Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Finał pierwszego cyklu projektu edukacyjnego „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

Finał pierwszego cyklu projektu edukacyjnego „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”
Zgodnie z harmonogramem projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość” – realizowanego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII - w lutym bieżącego roku zakończona została seria pięciu spotkań wykładowo-warsztatowych dla młodzieży, które poświęcono wybranym aspektom kolejnych epok historycznych. Zaś w trakcie następnych dwóch miesięcy uczestnicy projektu przenieśli swoją aktywność edukacyjną w przestrzeń wirtualną. W ciągu marca i kwietnia młodzież pracowała bowiem e-learningowo – tj. korzystając z różnorodnych materiałów dydaktycznych, jakie zamieszczono na platformie uczelnianej Moodle. Poszerzała w ten sposób swoją wiedzę w zakresie trzech modułów tematycznych: wykorzystanie wiedzy historycznej w grach komputerowych, przy tworzeniu filmów i w turystyce. Przy czym na zapoznanie się z każdym z tych tematów przeznaczono okres trzech kolejnych tygodni, w trakcie których do dyspozycji uczestników pozostawał autor danego modułu. On to bowiem sprawdzał nadesłane przez młodzież rozwiązania zadań czy quizów oraz wyjaśniał ich ewentualne wątpliwości. W ten sposób uczestnicy projektu nie tylko zdobywali dodatkowe wiadomości, ale jednocześnie podnosili swoje kompetencje technologiczno-informatyczne.
Uzyskana w ten sposób wiedza posłużyła im natomiast w ostatniej – trzeciej - części projektu UMO, która została zrealizowana w maju i czerwcu 2019 r. Odbyły się wówczas trzy spotkania (w dniach 11 i 18 maja oraz 8 czerwca), w trakcie których młodzież – podzielona zależnie od zainteresowań na trzy grupy i wspierana przez opiekunów-mentorów - miała za zadanie wykonać trzy projekty, zbieżne tematycznie z modułami e-learningowymi. Efekty pracy wszystkich uczestników przedstawione zaś zostały podczas ostatniego, finałowego spotkania czerwcowego.
I tak, grupa pierwsza zaprojektowała własną komputerową grę historyczną pt. „Dyplomacja”, która odwołuje się do zasad obowiązujących w rozgrywkach o charakterze strategicznym i dedukcyjnym. W jej trakcie gracz wciela się w postać polskiego dyplomaty z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego i podejmuje decyzje sytuujące go w jednym z nurtów ówczesnej sceny politycznej. Może przy tym korzystać nie tylko z własnej wiedzy historycznej, ale także z tzw. opinii społecznej. Strategia wybrana przez bohatera doprowadza go do momentu wybuchu II wojny światowej, a zakończenie ukazuje na ile poczynania „dyplomaty” okazały się korzystne dla kraju. Młodzież przygotowała stronę graficzną projektu (korzystając z pomocy profesjonalnego grafika komputerowego), listę punktową oraz osnowę narracyjną całej gry.
Z kolei drugi projekt przyjął postać filmu historycznego, opartego na motywach opowiadania „Pięć chlebów” Karela Čapka. Uczestnicy opracowali scenariusz adaptowany, zaplanowali i wykonali scenografię oraz koncepcję kostiumów, a wreszcie nagrali sam film w dwóch wersjach: poprawnej pod względem historycznym oraz posiadającej błędy i nieścisłości. Podczas finału członkowie pozostałych grup obejrzeli film „z błędami”, które mieli wskazać i przeanalizować, w ten sposób pokazano rolę konsultanta historycznego na planie filmowym. Obie wersje filmu dostępne będą w zakładce projektu na stronie UPJPII. Dodatkowo odtworzono także fragment scenografii stworzonej na potrzeby nagrania, aby każdy chętny miał możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.
Efektem pracy „grupy turystycznej” była natomiast gra miejska pt. „Śladami Królowej Jadwigi”, co stanowiło nawiązanie do daty finału projektu (dnia 8 czerwca przypada bowiem rocznica kanonizacji Jadwigi). Gra przygotowana została dla 7 grup liczących po ok. 5-7 osób i składała się z 9 etapów, na których młodzież wzbogacała swoją wiedzę o życiu św. Jadwigi, a rozwiązanie przygotowanych zadań pozwalało na dotarcie do kolejnego punktu. Cała trasa przebiegała od Wawelu przez ul. Kanoniczą, Planty, Collegium Novum, Collegium Maius, Rynek, aż po ul. Grodzką.
Na uwagę zasługuje kreatywność, pomysłowość i rzetelność, z jaką wszyscy uczestnicy podeszli do realizacji swoich zadań. Nie dziwi więc fakt, iż wynikiem tak efektywnej współpracy było powstanie w relatywnie krótkim czasie projektów ciekawych i wartościowych. Zarówno zaś na etapie przygotowania, jak i w trakcie prezentacji nie brakowało elementów humoru i zabawy. Natomiast ukoronowaniem dnia finałowego był wspólny obiad z deserem w postaci specjalnego tortu „UMO”.
Nadmienić wreszcie należy, iż podczas jednego z majowych spotkań (dnia 11 maja) – równolegle z realizacją młodzieżowych warsztatów projektowych - miało miejsce szkolenie dla rodziców nt. wykorzystania narzędzi ICT w procesie edukacji. Zajęcia te poprowadzili: dydaktyk akademicki oraz pedagog-praktyk pracujący w szkole, oboje specjalizujący się w omawianej problematyce. Tematyka warsztatów odwoływała się zatem do e-learningowej części zajęć dla młodzieży, zaś żywe zainteresowanie rodziców i ich długie dyskusje (kontynuowane nawet podczas przerw na posiłki) wskazują na aktualność zagadnienia.
Po okresie wakacyjnym rozpocznie się na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII realizacja drugiego cyklu projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”, do której zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 16 roku życia. Za zachętę niech posłuży zbiór zdjęć i filmów - autorstwa p. Anny Kacysz, p. Katarzyny Nenko, p.  Joanny Małochy i p. Józefa Kałużnego - ukazujący pracę tegorocznych uczestników nad ich projektami oraz „galę finałową”.

Joanna Małocha
(z-ca kierownika projektu)