Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Etyki (2016/17)

prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 09
Email:
filet@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 10.00-13.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: 12.00-14.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie WTST do 08 lutego 2017 r.:
-wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
-podanie do kierownika studiów;
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
-kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
-2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
-dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.(100 zł.) Opłaty należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas rejestracji w IRK.

Kryteria kwalifikacji

kolejność zgłoszeń

Terminy

-rejestracja elektroniczna: od 21. grudnia 2016 r. do 08 lutego 2017 r. w systemie irk.upjp2.edu.pl;
-składanie wymaganych dokumentów od 21 grudnia 2016r. do 08 lutego 2017r. w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego sekcja w Tarnowie

Charakterystyka

Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów, którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia mając więc charakter kwalifikacyjny. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie i Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone w systemie dwusemestralnym.

Limit miejsc

min. 15 osób max. 30

Limit miejsc

Zajęcia prowadzone są w soboty (rozpoczęcie zajęć 11 lutego 2017) w godz. od 8.30-17.00 na WTST, ul. Piłsudzkiego 6, 33-100 Tarnów, sala A09.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr Paweł Bogaczyk
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.30-14.30 ul. Grodzka 40, IIp
mgr lic. Jakub Fenrych
ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (WTSwT)
dr Anna Gąsior
ks. dr Piotr Jaworski
ks. dr hab. Robert Kantor (WTSwT)Piątek 9.00-10.00, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów - kancelaria kurii
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr Jerzy Krzanowski
ks. dr Tomasz Maziarka
ks. dr Czesław Noworolnik (WTSwT)
ks. dr hab. Tadeusz Pabjan (WTSwT)B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45
ks. dr hab. Jacek Siewiora
ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII (WF)Środa: 12.15-13.15, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112