Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (2016/17)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

1. Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia seniorów i rodziny.

2. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu społecznego na rzecz seniorów.

Terminy

Rejestracja elektroniczna:
• I tura: 1 maja 2016 r. – 1 lipca 2016 r.,
• II tura: 29 sierpnia 2016 r. – 16 września 2016 r.

Termin składania dokumentów:
• I tura: 4 - 8 lipca 2016 r.
• II tura: 17 – 23 września 2016 r.
Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej codziennej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z ta grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowymi i kulturalnych, kuratorów sadowych, prawników.

Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• pielęgniarek
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie.

Limit miejsc

minimum 18 osób

Limit miejsc

Studia Podyplomowe z Gerontologii Społecznej są realizowane w zjazdach dwudniowych.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem 21 – 22 października 2016 r.
Wszystkie zajęcia będą się odbywać w piątki, godz. 16.00 – 21.00 i w soboty, godz. 8.30 – 17.00.

Program studiów zawiera blok zajęć warsztatowych, prowadzonych metodami aktywizującymi przez doświadczonych trenerów. Znajdują się wśród nich podstawy pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, komunikacja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa, aktywizacja społeczna, diagnozowanie potrzeb i zasobów osób starszych.