Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

"Kościół wobec osób wykluczonych (Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen). Refleksja pastoralnoteologiczna". Międzynarodowa konferencja naukowa 17 V 2018

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
oraz
Katholisch-Theologische Fakultät
Ruhr Universität Bochum
zapraszają  na
Międzynarodową sesję naukową

Kościół wobec osób wykluczonych
Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen
Refleksja pastoralnoteologiczna

17 maja 2018, Kraków,
ul. Bernardyńska 3 – aula

9.00  - Wprowadzenie:
Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII   
Prof. dr hab. Joachim Wiemeyer  - Ruhr Universität Bochum, Niemcy

Sesja przedpołudniowa 9.00 – 10.15

Prowadzenie – ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII  

Prof. dr hab. Joachim Wiemeyer – Ruhr Universität Bochum, Niemcy
Die Überwindung der gesellschaftlichen Exklusion als Verpflichtung für die Soziallehre der Kirche (Pokonywanie wykluczenia społecznego jako zobowiązanie dla społecznej doktryny Kościoła)

Prof. dr hab. Bernhard Grümme, Ruhr-Universität Bochum, Niemcy
Islam und Christentum. Exemplarische Einblicke in Exklusion und Inklusion im Religionsunterricht (Islam i chrześcijaństwo. Przykłady wyłączenia i włączenia do edukacji religijnej)

o. dr Krzysztof Bieliński CSsR, Papieski Uniwersytet Laterański, Włochy

Przyjęcie wykluczonych do wspólnoty zbawienia na przykładzie Dz 15, 1-35.

Przerwa 10.15 – 10.45

Sesja południowa 10.45 – 12.30
Prowadzenie – Ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII  

Ks. dr hab.Jan Dziedzic, prof. UPJPII –  Kościół wobec wykluczenia przez starość

Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL – Marginalizacja osób niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła

Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK, Chrześcijańskie towarzyszenie wykluczonym przez uwięzienie

Ks. dr Jan Klimek, UPJPII – Stygmatyzacja chorych psychicznie i próby przeciwdziałania

Przerwa 12.30 – 14.00

Sesja południowa 14.00 – 15.00

Prowadzenie – Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski  

Ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof.  UPJPII -  Problem wykluczenia w kościelnej posłudze słowa

Rev. Dr. Filip de Rycke, Sint-Janscentrum, 's-Hertogenbosch, Holandia - Fremde einführen in die Liebe des Vaters: Ein Anliegen des Apostels Paulus im Römerbrief (Wprowadzić obcych w miłość Ojca. Pragnienie Apostoła Pawła w Liście do Rzymian )

Ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof.  UAM - Towarzyszenie jako metoda wsparcia wykluczonych społecznie

Dyskusja i podsumowanie konferencji