Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu” na temat: „Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy” 17 – 18 V 2019

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Instytut Pracy Socjalnej  oraz Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej są organizatorami konferencji naukowej „Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy”, która odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2019 roku
Celem Konferencji  jest przedyskutowanie aktualnego stanu wdrażania superwizji jako narzędzia wsparcia pracowników socjalnych oraz innych grup zawodowych w obszarze szeroko rozumianego wsparcia społecznego (asystentów rodziny, opiekunów i terapeutów w domach pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych z obszaru pomocy społecznej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych, opiekunów). Ponadto organizatorzy konferencji pragną stworzyć warunki do prezentacji zastosowania różnych rozwiązań superwizyjnych w pracy socjalnej, modeli pracy superwizyjnej, a także zamierzają podjąć próbę wypracowania rekomendacji szerszego zastosowanie superwizji w obszarze pomocy społecznej.
Komitet naukowy konferencji tworzą:
•    prof. nadzw.dr hab. Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    prof. nadzw. dr hab. Marta Czechowska – Bieluga, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
•    prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
•    prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Częstochowie
•    prof. nadzw. dr hab. Teresa Zbyrad, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
•    dr hab. Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński Kraków
•    dr hab. Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
•    dr Marta Łuczyńska, Uniwersytet Warszawski
•    dr Anna Olech, Uniwersytet Warszawski
•    dr Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Komitet organizacyjny konferencji tworzą :
•    dr Katarzyna Wojtanowicz  - Przewodnicząca
•    prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    dr hab. Stanisław Sorys, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    prof. nadzw. dr hab. Leon Szot, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    dr Barbara Sordyl – Lipnicka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    mgr Teresa Misina, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
•    mgr Jolanta Radecka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kontakt z komitetem organizacyjnym we wszelkich sprawach związanych z konferencją
•    e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl, tel. 604 601 980