Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Konkurs literacki dla Studentów – Dni Jana Pawła II 2019 (5 – 7 XI 2019). Zgłoszenia do 23 IX 2019. Zachęcamy także do udziału w Konkursie fotograficznym. Zgłoszenia do 18 X 2019

DNI JANA PAWŁA II 2019
„UNIWERSYTET”

Organizatorzy XIV edycji Dni Jana Pawła II

zapraszają do udziału w

KONKURSIE LITERACKIM DLA STUDENTÓW!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. TEMAT: UNIWERSYTET
 2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:
  – analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
  – twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
 3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:
  3.1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2018/2019 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).
  3.2. Praca musi  mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana.
  3.3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Kategoria I – esej. Kategoria II – utwór poetycki.
  3.4. Objętość pracy pisemnej (eseju): od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).
  3.5.  Tekst poetycki – w dowolnej konwencji i formie musi być inspirowany myślą i dziełem Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub pozostawać w związku z jego osobą .
 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:   Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  Biuro Promocji
  ul. Kanonicza 9
  31-002 Kraków 4.1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu C4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2019”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.
  4.2. Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.
  4.3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
 1. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
  5.1. Prace przyjmowane będą do 23 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).
  5.2. Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 1. KRYTERIA OCENY PRAC:
  – znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
  – samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
  – umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu,
  – prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
  – jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu),
  – wartość artystyczna tekstu ( w odniesieniu do utworów poetyckich).
 1. NAGRODY:
  I miejsce:                    pielgrzymka zagraniczna oraz 2000 zł
  II miejsce:                   pielgrzymka zagraniczna oraz 1000 zł
  III miejsce:                 gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł
  Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.

Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 7 listopada 2019 r., po Mszy Świętej
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Metropolita Krakowski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II – 2019 – „Uniwersytet”
prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII)

Przewodnicząca jury konkursowego
prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ)

Regulamin Konkursu literackiego:

Regulamin Konkursu fotograficznego;

http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/