Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media (2017/18)

prowadzony przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dane teleadresowe

Sekretariat studiów podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 428 60 30 wew. 913; 12 370 86 17
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Data journalism i big data marketing     8 z 2
Entrepreneurial journalism     4 z 1
Kreowanie wizerunku i PR w sieci     4 z 1
Marketing i reklama w sieci   4   z 1
Marketing kreatywny     4 z 1
Metody online w wybranych segmentach rynku     4    
Narzędzia pomiaru w social media     6    
Narzędzia social media     6    
Prawo w social media   6   z 2
Teoria i praktyka social media   4   z 1
Tworzenie i marketing contentu     4    
Warsztaty innowacji i kreacji     4    
Zimowa szkoła kreatywna - 3 dni warsztatów wyjazdowych     12 zo 7
Razem1456 16
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;

Kryteria kwalifikacji

1. Absolwenci studiów I lub II stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
3. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 18 maja 2017 r. – 25 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni: 19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Studia mają służyć praktycznemu przygotowaniu do kreatywnej pracy dziennikarskiej w social media. Zbudowane są wokół czterech zespołów kompetencji niezbędnych w wykorzystaniu twórczym narzędzi, jakie dostarczają współczesne media społecznościowe:
Kompetencje operacyjne - posługiwanie się narzędziami social media
Kompetencje analityczne - znajomość narzędzi analizy sieci i social media
Kompetencje organizacyjne - umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami kreatywnymi
Kompetencje kreatywne - rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia i szeroko rozumianej kreatywności
Program studiów jest zgodny z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.

Limit miejsc

limit dolny: 15 , limit górny: 30

Limit miejsc

Absolwenci będą gotowi do podjęcia pracy dyrektorów kreatywnych, marketingowców social media, copywriterów, kreatorów wizerunku, kreatorów kontentu, analityków social media.