Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Intensyfikacja wspólnych działań Gminy Miejskiej Kraków i krakowskich uczelni wyższych, w tym UPJPII na rzecz studentów niepełnosprawnych

Gmina Miejska Kraków i osiem krakowskich uczelni wyższych zintensyfikują wspólne działania na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. Porozumienie o współpracy podpisali we wtorek, 9 kwietnia na Uniwersytecie Pedagogicznym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i rektorzy uczelni. Wydarzenie zainaugurowało XII Krakowskie Dni Integracj. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie reprezentował ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

 

Porozumienie o współpracy krakowskich uczeni wyższych oraz Gminy Miejskiej Kraków w obszarach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością studiujących na krakowskich uczelniach pozwoli na podejmowanie stałych działań oraz inspirowanie powstania nowych na rzecz tej grupy społecznej.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony uczelni są:

    prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
    prof. zw. dr hab. Jerzy Malec – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
    prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
    prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Uniwersytet Jagielloński
    ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
    prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
    prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

W ramach porozumienia Gmina Miejska Kraków wyraża wolę podjęcia współpracy m.in. w obszarze współorganizowania wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, promowania wydarzeń dla studentów z niepełnosprawnościami organizowanych przez uczelnie, organizacji wspólnych badań i przygotowania raportów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami, podejmowania działań mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Gmina zadeklarowała pomoc w nawiązaniu współpracy uczelni ze szkołami średnimi celem informowania uczniów z niepełnosprawnością o wsparciu edukacyjnym jakie oferują poszczególne uczelnie, prowadzeniu akcji bądź zajęć wyrównawczych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Wykorzystanie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczeń zarówno uczelni wyższych jak i Gminy Miejskiej Kraków w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami ma szanse zaowocować realizacją nowych przedsięwzięć, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami w  tym studentów krakowskich uczelni.

Studenci krakowskich uczelni jako grupa szczególnie liczna zasługuje na najlepsze rozwiązania dające szansę na odpowiednią edukację dla osób z niepełnosprawnościami.

Krakowskie Dni Integracji to cykliczna impreza organizowana przez krakowskie uczelnie wyższe. Głównym celem imprezy jest  integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Drugim nie mniej ważnym celem jest prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji studentów z niepełnosprawnościami. W programie tegorocznych Dni Integracji przewidziano seminarium oraz warsztaty.

 

żródło: Magiczny Kraków

zdjęcia: Wiesław Majka/krakow.pl