Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pomoc materialna - doktoranci

KONTAKT Z DZIAŁEM SPRAW STUDENCKICH

Szanowni Państwo DSS posiada dodatkowy adres e-mail do kontaktu: dss@upjp2.edu.pl

 

Dział Spraw Studenckich

 

 

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO STYPENDIUM NA II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Dział Spraw Studenckich przypomina doktorantom, którzy chcą skorzystać ze stypendiów socjalnych w II semestrze r.a. 2016/2017, a  ich dochody nie uległy zmianie
w stosunku do roku 2015 r. o konieczności dostarczenia do 31.01.2017 r. zał. nr 12
.
Natomiast doktoranci, u których dochód na osobę w rodzinie uległ zmianie (uzyskali lub utracili dochód) w roku 2016 r.,
proszeni są o dostarczenie wlaściwych zaświadczeń do 31.01. 2017 r.
 

Dział Spraw Studenckich
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJE STYPENDIALNE POZYTYWNE DOTYCZĄCE :

  • stypendiów doktoranckich,
  • zwiększonych stypendiów doktoranckich,
  • stypendiów dla najlepszych doktorantów,
  • stypendiów socjalnych,
  • stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych
     

DO ODBIORU W SEKRETARIATACH WYDZIAŁÓW, PROWADZĄCYCH STUDIA DOKTORANCKIE. TERMIN ODBIORU DECYZJI W DNIACH OD 21.11.2016 - 25.11.2016 R. W GODZINACH PRZYJĘĆ.

TERMIN ODBIORU DECYZJI NEGATYWNYCH ZOSTANIE PODANY ODRĘBNYM KOMUNIKATEM.

Dział Spraw Studenckich

 

UWAGA!!!

Na stronie jest już nowy regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 wraz z wnioskami oraz aneks do regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

 

 

Komunikat dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - ulga prorodzinna

Uprzejmie informuję, że stosownie do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. znak: DD3/8213/12a/KDJ/11/142 – rodzice doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mogą korzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej (wszelkie warunki korzystania z tej ulgi określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki