Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego (2016/17)

prowadzony przez Instytut Nauk o Rodzinie
Ogólna charakterystyka
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna.
Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

- podanie do kierownika studiów,
- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- życiorys,
- -kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra - oryginał do wglądu,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód dokonania opłaty wpisowej,

Kryteria kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń.

Terminy

Rejestracja elektroniczna: 1.06.2016 r. -15.09.2016 r.
Składanie dokumentów: 16.09.2016 r. - 23.09.2016 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52

Charakterystyka

Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są adresowane do nauczycieli zamierzających podjąć prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna.

Limit miejsc

limit dolny - 17 osób; limit górny - 30 osób

Limit miejsc


Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest
:
- zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów
- napisanie krótkiej pracy pod kierunkiem promotora.
Po ukończeniu Studiów absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi wychowania do życia w rodzinie w zakresie współczesnej etyki stosowanej, antropologii chrześcijańskiej, podstaw wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz prawnej dotyczącej życia rodzinnego. Zdobywa pogłębioną świadomość znaczenia odpowiedzialności związanej z planowaniem i założeniem rodziny oraz procesem wychowania potomstwa. Tak szeroki kontekst wiedzy pozwala na właściwe przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą przygotowując ją do założenia własnej rodziny. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie metodyki prowadzenia zajęć „wychowania do życia w rodzinie”.