Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie - digitalizacja zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Po raz pierwszy w historii bezcenne muzykalia zostaną w taki właśnie sposób udostępnione publicznie. Archiwa skrywają pomnikowe dzieła twórców polskich i działających w Polsce. Zdigitalizowane zostaną dzieła najwybitniejszych twórców jak Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Ignacy Jana Paderewski czy Witold Lutosławski, ale także zapomnianych dziś kompozytorów, które tworzyli wspaniałe utwory, a pamięć o nich i dostęp do ich twórczego dorobku jest dziś mocno ograniczony. Realizacja projektu ma sytuację zmienić.

Digitalizacja obejmie obiekty takie jak rękopisy i druki muzyczne, ale także dokumenty kontekstualne, związane z muzyką polską okresu od XVI do XIX wieku.
W efekcie prac, w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) zostaną skatalogowane unikatowe kolekcje muzykaliów, które do tej pory nie były całościowo opracowane oraz udostępnione w wersji cyfrowej.

Ważnym krokiem w realizacji projektu było podpisanie umowy o udostępnieniu zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej, co nastąpiło 8 maja 2019 r. w kapitularzu na Wawelu.

Umowa zawarta została pomiędzy:

Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie reprezentowanym przez dyr. dr. Artura Szklenera oraz główną księgową Instytutu p. Danutę Rogalę

Archiwum i Biblioteką Krakowskiej Kapituły Katedralnej, które reprezentował ks. prof. dr hab. Jacek Urban, dyr. Archiwum a zarazem dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie reprezentowanym przez ks. dr. hab. Roberta Tyrałę, prof. UPJPII, prorektora Uczelni.

Cel ogólny projektu:
- Digitalizacja wybranych kolekcji muzykaliów umożliwiająca szerokie
udostępnienie najcenniejszych źródeł z zakresu historii muzyki polskiej.
- Opracowanie metadanych dla źródeł poddanych digitalizacji, a także już
zdigitalizowanych, nie uwzględnionych w centralnej międzynarodowej
bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources
Musicales (RISM).
- Wykonanie transkrypcji wybranych kompozycji do zapisu symbolicznego w otwartym formacie tekstowym Humdrum.

Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu posiada jedną z najcenniejszych polskich kolekcji muzykaliów. Obejmuje ponad 700 rękopisów muzycznych, z czego – co nietypowe w polskich zbiorach z uwagi na straty wojenne – znaczna część to repertuar muzyki XVI i XVII wieku.

Projekt zakłada digitalizację muzykaliów nie tylko przechowywanych na Wawelu, obejmie także digitalizację całościową lub częściową kolekcji znajdujących się w Archiwum Jasnogórskim, Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, w Opactwie ss. benedyktynek w Staniątkach, w Bibliotece - Fonotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, w Bibliotece Książąt Czartoryskich oraz Bibliotece Polskiej w Paryżu.

 

 

 

Termin realizacji projektu:
1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021

Całkowita kwota dofinansowania:
8 404 487,90 zł*

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

zdjęcia: Marta Mastyło /UPJPII/