Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Jubileusz 10-lecia UPJPII. Doktorat honoris causa dla kard. Zenona Grocholewskiego 16 X 2019 Relacja+galeria zdjęć

Uroczystość  inaugurującą nowy rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła Eucharystia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach. Mszę św. koncelebrowaną, z udziałem m.in. metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, poprowadził kard. Zenon Grocholewski, były przewodniczący Kongregacji Edukacji Katolickiej, tegoroczny laureat doktoratu honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W wygłoszonej homilii kardynał Grocholewski mówił o znaczeniu Eucharystii, jako największym darze, jaki Kościół otrzymał wprost od Chrystusa. Przypomniał, jak wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał Eucharystii nasz wielki rodak i patron uczelni, obchodzącej jubileusz 10-lecia przemianowania z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Eucharystia jest pokarmem prawdy, „a cóż dla uniwersytetu – mówił – jest ważniejsze od prawdy i wolności człowieka?(…) Bez poznania prawdy wolność się wynaturza, a z Chrystusem wolność się odnajduje”. Najwspanialszym wypełnieniem wolności jest zaś miłość, do której wszyscy jesteśmy powołani – do miłości Boga i bliźniego. W aktywności akademickiej nie należy zadowalać się jakąkolwiek miernotą, jedynym kierunkiem jest Chrystus – Droga, Prawda i Życie. Życzył, by Eucharystia, „najwspanialszy dar, stawał się coraz bardziej rzeczywistym pokarmem dla każdego, kto jest spragniony Prawdy i Wolności. (…) Niechaj będzie życiodajnym sercem tejże wyższej uczelni".

Po Eucharystii, w sali konferencyjnej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” JM rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak przywitał licznie przybyłych na jubileuszową inaugurację gości, wyrażając wdzięczność m.in. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, a także ówczesnemu rektorowi śp. ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi za dar przekształcenia PAT w UPJPII. Wspomniał o ostatnich osiągnięciach uniwersytetu, jak 60 procentowe umiędzynarodowienie Wydziału Filozoficznego, otwarcie nowego kierunku – pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych, realizacja licznych grantów na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego, otrzymanie milionowego grantu przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, zakończone sukcesem kolejne habilitacje na Wydziale Teologicznym czy zwycięstwo studentów Wydziału Prawa Kanonicznego w ogólnopolskim konkursie.

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII, mówił, że w epoce post prawdy, w której przyszło nam żyć, dawanie świadectwa rzetelnej prawdzie, jest sprawą najwyższej wagi. Cytując Cypriana Kamila Norwida, ulubionego poetę Jana Pawła II z wiersza „Moja piosnka”:

„Do tych, co mają tak za tak, nie za nie

Bez światłocienia,

Tęskno mi, Panie”

Arcybiskup mówił, z jak wielką mocą należy szukać odpowiedzi na pytania: „Kim jest człowiek?”, „Skąd przychodzi i dokąd zmierza?”. "Przedmiotem refleksji Karola Wojtyły było to, co stanowi o oryginalności człowieka…Tylko wznosząc się równocześnie na skrzydłach wiary i rozumu człowiek może kontemplować prawdę” – mówił arcybiskup. Zwracając się do wspólnoty akademickiej UPJPII wskazał, iż „musimy uświadomić sobie ideową tożsamość uczelni, aby dawała świadectwo o Bogu i o człowieku, aby dzieliła się refleksją nt. prawdy.

Kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał korzenie obchodzącego 10-lecie uniwersytetu, który wywodzi się z Wydziału Teologicznego UJ. Wspomniał komunistyczne represje, które ów Wydział usunęły z murów uczelni w 1954 roku i starania Karola Wojtyły, w skutek których Stolica Apostolska w 1955 roku wydała orzeczenie potwierdzające ciągłość działalności Wydziału Teologicznego. Jan Paweł II pragnął, by Wydział przekształcił się w uczelnię, co nastąpiło 8 grudnia 1981 roku, „zależało mu bowiem na solidnej formacji intelektualnej polskich księży, marzył o kościelnym uniwersytecie w podkrakowskim grodzie” – mówił kardynał. Podkreślił, że papież Benedykt XVI, jako jeden z wieloletnich, najbliższych współpracowników Jana Pawła II pragnął spełnić życzenie, a niejako testament zmarłego papieża. Wspomniał o pewnych trudnościach ze strony Kongregacji Edukacji Katolickiej, dziś podziękował kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu za złożenie podpisu na dokumencie powołującym uniwersytet, dzięki czemu UPJPII w Krakowie może świętować jubileusz w gronie członków Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, którzy jutro będą obradować w siedzibie uczelni z udziałem jej władz.

Obecny na uroczystości Wicepremier Jarosław Gowin, minister edukacji i szkolnictwa przywołując zmiany, jakie niesie z sobą Ustawa 2.0, czyli reforma w systemie szkolnictwa wyższego mówił o wyzwaniach, które dla wszystkich są lekcją, też szczególną dla uczelni misyjnych jaką jest UPJPII, o edukacji poprzez uczelnię, kształcącą elitę duchową, moralną, społeczną, polityczną, państwową. Mowa była o możliwości korekty reformy np. w kwestii czasopism naukowych.

Przewodniczący KRUP, JM Rektor UJ prof. Wojciech Nowak mówił o najważniejszych wartościach łączących oba uniwersytety – „Nauka nie boi się prawdy, nauka przekazuje prawdę (…) nasze uczelnie zawsze były razem, nie tylko topograficznie, ale i duchowo”. A wracając do wspólnych korzeni, rektor UJ przekazał rektorowi UPJPII kopię z pierwszego Statutu Wydziału Teologicznego UJ.

Pracownicy UPJPII zostali uhonorowani krzyżami zasługi i medalami przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Do wspólnoty akademickiej UPJPII zostali włączeni studenci I roku podczas uroczystej immatrykulacji.

Po czym nastąpił moment wręczenia honorowego doktoratu, najwyższej godności przyznawanej przez uczelnie wyższe kard. Zenonowi Grocholewskiemu.

W laudacji ks. prof. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII mówił o kard. Grocholewskim, jako wybitnym historyku „kanoniście rzeczywiście zatroskanym, od dziesiątków już lat, o poprawne funkcjonowanie sądownictwa kościelnego oraz o jak najlepsze standardy wielowymiarowej edukacji prowadzonej przez Kościół w całym świecie. (…) wyróżnia honorowego doktora troska o poznanie prawdy oraz poszukiwanie rozwiązań sprawiedliwych, wynikających z miłości do Kościoła powszechnego oraz uniwersalnego pasterskiego zatroskania”.

Kardynał Zenon Grocholewski w wygłoszonym wykładzie wskazał na nauczanie Jana Pawła II odnoszące się do wyższych uczelni kościelnych – do wiary, Magisterium Kościoła i kultury.

Jubileuszowy dzień zakończył koncert w katedrze wawelskiej 

Nadzieja zawieść nie może. 

 

Można było usłyszć prapremiery utworów napisanych specjalnie na tę okazję - Missa Spei Sebastiana Szymańskiego oraz Ecce Sacerdos Magnus Dawida Kusza OP w wykonaniu Chóru Psalmodia i Orkiestry Passionart.