Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

XIII Konferencja naukowa Etyki Mediów 22 – 23 V 2019

XIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów

W dniach 22-23 maja, po raz trzynasty zostanie otwarta przestrzeń rozważań naukowych o etyce i mediach, w ramach Konferencji Etyka Mediów. W tym roku debata skupi się wokół tematu: Godność osoby w mediach – media godne osoby.

Obecnie można zaobserwować spadek zaufania do mediów. Spowodowane jest to brakiem uczciwości wobec odbiorcy, która przejawia się poprzez kłamstwa, manipulacje, nierzetelne i stronnicze podawanie informacji oraz bezkarne rzucanie oszczerstwami. Próby budowania świadomości człowieka na przeinaczonym obrazie rzeczywistości urągają godności ludzkiej i nie powinny mieć miejsca w mediosferze.
Tegoroczna debata Etyki Mediów opierać będzie się na przyjęciu poszanowania godności człowieka jako fundamentalnej zasady etycznej funkcjonowania mediów. Ma to stanowić podstawowe kryterium oceny jakości przekazu medialnego, rzetelności dziennikarskiej oraz poziomu życia społecznego. 
Etyka Mediów od trzynastu lat zachęca do rozważań na tematy związane z etyką i mediami, tworząc odpowiednią przestrzeń do debaty. W tym roku Konferencja Naukowa jawi się jako bastion ochrony godności człowieka w mediach oraz inicjator przywrócenia należnego szacunku dla jednostki.
Konferencja Naukowa Etyki Mediów organizowana jest przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Wydarzenie odbędzie się w bibliotece Uniwersytetu Papieskiego, znajdującej się przy ulicy Michała Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

na Wydziale nauk Społecznych

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

zaprasza na

 

XIII Konferencję Naukową Etyki Mediów

 

Godność osoby w mediach – media godne osoby

The dignity of a person in the media – media worthy of a person

 

 

Kraków, 22–23 maja 2019 roku

 

ul. Bobrzyńskiego 10

Biblioteka Główna UPJPII

 


 

 

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Prorektor UPJPII
Otwarcie Konferencji Godność osoby w mediach – media godne osoby  
22 maja 2019 roku
Biblioteka Główna UPJPII

Szanowni Państwo,
Dziękuję, że mogę choć przez chwilę uczestniczyć w tej niezwykłej konferencji pt. Godność osoby w mediach – media godne osoby, którego organizatorami są: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (który obchodzi swoje 10-lecie) działający na naszym Uniwersytecie  oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, przy wielu wspaniałych patronach na czele z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także partnerach organizacyjnych i sponsorach. To dla nas wielki zaszczyt, że wszyscy jesteście z nami na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
To wszystko co chcecie  Państwo przedstawić i nad czym dyskutować odbędzie się w trzech sesjach plenarnych oraz dwunastu sesjach tematycznych. Wystąpi z referatami i prowadzić będzie sesje oraz dyskusje przeszło 80 wytrawnych znawców tematu z całej Polski i z zagranicy. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuje i cieszę się, że właśnie nasz Uniwersytet jest miejscem tak znaczącego wydarzenia, które przejdzie do historii jako jedno z najważniejszych. Dziękuję organizatorom na czele z ks. prof. Michałem Drożdżem dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.
Nie mogło być lepszego czasu na taką właśnie debatę. Jesteśmy bowiem, jak mi się wydaje w wyjątkowym czasie i miejscu w historii Kościoła w Polsce i w świecie. Jesteśmy niewątpliwie na zakręcie dziejów świata. Postępująca laicyzacja, spadek wiarygodności Kościoła jako instytucji, upadek autorytetów, częste „feack newsy” oraz wielki zalew informacji prawdziwych  czy zmyślonych, jest dla nas powodem do pogłębienia tego co najważniejsze. Może to jest właśnie czas do tego by przypomnieć zasady, podstawy, fundamenty i wartości. Odważę się powiedzieć, że dla mediów, człowiek jest przecież drogą. Zachowanie zaś jego godności w mediach, w tym przekazie, który trafia do milionów, a także uczynienie tych mediów godnymi człowieka – jest bowiem wyzwaniem chwili. Co więcej wydaje mi się, że jest to naszym obowiązkiem.
W mało znanym przemówieniu Człowiek jest osobą, wygłoszonym w Radio Watykańskim podczas III sesji Soboru Watykańskiego II w 1964 roku kard. Karol Wojtyła mówił: uznawać godność człowieka to znaczy wyżej stawiać jego samego niż wszystko, cokolwiek od niego pochodzi w widzialnym świecie. Wszystkie dzieła i wytwory człowieka, skrystalizowane w cywilizacjach i kulturach, stanowią tylko świat środków, którymi człowiek posługuje się w dążeniu do właściwego sobie celu. Człowiek nie żyje dla techniki, cywilizacji czy nawet kultury; żyje natomiast korzystając z ich pomocy, stale zachowując swoją własną celowość. Ta celowość wiąże się ściśle z prawdą: człowiek bowiem jest istotą rozumną – oraz z dobrem jako właściwym przedmiotem wolnej woli .
Szanowni Państwo,
Minęło wiele lat od tej proroczej wypowiedzi, a przecież nic się nie zmieniło. Człowiek bowiem musi zachować swoją godność, media zaś te godność winny uszanować i być jej godne. Cieszę się, że to jest właśnie przedmiotem Waszej dyskusji. Oby ona promieniowała na nas wszystkich.
Życzę wszystkim Państwu ożywionej dyskusji i odwagi w dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem. Liczę na to, że wszyscy będziemy mogli raz jeszcze do tej konferencji powrócić, czytając wydane teksty.
Dziękuję za uwagę i dziękuję za Waszą obecność!

 

Program konferencji

 

22 maja 2019 roku

 ul. Bobrzyńskiego 10

 

8.45-9.15

Przyjęcie i rejestracja Uczestników

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biblioteka Główna UPJPII, ul. Bobrzyńskiego 10

 

9.15-9.30

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prorektor UPJPII ds. studenckich i dydaktyki

ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż

Przewodniczący Konferencji, dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Katarzyna Drąg

Sekretarz Konferencji, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wystąpienia Patronów i Gości Honorowych Konferencji

 

9.40-11.00

Media godne osoby

Sesja plenarna I (aula)

 

Przewodniczenie:

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

 

prof. dr hab. Janusz Kawecki (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na straży godności osoby w mediach

 

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Etyka samouczących się medialnych algorytmów

 

ks. prof. nadzw. dr hab. Józef Kloch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Podmiotowość maszyn w kontekście badań nad sztuczną inteligencją

 

prof. mag. dr Michael Roither (University of Applied Sciences Burgenland)

European media ethic standards in the social media communication age

 

Dyskusja

 

11.00-11.30

Przerwa na kawę, Biblioteka Główna UPJPII

 

11.00

Briefing medialny, Biblioteka Główna UPJPII

 

11.30-13.15

Godność osoby w mediach

Sesja plenarna II (aula)

 

Przewodniczenie:

ks. prof. nadzw. dr hab. Józef Kloch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Media – godność osoby ludzkiej – duchowość

 

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Czy na emigracji istnieje etyczne polskie dziennikarstwo?

 

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność dziennikarza i godność osoby

 

prof. nadzw. dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Automatyzacja procesów komunikacyjnych w public relations

 

prof. dr hab. Maciej Kawka (Polska Akademia Umiejętności)

„Twarze” godności w języku i kulturze

 

13.15-14.45

Obiad, Biblioteka Główna UPJPII

 

14.45-16.30

Prawno-instytucjonalna ochrona godności osoby

Sesja tematyczna 1 (aula)

 

Przewodniczenie:

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Lakomy (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Legalność publicznego udostępnienia dzieł w Internecie

 

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Szot (Uniwersytet Wrocławski)

Dylematy polityczne mediów w kontekście ochrony interesów i godności jednostki

 

dr Jacek Żurawski (TVP SA/Społeczna Akademia Nauk)

Naruszenie godności człowieka w świetle decyzji KRRiT

 

dr Jacek Wojsław (Uniwersytet Gdański)

Kultura sporu wokół zmian polityczno-medialnych roku 1989 w gdańskim środowisku dziennikarskim: spojrzenie po 30 latach

 

mgr Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Oblicza etyczności mediów w świetle wyników badań Instytutu Dyskursu i Dialogu

 

mgr Agnieszka Maria Domańska (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Czy społeczeństwo ma swój głos? Interpretacja korespondencji nadesłanej przez słuchaczy Radia Maryja do KRRiT

 

Dyskusja

 

14.45-16.30

Godność osoby w social media

Sesja tematyczna 2 (sala konferencyjna, parter)

 

Przewodniczenie:

prof. nadzw. dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (Uniwersytet Warszawski)

Przekaz instytucjonalny w mediach społecznościowych jako forma szacunku lub jego braku dla godności odbiorcy

 

dr Rafał Śpiewak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Media dla człowieka – człowiek dla mediów? Dylematy rozwoju nowych technologii medialnych

 

dr Agata Dziekan-Łanucha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Od niezależności i uczestnictwa do instrumentalizacji. Co nowe media dały użytkownikom?

 

mgr Magdalena Jeżak-Śmigielska, ks. mgr Marek Weresa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Wykroczenie przeciw dekalogowi w mediach społecznościowych

 

mgr Marta Cerkaska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Różne oblicza fake newsów – różne sposoby braku poszanowania dla godności człowieka

 

mgr Magdalena Cygan (Uniwersytet Jagielloński)

Poszanowanie godności człowieka w kontekście rozwoju technologii i przemian medialnych

 

Dyskusja

 

14.45-16.30

Godność osoby a praktyka dziennikarska

Sesja tematyczna 3 (sala konferencyjna, I piętro)

 

Przewodniczenie:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman (Uniwersytet Rzeszowski)

Godność odbiorców przekazów dziennikarskich

 

prof. nadzw. dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Obraz imigrantów w mediach islandzkich. Etyka dziennikarska w praktyce

 

dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ochrona godności czytelnika w dziewiętnastowiecznych powinnościach dziennikarskich

 

dr Dariusz Baran (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Przekazy godne dziennikarzy – etyka dziennikarska w praktyce nowych mediów

 

mgr Beata Szkaradzińska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa – perspektywa powinność dziennikarskiej

 

red. Michał Chlebowski (TVN24/SWPS)

Dziennikarze polscy wobec standardów warsztatowych i etycznych w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności prasy. Zarys problemu i wyniki badań ilościowych

 

Dyskusja

 

14.45-16.30

Konteksty obywatelskie podmiotowości człowieka

Sesja tematyczna 4 (sala konferencyjna, II piętro)

 

Przewodniczenie:

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

dr hab. Maria Magoska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Kryzys podmiotowości i obywatelskości a media

 

dr hab. Jacek H. Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)

Dignitas i decorum zmediatyzowanego konfliktu politycznego: przyczynek do post-klasycznej wykładni stosowności komunikacyjnej

 

dr Izabela M. Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski)

Medialny obraz godności osoby publicznej w komunikacji ze społecznością lokalną

 

dr Wojciech Wciseł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Człowiek ukryty w kwotach, liczbach i statystykach. Wypowiedzi polityków w kontekście migrantów i uchodźców

 

mgr Sylwia Nessler (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Gra o Biały Dom – godność polityka w mediach

 

mgr Miłosz Kluba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wizerunek osób publicznych na łamach wybranych tygodników opinii – analiza zdjęć

 

Dyskusja

 

16.30-17.00

Przerwa na kawę, Biblioteka Główna UPJPII

 

17.00-18.00

Godność osoby w praktyce dziennikarskiej

Dyskusja panelowa z udziałem praktyków mediów (aula)

 

Prowadzenie

dr Maja Bednarska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

19.15

Mini-koncert organowy: Bazylika Mariacka w Krakowie

 

19.30

Uroczysta kolacja, Kraków, Plac Mariacki 4

 

 

23 maja 2019 roku

ul. Bobrzyńskiego 10

 

9.00-10.30

Zrozumieć godność człowieka w mediach

Sesja tematyczna 5 (aula)

 

Przewodniczenie:

ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

prof. nadzw. dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska (Uniwersytet Gdański)

Czy istnieje pojęcie godności we współczesnym języku?

 

dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)

Sposoby rozumienia godności przez studentów dziennikarstwa. Refleksje z badań

 

dr Sławomir Soczyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godnościowe uwarunkowania wolności słowa

 

dr Maja Bednarska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Anatomia godności człowieka medialnego

 

mgr Kamila Rączy (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność człowieka fundamentem wolności. Aksjologia ludzkich wyborów w serialu „Ozark”

 

Dyskusja

 

9.00-10.30

Dziennikarska troska o godność człowieka

Sesja tematyczna 6 (sala konferencyjna, parter)

 

Przewodniczenie:

dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

dr Dorota Narewska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dziennikarstwo dla dobra człowieka na przykładzie charytatywnego projektu pt. „Lepsze Jutro z RMF FM”

 

mgr Marta Woźniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność a łamanie kanonów sztuki dziennikarskiej. Kontekst antynagrody „Hiena Roku”

 

ks. mgr Paweł Kaszuba (Telewizja TV Angel)

Godność osoby w konstruowaniu modelu etycznego cyberprzestrzeni

 

mgr Ewa Cepil (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność dziennikarza jako zobowiązanie. Przesłanie filmu Michelangela Antonioniego „Zawód: reporter” w świetle Karty Etycznej Mediów

 

red. Julia Piwowarczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Rzetelność dziennikarska w świetle godności na przykładzie problematyki smogu w mediach

 

Dyskusja

 

9.00-10.30

Godność osoby w komunikowaniu wizerunkowym

Sesja tematyczna 7 (sala konferencyjna, I piętro)

 

Przewodniczenie:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (Uniwersytet Warszawski)

 

dr hab. Marzena Barańska (Uniwersytet Jagielloński)

Etyka w reklamie analiza wybranych przykładów

 

dr Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Postrzeganie „Innego” i komunikacja nieetyczna w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce

 

dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wartości jako wehikuły perswazyjności i ideologiczności w reklamie

 

mgr Anna Teler (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność w pracy medialnej. Zarządzanie kreatywnym zespołem w przedsiębiorstwie medialnym

 

mgr Żaneta Wełna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność kandydata w politycznej reklamie negatywnej. Studium porównawcze spotów wyborczych w wybranych kampaniach prezydenckich

 

Dyskusja

 

9.00-10.30

Medialne odsłony (nie)szacunku dla godności człowieka

Sesja tematyczna 8 (sala konferencyjna, II piętro)

 

Przewodniczenie:

dr hab. Maria Magoska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

dr Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski)

(A)kultura szyderstwa. Wizualne i tekstualne mechanizmy deprecjacji personalnej w mediach

 

dr Grażyna Gadomska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)

Zadania mediów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

mgr Mateusz Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Okładką po oczach… – wybrane mechanizmy dyskredytacji na łamach polskich tygodników opinii

 

ks. mgr Tomasz Podlewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Intymność momentu śmierci w mediach – informacja czy sensacja?

 

red. Mateusz Zelek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność człowieka w grach video

 

Dyskusja

 

10.30-11.00

Przerwa na kawę

 

11.00-12.15

W obronie godności człowieka w mediach

 Sesja tematyczna 9 (aula)

 

Przewodniczenie:

prof. nadzw. dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska (Uniwersytet Gdański)

 

dr Anna Granat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Podmiotowość czy przedmiotowość odbiorcy indywidualnego w interakcji medialnej?

 

dr Hanna Karp (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Logomachia jako forma walki religijnej – studium przypadku 2019

 

dr Agnieszka Wąsowska (Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji)

Zakaz naruszania godności kobiet na podstawie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Aspekty praktyczne

 

mgr Anna Woźniak-Kot (Uniwersytet Warszawski)

Skarga na Pana Boga. Analiza skarg do KRRiT

 

Dyskusja

 

11.00-12.15

Medialna promocja godności człowieka

Sesja tematyczna 10 (sala konferencyjna, parter)

 

Przewodniczenie:

dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

o. mgr Marcin Ciechanowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Promocja godności człowieka w wieczornych audycjach radiowych – analiza badań

 

mgr Danuta Kalita (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

„Za progiem nadziei”. O godności w Trzecim Millennium ze św. Janem Pawłem II

 

ks. mgr Jarosław Raczak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

@Pontifex_pl – działalność papieża Franciszka na Twitterze jako przykład afirmacji godności człowieka

 

mgr Maksymilian Czaja (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Definicja i analiza pojęcia godności osoby. Co filozofowie moralni mogą zaoferować profesji dziennikarskiej?

 

Dyskusja

 

11.00-12.15

Medialne odsłony godności osoby w sytuacjach kryzysowych

Sesja tematyczna 11 (sala konferencyjna, I piętro)

 

Przewodniczenie:

ks. dr Sławomir Soczyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

ks. dr Piotr Studnicki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Godność dziecka – wiarygodność Kościoła

 

dr Paulina Guzik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Jak komunikacja może pomóc Kościołowi w kryzysie nadużyć. Dziennikarz jako sojusznik, nie wróg

 

o. dr Michał Legan (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Pedofilia w Kościele jako fenomen ekranowy. Czy rzeczywiście w obronie godności osoby?

 

mgr Joanna Cabak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Użytkownicy mediów społecznościowych wobec godności ofiar pedofilii w Kościele Katolickim w Polsce

 

Dyskusja

 

11.00-12.15

Godność człowieka w dyskursie medialnym

Sesja tematyczna 12 (sala konferencyjna, II piętro)

 

Przewodniczenie:

dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)

 

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Rola i miejsce prawdy we współczesnym dyskursie medialnym

 

dr Dominik Chomik (Uniwersytet Gdański)

Odczłowieczenie uniwersytetu w metaforach produkcyjnych. Dyskurs prasowy wokół tzw. reformy Kudryckiej (2011-2014)

 

mgr Michał Niewodowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Hieny Roku SDP jako antynagroda broniąca rzetelności i godności w mediach. Dlaczego tak ciężko przyznać ją dziś?

 

red. Mateusz Rusin (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Wpływ mediów na dzieci i młodzież

 

Dyskusja

 

12.30-13.45

Godność osoby – nieusuwalny fundament mediów

Sesja plenarna III (aula)

 

Przewodniczenie:

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman (Uniwersytet Rzeszowski)

 

prof. nadzw. dr hab. Beata Sierocka (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Godność jako kategoria etyki dyskursu

 

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Lakomy (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Godność człowieka a manipulacja opinią publiczną w kontekście doktryny Bernaysa

 

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Dziennikarstwo pokoju według papieża Franciszka

 

ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Uniwersalność godności osoby w globalnej sieci mediów

 

Dyskusja

 

13.45-14.00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji (aula)

ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż

dr Katarzyna Drąg

 

14.00

Obiad, Biblioteka Główna UPJPII

Więcej szczegółów:

www.etykamediow.pl