Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii (2017/18)

prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe
Piłsudskiego 6
33-100, Tarnów
Telefon:
14 622 33 31, 14 621 35 04(5) w. 618
Faks:
14 622 33 31
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2017/18)

  Wymagane dokumenty

  Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);

  Kryteria kwalifikacji

  KRYTERIA KWALIFIKACJI:
  Kolejność zgłoszeń

  WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
   Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) .
   Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
   Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

  Charakterystyka

  CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
  Nauka potrwa sześć semestrów. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

  SYLWETKA ABSOLWENTA:
  Studia podyplomowe służą osobistemu rozwojowi, uwrażliwieniu na problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Absolwent posiądzie także umiejętność racjonalnego przekazywania wiedzy, argumentowania i prowadzenia merytorycznej dyskusji. Będzie mógł aktywnie i twórczo włączać się w dialog społeczny dotyczący problemów moralnych.

  Limit miejsc

  limit dolny: 13 osób, limit górny: 20 osób

  Limit miejsc

  Zajęcia prowadzone w soboty w godz. 9.00-14.00 na WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, sala B23.

  SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr Jerzy Bednarz
  ks. dr Paweł Bogaczyk
  ks. dr Andrzej Dudek (WTSwT)wtorek godz. 12:45 - 13:45 w siedzibie "Tarnowskich Studiów Teologicznych" Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
  ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (WTSwT)
  ks. dr Robert Głuchowski (WTSwT)
  ks. dr Piotr Jaworski
  ks. dr hab. Robert Kantor (WTSwT)Piątek 9.00-10.00, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów - kancelaria kurii
  ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (WTSwT)
  ks. dr Adam Kłóś
  ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (WTSwT)
  ks. dr A. Kumorek
  ks. dr hab. Piotr Łabuda (WTSwT)
  ks. dr Mirosław Łanoszka (WTSwT)
  ks. dr Paweł Marzec (WTSwT)
  ks. dr Tomasz Maziarka (WTSwT)
  ks. dr Tadeusz Michalik
  ks. dr hab. Andrzej Michalik (WTSwT)
  ks. dr Czesław Noworolnik
  ks. dr hab. Tadeusz Pabjan (WTSwT)B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45
  ks. dr Leszek Rojowski
  ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (WPK)czwartek, 14.00-15.00; sekretariat WPK, p. 408, p. III
  ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka (WTSwT)
  ks. dr Jacek Soprych (WTSwT)
  ks. dr Adam Sroka
  ks. prof. dr hab. Józef Stala (WTSwT)
  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (WTSwT)
  ks. dr Andrzej Sułek (WTSwT)poniedziałek godz. 12.45-13-45
  ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz (WTSwT)
  ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII (WF)Środa: 10.30-11.30, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112
  ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (WTSwT)