Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Teologii i Dziejów Kultury Religijnej (2016/17)

prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe
Piłsudskiego 6
33-100, Tarnów
Telefon:
14 622 33 31, 14 621 35 04(5) w. 618
Faks:
14 622 33 31
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Historia filozofii w Polsce   6 4 zo 1
Kościół wobec innych religii   12 6 zo 2
Liturgika   10   zo 1
Polska myśl teologiczna - postacie i dzieła   12 6 zo 3
Polska translatoryka biblijna   10 5 zo 2
Prawda o człowieku i jego historii w kręgu kultury antycznej   14   zo 1.5
Sytuacja religijna w Polsce - aspekt socjologiczny   14   zo 1.5
Teologia i dzieje sztuki w Polsce   6 6 zo 1.5
Teologia kultury   14   zo 1.5
Razem9827 15
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2016/17)

  Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie WTST do 20 września 2016 r. :
  - własnoręcznie podpisany formularz poddania o przyjęciu na studia, wygenerowany i wydrukowany z konta kandydata w IRK
  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
  - dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej/wpisowej (100 zł)
  - kserokopię dowodu osobistego
  - 1 fotografię

  Kryteria kwalifikacji

  Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów.
  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Terminy

  rejestracja elektroniczna: od 1 maja 2016 r. do 15 września 2016 r. w systemie IRK

  składanie wymaganych dokumentów: do 20 września 2016 r.

  Limit miejsc

  Zajęcia prowadzone są w soboty w godz. 9.00-15.45 na WTST, ul. Piłsudzkiego 6, 33-100 Tarnów, sala B24.

  Program studiów - kliknij
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr Jerzy Bednarz
  ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.30-14.30 ul. Grodzka 40, IIp
  ks. dr Andrzej Dudek (WTSwT)wtorek godz. 12:45 - 13:45 w siedzibie "Tarnowskich Studiów Teologicznych" Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
  ks. dr Robert Głuchowski (WTSwT)
  ks. dr Piotr Jaworski
  ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (WTSwT)
  ks. dr Adam Kłóś
  ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (WTSwT)
  ks. dr Mirosław Łanoszka (WTSwT)
  ks. dr Tomasz Maziarka
  ks. dr Czesław Noworolnik (WTSwT)
  ks. mgr lic. Piotr Pasek
  ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka (WTSwT)
  ks. dr Jacek Soprych (WTSwT)
  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (WTSwT)