Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów (2016/17)

prowadzony przez Wydział Teologiczny
Ogólna charakterystyka
Podyplomowe Studia Pastoralne w pierwszej kolejności skierowane są do księży proboszczów i do księży wikariuszy, o dłuższym stażu kapłańskim. Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania czy podstawowych zasad ekonomicznych, pozwoli, w świetle prawa kościelnego, jak również państwowego, nabyć umiejętności prowadzenia dialogu osobowego, prawidłowo organizować życie parafialne, z zarządzaniem finansami włącznie. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami, które pobudzą parafian do świadczenia „uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego czy społecznego.
Dane teleadresowe

Sekretariat Wydziału Teologicznego

ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45
Faks:
12 421 89 45
Email:
wt@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek: 9.00-12.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład Forma zaliczenia ECTS
Problematyka teologiczna: Kapłan, jako towarzysz rodziny 12 z 2
Razem12 2
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK
- odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium)- tylko w przypadku ukończenia studiów teologicznych poza UPJPII/PAT w Krakowie,
- 2 fotografie zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych 3,5 cm x 4,5 cm
- kserokopia dowodu osobistego

Kryteria kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Terminy

• Rejestracja elektroniczna: od 21 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: od 1 do 30 września 2016 r.
• Ogłoszenie listy osób przyjętych 30 września 2016 r.

Charakterystyka

Podyplomowe Studia Pastoralne w pierwszej kolejności skierowane są do księży proboszczów i do księży wikariuszy, o dłuższym stażu kapłańskim. Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania czy podstawowych zasad ekonomicznych, pozwoli, w świetle prawa kościelnego, jak również państwowego, nabyć umiejętności prowadzenia dialogu osobowego, prawidłowo organizować życie parafialne, z zarządzaniem finansami włącznie. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami, które pobudzą parafian do świadczenia „uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego czy społecznego

Limit miejsc

limit dolny - 20 osób limit górny - 30 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 12/13 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.
Absolwenci uzyskują dyplom studiów podyplomowych.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, prof. UPJPII (WT)Czwartek godz.13.00-13.45. Ul. Św. Marka 10.
ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (WT)czwartek 13.15 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 115
o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII (WT)środa, godz. 12.30-14.00, ul. Loretańska 11 (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową)
ks. dr Janusz Kościelniak
ks. dr Piotr Pawlukiewicz
bp dr hab. Grzegorz Ryś (WHiDK)
ks. dr hab. Edward Staniek
ks. dr Franciszek Ślusarczyk
ks. prof. dr hab. Jacek Urban (WHiDK)Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (WT)środa, godz. 15.00-16.00, s. 117 (INB), ul. Bernardyńska 3
ks. dr hab. Bogdan Zbroja (WT)piątek godz. 08:00-9:30, ul. Franciszkańska 1, sala O25
ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII (WT)czwartek 13.00 - 14.000, ul. Kanonicza 20