Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne (2016/17)

prowadzony przez Instytut Nauk o Rodzinie
Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2016/17)

  Wymagane dokumenty

  - formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
  - odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
  - kserokopia dowodu osobistego,
  - 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  - dowód dokonania opłaty wpisowej,

  Kryteria kwalifikacji

  Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.

  Kryteria kwalifikacji: Kolejność zgłoszeń

  Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 15 osobowej grupy.

  Terminy

  Rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.
  Termin składania dokumentów: od 20 września 2016 r. do 1 października 2016 r.

  Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52

  Charakterystyka

  Sylwetka absolwenta Podyplomowych Studiów Mediacje rodzinne

  Współczesna rodzina coraz częściej potrzebuje wsparcia w celu przezwyciężenia pojawiających się problemów małżeńskich i rodzinnych. Z tego względu wzrasta potrzeba na profesjonalnie przygotowanych mediatorów, którzy potrafią przeprowadzić – bliskich sobie kiedyś ludzi – przez zawiłe procedury prawne, dla ich dobra i dobra ich dzieci. Mediacja bowiem nie tylko może stanowić alternatywę na „siłowych” rozwiązań sądowych, ale przede wszystkim winna wspierać małżonków jako profilaktyka w początkowym stadium rysującego się konfliktu. Mediacja bazuje na słusznym przekonaniu, że istnieje możliwość, by każda ze stron konfliktu wyszła z tego spotkania zwycięska, uzyskując zabezpieczenia dla własnych potrzeb i oczekiwań – zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi dobro dzieci. Tak więc siłą mediacji jest jej rola pojednawcza, sprawiająca, że nie ma wygranych i przegranych – liczy się obopólna korzyść w drodze wspólnych ustaleń, które mają szansę przestrzegania – ustalonych w toku mediacji - zasad.

  Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia czy fundacje, które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym, będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących podmiotach mediacyjnych.