Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Adam Workowski

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – starszy wykładowca

Email: adam.workowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Boga

Dyżur:
Semestr zimowy 2018/2019 Środa 9 - 9.45 ul. Bernardyńska 3, sala 112

Curriculum Vitae:

2001 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT

2001 – doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ

1993 – asystent na Wydziale Filozoficznym PAT

1987 – magisterium z filozofii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Filozofia człowieka. Wykłady, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paradoksy zaufania, Kraków: Copernicus Center 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Phénoménologie polonaise et le christianisme: Editions du Cerf 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fenomenologia polska a chrześcijaństwo 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ontologiczne Podstawy Posiadania, Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Epoche Husserla i mistyka [w:] Na ścieżkach pragnienia: Wydawnictwo Znak 2018, s. 361-390. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Narcissus Figures [w:] Project Narcissus: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2017, s. 236-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Transformacja mitu stoickiego w twórczości Zbigniewa Herberta [w:] Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury, Uniwersytet Zielonogórski 2016, s. 81-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grzechy gniewu moralnego [w:] Saligia. Człowiek w kryzysie: Centrum Myśli Jana Pawła II 2016, s. 139-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ontologia skruchy [w:] Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 350-369. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksje filozofa o kinie wartości [w:] W stronę kina filozoficznego. Antologia, Kraków: WSFP "Ignatianum" Wydawnictwo Wam 2011, s. 15-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne i moralne podstawy posiadania [w:] Własność to odpowiedzialność -wiedza, praktyka, doświadczenie, Warszawa Kraków: Europejski Instytut Nieruchomości 2009, s. 31-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Philosophy of dialogue and Bakhtin's dialogism [w:] Perspectives and limits of dialogism in Mikhail Bakhtin, Rethymon Crete Greece: University of Crete 2008, s. 91-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mistrz Eckhart i filozofia dialogu [w:] „Jeśli Bóg jest...”(księga jubileuszowa na 70 urodzimy O. J. A. Kłoczowskiego), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 98-118. [więcej informacji]
Pokusy dualizmu w myśli Gabriela Marcela [w:] Pięknie myśleć. (Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego), Kraków: Znak 2007, s. 201-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzrok i obecność [w:] Zmysł wzroku, zmysł sztuki, Lublin: Gaudium 2006, s. 225-245. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadka tożsamości. Pan Cogito w panoramie współczesnych dyskusji nad tożsamością podmiotu [w:] Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin: Gaudium 2006, s. 169-176. [więcej informacji]
Aktualność koncepcji autentyczności Sorena Kierkegaarda [w:] Aktualność Kierkegaarda, Kęty: Wydawnictwo Antyk 2006, s. 174-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wędrówki Filozofa Religii po Niespokojnym Stuleciu [w:] Konteksty Kultury 2017, s. 126-132. [więcej informacji]
Filozof w Krainie Nieczytelności. Ostatni dzień wystawy i galerii [w:] Zeszyty Artystyczne 2017, s. 58-67. [więcej informacji]
Sztuka bycia sobą [w:] Znak, 704 2014, s. 43-49. [więcej informacji]
Samowiedza i bycie sobą [w:] Kwartalnik Filozoficzny, Tom XLII zeszyt 3 2014, s. 63-88. [więcej informacji]
O pokajaniu [w:] Arcana, 6 (96) 2010, s. 84-95. [więcej informacji]
Czym nad grube ciało duch jest szlachetniejszy? [w:] Znak, 1/2009 2009, s. 40-56. [więcej informacji]
Siła moich myśli [w:] Horyzonty Wychowania, 8/2009 (16) 2009, s. 25-40. [więcej informacji]
Cogito vr talanyos egyenisege /Tożsamość Pana Cogito/ [w:] Nagy Vilag, LIV /1 2009, s. 78-84. [więcej informacji]
Zawsze jest trzecie wyjście [w:] Znak, 1/2008 2008, s. 16-37. [więcej informacji]
solidarity community: A Phenomenological Analysis [w:] Thinking in Values, The Tischner Institute Journal of Philosophy, 1 2007, s. 107-120. [więcej informacji]
Wspólnota solidarna. Analiza fenomenologiczna [w:] Znak, 617(10) 2006, s. 93-105. [więcej informacji]
Naturalista na manowcach wiary (rec. książki prof. J. Woleńskiego, Granice niewiary [w:] Semina scientiarum, 5 2006, s. 120-134. [więcej informacji]
O lęku straszny i wspaniały [w:] Więź, (562-563) 8-9 2005, s. 13-25. [więcej informacji]
Stronniczość kryterium istnienia Quine’a [w:] Logos i Ethos, 14 2004, s. 4-8. [więcej informacji]
Biedy z Tischnerem” (recenzja książki J.Gowina, Religia i ludzkie biedy) [w:] Logos i Ethos, 1(16) 2004, s. 224-234. [więcej informacji]
Myślenie z kimś i dla kogoś [w:] Zeszyty Karmelitańskie, 1(26) 2004, s. 66-71. [więcej informacji]
Ryzyko wojny sprawiedliwej [w:] Znak, (7) 2003, s. 57-71. [więcej informacji]
Pojęcie Gelassenheit u Mistrza Eckharta i Heideggera [w:] Logos i Ethos, 2 (15) 2003, s. 50-64. [więcej informacji]
Józefa Tischnera filozofia przyswajania [w:] Logos i Ethos, 12 2002, s. 3-19. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Podmiot i wiara; [nr projektu:] 501-10-020019

-Filozofia podmiotu a filozofia Boga; [nr projektu:] 220304

-Samoodniesienie jako podstawa podmiotowości; [nr projektu:] 220303

Wygłoszone referaty:

- Perspektywa pierwszoosobowa w fenomenologii i filozofii analitycznej; [podczas konferencji:] Pytanie o metodę. XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-12-02

- Emocje i bycie sobą; [podczas konferencji:] Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne. V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-11-29

- Wychowawca w Cyberświecie; [podczas konferencji:] XI Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej [miejsce konferencji:] Łopuszna, 2016-01-09

- Epoche Husserla i doświadczenie mistyczne; [podczas konferencji:] Bóg i mistyka – w kręgu fenomenologii [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-18

- Aksjologia Tischnera i filozofia współczesna; [podczas konferencji:] Problemy fenomenologii wartości XV konferencja PTF [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-11-28

- Bycie sobą i emocje; [podczas konferencji:] Emocjonalne aspekty kultury [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-24

- Refleksja: pasywne odkrywanie czy autokreacja?; [podczas konferencji:] Aktywność i pasywność jako kategorie fenomenologii [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-12-14

- O byciu sobą w relacji do Ty; [podczas konferencji:] Logosfera: Głębia Boga i człowieka [miejsce konferencji:] Szczecin, 2013-11-09

- O zagubieniu samego siebie. Drogi powrotu; [podczas konferencji:] Logosfera: Głębia Boga i człowieka [miejsce konferencji:] Szczecin, 2013-11-08

- Poszukiwanie samego siebie w filozofii Kierkegaarda; [podczas konferencji:] Kierkegaard- koncepcje, polemiki, inspiracje [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-10-26

- Samowiedza i bycie sobą; [podczas konferencji:] Aporie samowiedzy [miejsce konferencji:] Piotrawin, 2013-09-27

- Paradoksy pojęcia spotkania w filozofii Józefa Tischnera; [podczas konferencji:] „Wokół filozofii ks. Józefa Tischnera. Seminarium w 10. rocznicę śmierci”. [miejsce konferencji:] Wrocław, 2010-04-29

- Pojęcie przebaczenia i skruchy u Herberta; [podczas konferencji:] Herbert czytany dzisiaj [miejsce konferencji:] Sucha Beskidzka, 2010-03-20

- John Paul II’s Philosophy of Love and Lust; [podczas konferencji:] Hay Festival 2009 [miejsce konferencji:] Hay on Wye - Wales Great Britain, 2009-05-28

- Światopogląd i etyka autora; [podczas konferencji:] Twarze Pana Cogito - Ossolineum dla Herberta [miejsce konferencji:] Wrocław, 2008-10-10

- Zagadka tożsamości Pana Cogito; [podczas konferencji:] Zbigniew Herbert Emlékkonferencia és könyvbemutató [miejsce konferencji:] Budapeszt, 2008-10-05

- Fenomenologia w Polsce - udział w dyskusji 'okrągłego stołu; [podczas konferencji:] Tradycje i szkoły filozoficzne w dziejach polskiej filozofii [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-09-20

- Autentyczność jako modus samoodniesienia; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-09-19

- Herbert i stoicy: wrogość i fascynacja; [podczas konferencji:] Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta [miejsce konferencji:] Toruń, 2008-05-16