Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Ukazał się "Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX - XX w.", 4 tom

Na 1180 stronach zamieszczono biogramy blisko 2000 duchownych
Diecezja sandomierska posiada słownik biograficzny księży z XIX-XX w.

Ukazał się 4 tom słownika prezentującego biogramy kapłanów posługujących na terenie diecezji sandomierskiej w XIX-XX w.
Autorami Słownika biograficznego księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w. są: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, ks. mgr Ryszard Nowakowski i ks. dr Piotr Tylec. Tom zawiera biogramy duchownych, których nazwiska rozpoczynają na literę od S-Ż, a także życiorysy biskupów sandomierskich oraz uzupełnienia do poprzednich tomów.
W  ten sposób ukończono edycję całego Słownika biograficznego, którego 1 tom ukazał się w roku 2014. Cztery tomy, liczące łącznie 1180 stron, obejmują blisko 1911 biogramów i 982 fotografie zmarłych księży diecezji sandomierskiej, którzy przynależeli do niej w okresie 200 lat istnienia.
Słownik ukazał się w ramach serii wydawniczej: Prace Katedry Historii XIX-XX w. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym przyznanym UPJP2 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce na utrzymanie potencjału badawczego. Wydawcą 4 tomu Słownika jest Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu oraz Wydawnictwo Naukowe UPJP2.
Dzięki tej publikacji diecezja sandomierska jest jedną z nielicznych w Polsce, która posiada słownik biograficzny księży przynależnych do niej w okresie jej istnienia. Słownik ma duże znaczenie dla badań nad przeszłością Kościoła w Polsce i dziejami regionu świętokrzyskiego. Oprócz danych biograficznych zawiera również informacje o działalności kościelnej, społecznej, patriotycznej i naukowej księży. Każdy biogram opatrzony jest bibliografią, a w przypadku połowy z nich udało się dołączyć archiwalne fotografie księży. Wydanie pozycji wpisuje się w obchody 200-lecia diecezji sandomierskiej, utworzonej w 1818 r. oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.