Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos "W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie" 24 – 25 X 2018

ZAPROSZENIE NA IX SYMPOZJUM „AD FONTES LITURGICOS”

Instytut Liturgiczny UPJPII w Krakowie we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie (Ukraina), Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) oraz Greckokatolickim Instytutem Teologicznym Świętego Atanazego w Nyíregyháza (Węgry)   

serdecznie zaprasza na

sympozjum naukowe „Ad Fontes Liturgicos” poświęcone 50-leciu Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, które odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2018 r. w Krakowie.

W sympozjum weźmie udział 22 przedstawicieli liturgicznych ośrodków badawczych z 10 krajów Europy. Prelegenci przedstawią historię tych ośrodków, osiągnięcia naukowe, tematy nad którymi obecnie pracują oraz plany przyszłych badań naukowych w dziedzinie liturgii.

Słowo prorektora, prof. UPJPII, ks. dra hab. Roberta Tyrały na otwarcie jubileuszowego IX Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego.

Na fali odnowy liturgicznej w 1966 roku rozpoczęło swoje działania na ternie Archidiecezji krakowskiej Studium Liturgiczne z o. Franciszkiem Małaczyńskim. Po powrocie ze studiów rzymskich - w 1968 roku - ks. Wacława Świerzawskiego, możliwym było utworzenie na bazie owego studium Instytutu Liturgicznego. Od samego też początku kościół św. Marka stał się miejscem centralnym, dla Instytutu - dokładnie tak - jak w soborowej reformie ołtarz na środku świątyni, Tam koncentrowało się życie tej nowej struktury duchowo-naukowej. Znamienne, że dzisiaj jest to nasz kościół uniwersytecki. Tak też dla całej naszej społeczności postawiony zostały dobry fundament. 23 września 1968 roku, która to data uważana jest za datę powstania Instytutu - kard. Karol Wojtyła pisze do ks. Świerzawskiego: powierzam ks. doktorowi zorganizowanie Studium Przywydziałowego, a zarazem Ośrodka Liturgicznego w Krakowie . Następnie już po wstępnej organizacji w dniu 8 października 1968 roku, w kolegiacie św. Anny miała miejsce uroczysta liturgia, której przewodniczył bp Jan Pietraszko, a homilię wygłosił o. Franciszek Małaczyński. Po niej w Kordelianum w imieniu kard. Wojtyły przemówił bp Julian Groblicki, a ks. dr Świerzawski wygłosił wykład inauguracyjny. I tak wszystko się zaczęło!
Iluż było wyjątkowych pedagogów, którzy nauczali w tej akademickiej wspólnocie, by obok już wymienionych wspomnieć ks. prof. Stefana Koperka, drugiego dyrektora Instytutu (i pozwolę sobie na prywatę: mojego wspaniałego Mistrza i Promotora pracy doktorskiej). A także po powstaniu sekcji muzycznej od 1974 roku z Marianem Machurą (od 2008 roku już jako Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie) i sekcji sztuki od 1976 roku z ks. Marianem Zielniokiem (od 2008 roku jako Instytutu Sztuki i Kultury w Krakowie). Iluż było i jest absolwentów naszego Instytutu, by wspomnieć chociażby tych, którzy dzisiaj zasiadają na sali, wspaniałych liturgistów, muzyków, historyków sztuki, homiletów, ale i tych co w duszpasterstwie w Archidiecezji krakowskiej - i przecież nie tylko - wprowadzali odnowę liturgiczną. Jak wiele jest też wspaniałych publikacji i naukowych dyskusji dotyczących soborowej reformy. Niewątpliwie aggiornamento - także dzięki tym 50-latom Instytutu - dotarło do Krakowa i Polski.   

Dobrze, że nie zatrzymujecie się jedynie na historii, choć bez niej nie zrozumiemy przecież tego co przed nami. Chcecie mówić o teraźniejszości i przyszłości. I to nie tylko w Krakowie, ale także w innych europejskich ośrodkach liturgicznych. Jakże w dzisiejszej sytuacji Kościoła - jest ważne - powrót do źródeł, do liturgii. Bowiem jeśli obserwując proces laicyzacji, już przecież nie tylko w Europie i świecie, ale także w Polsce, widzimy jeszcze większy sens dotarcia ze zrozumieniem i jakością sprawowania najważniejszego działa Kościoła jakim jest liturgia. A skoro jest ona źródłem i szczytem Jego życia, powinna mieć swoje najważniejsze w Nim miejsce. Dobre fundamenty Instytutu Liturgicznego, postawione 50-lat temu w Krakowie, dają ważną podstawę do tego, by dzisiaj także głos naukowy i duszpasterski tej wspólnoty akademickiej był słyszany. Tego życzę trzeciemu dyrektorowi Instytutu ks. prof. Wiesławowi Przyczynie oraz całemu wyjątkowemu gronu naukowców i duszpasterzy naszej akademickiej i wyróżniającej się jednostki jakim jest Instytut Liturgiczny. Otwieram więc uroczyście tę jubileuszową Konferencję.
Dziękuję za uwagę i Instytutowi życzę kolejnych co najmniej 50-ciu lat!

Szanowni Goście i Przyjaciele zarazem Instytutów Liturgicznych z Europy,
W imieniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dziękuję, że jesteście dzisiaj razem z nami, aby świętować 50-lecie  Instytutu Liturgicznego w Krakowie. Dzieło kard. Karola Wojtyły, bpa Wacława Świerzawskiego i tylu innych wspaniałych ludzi, jest dla naszego Uniwersytetu niezwykle ważną i żywa cząstką. Powstały w 1968 roku Instytut, na fali odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II, był Opatrznościowym dziełem Boga i ludzi. Może właśnie dlatego nadal, po tylu latach istnienia jest odważny w wytyczaniu dróg liturgicznego życia Kościoła w Krakowie i w Polsce. Dobrze, ze dyskutujecie nie tylko o przeszłości, ale z ufnością patrzycie w przyszłość. Jestem przekonany, ze ona rysuje sie wspaniale. Dziękuję za Waszą obecność i ukazanie przyszłości liturgicznej rzeczywistości. A sama liturgia jako źródło i szczyt życia Kościoła, nadal pozostaje Jego najważniejszym dziełem. Bowiem oddawanie chwały Bogu i uświecenie człowieka, nieustannie jest największą troska Kościoła, a w nim i naszego Uniwersytetu.

 

Szczegółowy program sympozjum wraz z tematami referatów:

 

Środa 24.10.2018

9.00     Otwarcie sympozjum

9.30     SESJA 1           Instytut Liturgiczny UPJPII w Krakowie

JANUSZ MIECZKOWSKI, PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI CM, Katedra Historii Liturgii

Instytut Liturgiczny w Krakowie w służbie odnowy liturgicznej w Polsce

ADELAJDA SIELEPIN CHR, JAROSŁAW SUPERSON SAC, Katedra Teologii Liturgii

Myśl teologiczna krakowskiego Instytutu Liturgicznego w posoborowym 50-leciu

WIESŁAW PRZYCZYNA, HENRYK SŁAWIŃSKI, Katedra Komunikacji Religijnej

Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym – początki i rozwój

KAZIMIERZ PANUŚ, Katedra Homiletyki

Homiletyka seminaryjna w latach 1968 – 2018

11.00   przerwa na kawę

 

11.30   SESJA 2           Atenea Rzymskie

GIUSEPPE GUERRA CM, Redakcja „Ephemerides Liturgicae” (Roma)                      

Akademia Liturgiczna w Rzymie od 1840 do 1970 roku

JORDI-AUGUSTI PIQUÉ I COLLADO OSB, Papieski Instytut Liturgiczny w Rzymie                                                 

Papieski Instytut Liturgiczny (Rzym 1961-2018): przeszłość, dzień dzisiejszy i wizja przyszłości. Naukowe studium liturgii w służbie Kościoła

ALBERTO VERNASCHI CM, „Centro Liturgico Vincenziano” (CLV) w Rzymie                          

Wincentyńskie Centrum Liturgiczne w służbie nauk liturgicznych

13.00   OTWARCIE WYSTAW  w Muzeum Historyczno-Misyjnym

„Misterium liturgii” (kurator Wacław Umiński CM, Instytut Historii UPJPII)

„Misterium codzienności” Katarzyna Makieła-Organisty                                           

(kurator Barbara Ciciora, Adriana Sułowska, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII)

13.30   przerwa na obiad

 

15.30   SESJA 3           Ośrodki badawcze Europy Środkowej (1)

MARCEL MOJZEŠ, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie                                                                                    

Znaczenie podejścia teologicznego i duchowego w procesie odnowy liturgicznej w Kościele Greckokatolickim na Słowacji

ŠTEFAN ŠAK, Prawosławny Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie       

Odnowa liturgiczna w duchu tradycji Kościoła

VOJTECH BOHAČ, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie                                                                                                              

Pełna inicjacja w Greckokatolickiej Metropolii Preszowskiej

JÁNOS NYIRÁN, Greckokatolicki Instytut Teologiczny Św. Atanazego w Nyíregyháza

Od błędnej praktyki aż do odnowy posługi diakonatu w tradycji  Kościoła Greckokatolickiego na Węgrzech

17.00         przerwa

18.00         Msza Święta dziękczynna w kościele św. Marka

19.30         kolacja w siedzibie Stowarzyszenia „SIEMACHA” (ul. Długa 42)

 

Czwartek 25.10.2018

9.00           SESJA 4           Ośrodki badawcze Europy Zachodniej i Południowej

OLIVIER PRAUD, Wyższy Instytut Liturgiczny w Paryżu

Teologia celebracji. Myśląc o ars celebrandi 50 lat po Vaticanum II

MARIUS LINNENBORN, Instytut Liturgiczny w Trewirze

Historia i znaczenie Instytutu podczas odnowy liturgicznej oraz jego dzisiejsza rola w krajach niemieckojęzycznych

JAUME GONZÁLEZ PADRÓS, Wyższy Instytut Liturgiczny w Barcelonie

Liturgia wnętrza. W stulecie Ducha liturgii Romano Guardiniego

ADRIAN FLORENTIN CRĂCIUN, Instytut Nauk Liturgicznych we Fryburgu (Szwajcaria) 

Źródła liturgii i teologia liturgiczna w Instytucie Nauk Liturgicznychde we Fryburgu                                 

ANDRÉ LOSSKY, Instytut Teologii Prawosławnej Św. Sergiusza w Paryżu

Tygodnie liturgiczne Saint-Serge w Paryżu i ich potencjalny wkład w odnowę liturgiczną

11.00        przerwa

 

11.30         SESJA 5           Ośrodki badawcze Europy Środkowej (2)

NIKOLAJ ARACKI ROSENFELD O.Cist, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Lublanie

Typologiczna lektura sakramentów. Serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Świętego w dziele adaptacji świętej liturgii (por. SC 24)

BOGUSŁAW MIGUT, Instytut Liturgiki i Homiletyki - KUL

Liturgia jako theologia prima. Kierunki i najważniejsze osiągnięcia badań nad liturgią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

ERWIN MATEJA, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej- Uniwersytet Opolski

Posoborowa liturgia w kontekście tradycji śląskiej

13.30         przerwa na obiad

 

15.30         SESJA 6        Ośrodki badawcze Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej

CEZAR LOGIN, SIMEON STEFAN PINTEA, Wydział Teologii Prawosławnej, Uniwersytet Babeș-Bolyai w Cluj

Tradycja i odnowa we współczesnej praktyce i badaniach liturgii w Rumuńskim Kościele Prawosławnycm: perspektywy, projekty, kierunki

AVHUSTYN SOLANSKYY, Akademia Teologiczna Błogosławionego Teodora Romży w Użgorodzie

Odnowa własnej tradycji liturgicznej w greckokatolickiej eparchii Mukaczewa jako klucz do odkrycia jej oryginalnej duchowości

VASYL RUDEJKO, Katedra Nauk Liturgicznych – Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

Odnowa studiów liturgicznych w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim

16.30         przerwa

17.00         DEBATA NA ZAKOŃCZENIE

Instytuty Liturgiczne w Europie dzisiaj – perspektywy działalności i współpracy

18.00         KONCERT w kościele Księży Misjonarzy, Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

19.30         kolacja

 

Patronat honorowy:

Jego Magnificencja

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

Instytut Liturgiczny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3

il@upjp2.edu.pl

WWW.upjp2.edu.pl

 

Sympozjum odbędzie się w seminarium Księży Misjonarzy:

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy                                                                  

(Aula Ks. Konstantego Michalskiego CM w budynku biblioteki)

31-058 Kraków, ul. Stradomska 4