Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

"Niepodległość. Idee, fakty, perspektywy" – ogólnopolska konferencja naukowa 21 – 22 V 2018

Koło Naukowe Phronesis Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Sekcją Historii Mówionej zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej Ogólnopolskiej Sesji Naukowej

Niepodległość. Idee, fakty, perspektywy

Poniedziałek, 21.05.2018 r.
ul. Bernardyńska 3, sala 217

PROGRAM:

09.30-10.30
Powitanie uczestników przez ks. prof. dr. hab. Jacka Urbana, dziekana WHiDK UPJPII

Wykład wprowadzający: dr Maciej Zakrzewski pt. „Drogi do niepodległości”

Część I. Prowadzenie: dr Maciej Zakrzewski

10.30-10.50
Działalność ks. Józefa Londzina w Sejmie Ustawodawczym RP na rzecz przynależności Śląska Cieszyńskiego do Polski (zarys problematyki)
Mgr Paweł Magiera (UPJPII)

10.50-11.10
Rynek kapitałowy II RP i jego wpływ na gospodarkę Polski międzywojennej na przykładzie Giełdy Pieniężnej w Warszawie
lic. Kamil Książek (UJ)

11.10-11.30
Spór o kształt państwa – znaczenie tzw. noweli sierpniowej dla zmian systemowych w niepodległej Polsce
Mgr Katarzyna Kwinta (UPJPII)

11.30-11.50
Wojna prewencyjna – Polityka Marszałka Józefa Piłsudskiego wobec Niemiec w pierwszej połowie lat 30-tych
Mgr Adrian Flor

11.50-12.10
Dyskusja

12.10-12.40
Przerwa

Część II. Prowadzenie: dr Sławomir Cebula

12.40-13.00
Błękitna Armia i droga do niepodległości
Mgr Ewa Bałuszyńska (UPJPII)

13.00-13.20
Roman Dmowski i sprawa Polski na konferencji wersalskiej
Mgr Jakub Krzysztonek (UPJPII)

13.20-13.40
Duet Dmowski -  Zamoyski – paryski pomysł na polską niepodległość.
Lic. Aneta Mintzberg (UKSW)

13.40-14.00
Myśl narodotwórcza Romana Dmowskiego a odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Lic. Szymon Orzoł (UJ)

14.00-14.20
Dyskusja

14.20-15.10
Przerwa obiadowa

Część III. Prowadzenie: mgr Jan Bulak

15.10-15.30
Endecji droga do Niepodległości, czyli początki polityki polskiej opartej na realizmie i konsekwentnym działaniu.
Mgr Marcin Kowalski (UMCS)

15.30-15.50
Wpływ szlachty na dzieje Polski i kształtowanie się polskiego charakteru narodowego według Romana Dmowskiego.  
Mgr Krzysztof Kofin (UPJPII)

15.50-16.10
XIX–wieczny spór o syntezę dziejów Polski: pesymizm vs optymizm
Mgr Mateusz Kofin (UPJPII)

16.10-16.30
Dyskusja

16.30-16.50 – przerwa (obrady komisji)

16.50 – podsumowanie wyników i wręczenie nagród za najlepszy referat; zakończenie pierwszego dnia obrad.

INTEGRACJA

 
Wtorek, 22.05.2018 r.
ul. Bernardyńska 3, ORATORIUM

Część IV. Prowadzenie: dr Paweł Krokosz

09.00-09.30
Wykład wprowadzający pt. „Obchody święta niepodległości na Podhalu, Spiszu i Orawie
w świetle afiszy, druków ulotnych, fotografii oraz doniesień prasowych”
Dr Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu)

09.30-10.00
Wykład wprowadzający pt. „Dwa wielickie pamiętniki z czasu I wojny światowej”
Dr Paweł Krokosz (UPJPII)

10.00-10.20
Walka o niepodległość jako fragment biografii. Bohdan Hulewicz i jego działalność niepodległościowa w Wielkopolsce
Mgr Izabella Kopczyńska (UAM)

10.20-10.40
Kopiec Marszałka Piłsudskiego jako przejaw patriotyzmu Polaków w świetle relacji Józefa Herzoga
Wioletta Nowak, Adrian Pawelec, Mateusz Tokarz (UP)

10.40-11.00
Wkład Ziemian w niepodległość. Zmagania o polskość we Wschodniej Małopolsce.
mgr Sławomir Wójs (UPJPII)

11.00-11.10
Dyskusja

11.10-11.30
Przerwa
Część V. Prowadzenie: dr Marcin Chorązki

11.30-11.50
Kwestia wielkiej wojny i niepodległości Polski w lokalnych źródłach historycznych na
przykładzie wsi podkrakowskich
Mgr Jan Bulak (UPJPII)

11.50-12.10
Stosunki gospodarczo-społeczne i ruch niepodległościowy na Ziemi Trzebińskiej w latach 1910-1918
Mgr Szymon Jarosiński (UPJPII)

12.10-12.30
Herbaciarnia na dworcu i inne organizacje społeczne w Nowym Sączu doby Wielkiej Wojny.
Mgr Monika Pawlik (UPJPII)

12.30-12.50
Wielka Wojna w parafii Jednorożec (woj. mazowieckie)
Mgr Maria Weronika Kmoch (Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika)

12.50-13.00
Dyskusja

13.00-13.40
Przerwa obiadowa
Część VI. Prowadzenie: dr Sławomir Cebula

13.40-14.00
Akcenty niepodległościowe na łamach Gazety Polskiej w Brazylii w latach 1914-1917
Mgr Paweł Fiktus (UWr)

14.00-14.20
Działania wojenne i konflikt polsko-ukraiński na ziemi lubaczowskiej (1914-1918)
Mgr Judyta Rebizant (URz)

14.20-14.40
„Ojczyzno! Nie mogłam Cię obronić, niech Cię przynajmniej uwiecznię”. Rola pamiątek militarnych z kolekcji Książąt Czartoryskich w utrzymaniu świadomości narodowej w dobie zaborów
Mgr Mateusz Chramiec (Muzeum Narodowe w Krakowie)

14.40-15.00
Działalność niepodległościowa organizacji studenckich na Uniwersytecie
Jagiellońskim w latach 1900-1914
Tomasz Korban (UJ)

15.00-15.20
„Wielka Wojna na Małej Ziemi”
Ks. mgr Mieszko Ćwiertnia

15.20-15.30
Dyskusja

15.30-15.50
Przerwa (obrady komisji)

15.50-16.00
Podsumowanie wyników i wręczenie nagród za najlepszy referat;

16.00-17.30
PANEL EKSPERCKI:
Niepodległość. Idee, fakty, perspektywy

Zakończenie konferencji