Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

O nas

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
(Institute of Fundamental Theology, Ecumenism and Dialogue)

Adres:
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 044
tel. 12 430 07 50, 12 422 57 85 w. 736, kom. 511 459 897 
email: itfed@upjp2.edu.pl

Dyrektor - ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
email: lukasz.kamykowski@upjp2.edu.pl

Zastępca dyrektora - o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski

specjalista ds. administracji Maria Poniewierska

poniedziałek, środa: 9.30–10.30
W piątki Instytut nieczynny

Uwaga:

Sekretariat nieczynny w okresie 30 kwietnia – 11 maja 2018 r.  

Przerwa wakacyjna: 

Dyżury pracowników naukowych w ITFED

ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
środa: 10.30-11.15

o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE
czwartek: 14.45-15.30

ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny CSJ
środa: 11.30-12.15 (po uprzednim umówieniu się z wykładowcą)

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek
czwartek: 12.00-12.45

dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII
czwartek: 10.30-11.15

ks. dr hab. Damian Wąsek
urlop naukowy (semestr letni 2017/18)

o. dr Marek Chojnacki OCist
środa: 10.45-11.30 (po uprzednim umówieniu się z wykładowcą)

ks. dr Paweł Pielka

czwartek: 16.00-16.45

 

Instytut został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 18.10.1993. Celem Instytutu jest ułatwienie w praktyce otwarcia uczelni na postulowany przez Magisterium dialog ekumeniczny, międzyreligijny oraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli w zakresie właściwym dla wyższej uczelni papieskiej.
Oprócz udostępniania owoców działalności uczelni środowisku naukowemu spoza kręgów Kościoła rzymskokatolickiego Instytut stwarza także warunki właściwego toku studiów studentom należącym do innych Kościołów chrześcijańskich lub wspólnot religijnych czy wyznającym inny światopogląd, a pragnącym w ramach UPJPII studiować teologię katolicką, historię Kościoła lub chrześcijańską myśl filozoficzną.

Dla realizacji swych celów ITFED:
– organizuje wykłady, konwersatoria, spotkania, sesje
– kształci studentów UPJPII w zakresie zagadnień związanych z ekumenią i dialogiem Kościoła ze światem
– patronuje studiom studentów UPJPII spoza Kościoła rzymskokatolickiego w zakresie wymagającym uwzględnienia ich specyfiki
– publikuje wydawnictwa dotyczące ekumenii i dialogu (seria: „Biblioteka Ekumenii i Dialogu”)

Instytut prowadzi też stałą współpracę z Krakowskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej http://ekumenia.pl/, Instytutem Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie http://www.idmjp2.pl/Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu http://www.cdim.pl/, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau http://www.cdim.pl/ oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie http://www.polin.pl/. Jest współorganizatorem dorocznych krakowskich obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce oraz Ekumenicznego Maratonu Biblijnego.

Dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Informator.

ITFED koordynuje z zakresie swoich celów statutowych prace  katedr Wydziału Teologicznego UPJPII: Chrystologii, Eklezjologii i Ekumenizmu.

Zasady przyjęć na studia
Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów zasadniczych i dwustopniowych studiów doktoranckich, dostępne dla studentów wszystkich Wydziałów UPJPII w zakresie wynikającym z jego specyfiki, a także objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie" www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl.

Instytut patronuje studiom studentów spoza Kościoła rzymskokatolickiego skierowanych przez Instytut na jeden z kierunków studiów prowadzonych przez UPJPII.
Poza ogólnie wymaganymi dokumentami konieczna jest opinia przełożonego własnej wspólnoty wyznaniowej. Zakres studiów określa Instytut w porozumieniu z danym Wydziałem. Tytuły zawodowe i stopnie naukowe są nadawane w ramach postanowień Statutu UPJPII przez Radę Wydziału, na który studenci ci zostali przyjęci.