Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

XXV międzynarodowe sympozjum Sacrum i przyroda pt. "Edukacja i duchowość ekologiczna" 7 – 8 X 2017

Katedra Teologii Pastoralnej organizuje XXV międzynarodowe sympozjum Sacrum i przyroda pt. „Edukacja i duchowość ekologiczna”, w Ojcowskim Parku Narodowym, 7-8 października 2017.

 

Święty Franciszek, wierny Pismu Świętemu, proponuje nam
uznanie przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi
i przekazuje nam coś ze swego piękna i dobroci: «z wielkości i piękna
stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę» (Mdr 13, 5),
a «Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego
dzieła» (Rz 1, 20). Z tego względu żądał, aby w klasztorze zawsze
zostawiano część ogrodu nie uprawianą, aby rosły w niej dzikie zioła,
tak aby ci, którzy je podziwiają, mogli wznieść myśl do Boga, twórcy
tak wielkiego piękna. Świat to coś więcej niż problem do rozwiązania,
jest on radosną tajemnicą, którą podziwiamy w zachwycie, oddając
chwałę Bogu.
Z Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato si’, s. 12

Organizatorzy:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Katedra Teologii Pastoralnej
Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)
Greckokatolicki Wydział Teologiczny
Ojcowski Park Narodowy
Oddział Krakowski PTTK
im. Ks. Karola Wojtyły
Koło nr 1 „Pielgrzym”

Szczegóły w załączniku