Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor nadzwyczajny

Email: marek.kluz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
- Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - Koordynator publikacji naukowych

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia z Etyki (rok akademicki: 2015/16 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Etyki (rok akademicki: 2016/17 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Etyki (zlikwidowane z dn. 16.04.2018 r.) (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - Prodziekan

Curriculum Vitae:

2016 – Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego UPJPII w Krakowie

2014 – Prodziekan WTST

2013 – Nagroda Rektora UPJPII w Krakowie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni

2013 – Tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej

2009 – Nagroda Rektora UPJPII w Krakowie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni

2004 - 2013 – Sekretarz WTST

2004 - 2009 – Członek i sekretarz Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej

2004 - 2006 – Kapelan Domu Dziennego i Okresowego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie

2001 – Adiunkt i wykładowca teologii moralnej ogólnej i szczegółowej na WTST

2001 – Censor ksiąg religijnych

1997 - 2001 – Studia z teologii moralnej na KUL zwieńczone doktoratem napisanym pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego. Temat pracy doktorskiej: „Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990)”

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Rodzina między pracą a płacą : refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrona i promocja rodziny : zamyślenia księdza profesora Jerzego Bajdy, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kustosz sądeckiej góry Tabor. Osoba i posługa księdza Władysława Lesiaka(1908-1977), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między zwątpieniem a nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II, Tarnów: Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między zwątpieniem a nadzieją : refleksje nad społeczną myślą encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II, Tarnów: Poligrafia Redemptorystów 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów ; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolickie podstawy formacji moralnej człowieka w świetle polskich posoborowych publikacji teologicznych, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego 1962-1990, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2003.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Posłannictwo osób konsekrowanych we współczesnym [w:] Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 212-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problemy dzieci i młodzieży w epoce komputera i komórki [w:] Rodzina miejscem kształtowania wiary: Wydawnictwo Ojców Redemptorystów w Tuchowie 2016, s. 119-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grzech człowieka a inicjatywa zbawcza miłosiernej miłości Boga [w:] Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 103-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina i prokreacja. Moralne aspekty współczesnych metod naturalnego rozpoznawania płodności [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwo PWSZ 2016, s. 225-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne zafałszowanie miłości, prawdy i wolności wyzwaniem moralnym dla rodziny [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 401-413. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o dobro moralne życia społecznego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990) [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. Tom 5. Miłośnik Kościoła Bożego arcybiskup Jerzy Ablewicz: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 51-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [w:] Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczna myślą encykliki Laboremexercens Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 9-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowawczy wymiar pracy [w:] Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczna myślą encykliki Laboremexercens Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 63-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina środowiskiem życia i rozwoju człowieka [w:] Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 273-300. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Główne zagrożenia społeczno-kulturowe współczesnej rodziny [w:] Rodzina między zwątpieniem a nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II, Tarnów: Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2015, s. 58-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezkompromisowy Bóg treścią pierwszego przykazania [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 201-215. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Care for Life in the Experience of Disability and Suffering [w:] The Value and Quality of Life in Transdisciplinary view: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 259-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o życie w doświadczeniu niepełnosprawności i cierpienia [w:] Wartość i jakość życia w ujęciu transdyscyplinarnym: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 249-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina w poszukiwaniu własnej tożsamości [w:] Rodzina podstawowe dobro ludzkości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Władysławowi Szewczykowi w 25. rocznicę pracy naukowej na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 49-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konieczność obrony i promocji godności człowieka we współczesnym świecie [w:] In nomine Domini. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2015, s. 417-427. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara fundamentem chrześcijańskiego życia [w:] Wierzę: Biblos 2015, s. 197-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara fundamentem chrześcijańskiego życia [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 197-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Główne zagrożenia społeczno-kulturowe współczesnej rodziny [w:] Rodzina miedzy zwątpieniem a nadzieją. Refleksja nad społeczna myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 58-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoła miejscem wychowania człowieka moralnie przyzwoitego i szlachetnego [w:] Szkoła i jej etyczne wyzwania: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 13-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Analiza pojęcia „cierpienie” w liście apostolskim „Salvifici doloris” Jana Pawła II [w:] Świat ludzkiego cierpienia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 19-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrament chorych wezwaniem do pełnego nadziei przeżywania cierpienia zarówno w chorobie jak i umieraniu [w:] Świat ludzkiego cierpienia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 107-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 335-351. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzisiejsza rodzina. Jaka jest? Jaka powinna być? [w:] W stronę rodziny: teoria i praktyka, Ząbki-Zakopane: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ; Sekretariat Fatimski 2014, s. 97-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska Biskupa Jerzego Ablewicza o rozwój kultu maryjnego w diecezji tarnowskiej [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 411-421. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eutanazja przejawem „kultury śmierci” [w:] Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 173-185. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej [w:] Rodzina a migracja, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012, s. 135-143. [więcej informacji]
Zbawczy wymiar życia moralnego chrześcijan [w:] Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalnów 2012, s. 152-162. [więcej informacji]
Współczesne dylematy moralne w odkrywaniu sensu choroby i cierpienia [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusz Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 133-144. [więcej informacji]
Legalizacja związków homoseksualnych wezwaniem rzuconym chrześcijańskiej Polsce [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 94-104. [więcej informacji]
Sztuczne zapłodnienie a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 42-53. [więcej informacji]
Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990) [w:] Ksiądz profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 339-355. [więcej informacji]
Starość i jej problemy we współczesnej cywilizacji [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 89-106. [więcej informacji]
Małżeństwa i rodziny w duszpasterskiej posłudze arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990) [w:] Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 197-209. [więcej informacji]
Pokánie a obrátenie skrze morálnu obnovu moderného človeka [w:] Wybrané problémy vpedagogike a sociálnych vedách, Ružomberok: Katolícka univerzita 2009, s. 21-33. [więcej informacji]
Św. Paweł - Apostoł nadziei [w:] Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia, Tarnów 2009, s. 115-120. [więcej informacji]
Wezwania moralne płynące z Eucharystii. Refleksja na kanwie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Tarnowie w 1987 r. podczas nieszporów eucharystycznych [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 229-237. [więcej informacji]
Wiara a życie moralne [w:] „Przebóstwiać to co ludzkie” : księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 367-375. [więcej informacji]
Rola rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu do ludzkiej płciowości [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców : studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 123-130. [więcej informacji]
Co to znaczy służyć pomocą człowiekowi [w:] Podaj dłoń : informator, Tarnów: ["Arka"] 2006, s. 106-114. [więcej informacji]
Chrześcijańska wizja rodziny w nauczaniu Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza [w:] Człowiek między losem a wyborem : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 513-526. [więcej informacji]
Kult Boży w życiu moralnym chrześcijanina w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990) [w:] Ku liturgii nadziei : księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. Bolesławowi Margańskiemu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005, s. 405-421. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Kapłan sługą miłosierdzia. Refleksja moralno-pastoralna w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016) [w:] Poznańskie Studia Teologiczne 2016.[więcej informacji]
Kryzys prawdy i wolności poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczym [w:] Studia Ełckie 2016, s. 173-185. [więcej informacji]
Przesłanie moralne w pasterskim przepowiadaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990) [w:] Studia Pastoralne 2016, s. 161-181. [więcej informacji]
Troska o dar ludzkiego zdrowia. Odpowiedzialność osobista czy społeczna? [w:] Teologia i Człowiek 2016, s. 47-62. [więcej informacji]
Kształtowanie postawy patriotycznej w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990) [w:] Studia Redemptorystowskie 2016, s. 357-373. [więcej informacji]
Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła [w:] Colloquia Theologica Ottoniana 2015, s. 49-66. [więcej informacji]
Próba prawnej legalizacji związków homoseksualnych zagrożeniem dla fundamentów chrześcijańskiej kultury polskiej [w:] Kwartalnik naukowy Fides et Ratio 2015, s. 268-277. [więcej informacji]
Praca socjalna jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych [w:] Studia nad Rodziną 2015, s. 97-114. [więcej informacji]
Rola rodziny i Kościoła w wychowaniu religijno-moralnym osób niepełnosprawnych intelektualnie [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 143-154. [więcej informacji]
Nawrócenie drogą do wewnętrznej harmonii. Refleksja moralno-pastoralna w kontekście roku duszpasterskiego 2014-2015 przeżywanego po hasłem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię [w:] Ateneum Kapłańskie 2015, s. 3-16. [więcej informacji]
Wezwanie do odkrywania „nowego życia” w Chrystusie w pasterskim przepowiadaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990) [w:] Nowe życie w Chrystusie 2015, s. 245-259. [więcej informacji]
Orędzie o miłości bliźniego w świetle encyklik „Deus caritas est” i „Caritas in veritate”papieża Benedykta XVI [w:] Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne 2015, s. 78-92. [więcej informacji]
Kult Boży w procesie formacji moralnej człowieka [w:] Theologos 2015, s. 91-110. [więcej informacji]
Posługa miłości wobec osób chorych i cierpiących. Wymagania moralno-pastoralne [w:] Studia Aloisiana 2015, s. 19-36. [więcej informacji]
Kult Boży w procesie formacji moralnej człowieka [w:] Theologos : teologická revue GTF PU v Prešove 2015, s. 91-110. [więcej informacji]
Posługa miłości wobec osób chorych i cierpiących. Wymagania moralno-pastoralne [w:] Studia Aloisiana : ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2015, s. 19-36. [więcej informacji]
Nadzieja w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki „Spesalvi” Benedykta XVI [w:] Rocznik Teologii Katolickiej 2015, s. 92-112. [więcej informacji]
Rola rodziny i Kościoła w wychowaniu religijno-moralnym osób niepełnosprawnych intelektualnie [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 143-154. [więcej informacji]
Nawrócenie drogą do wewnętrznej harmonii. Refleksja moralno-pastoralna w kontekście roku duszpasterskiego 2014-2015 przeżywanego po hasłem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" [w:] Ateneum Kapłańskie 2015, s. 3-16. [więcej informacji]
Orędzie o miłości bliźniego w świetle encyklik „Deus caritas est” i „Caritas in veritate” papieża Benedykta XVI [w:] Perspectiva 2015, s. 78-92. [więcej informacji]
Eklezjalny i eklezjotwórczy wymiar sakramentów uzdrowienia [w:] Ateneum Kapłańskie, 1(629), t. 162 2014, s. 48-63. [więcej informacji]
Rodzina w procesie rewalidacji, rehabilitacji i rozwoju religijno-moralnego osób niepełnosprawnych intelektualnie [w:] Seminare: poszukiwania naukowo-pastoralne, T. 35, nr 4 2014, s. 69-81. [więcej informacji]
Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości człowieka [w:] Studia Ełckie, T. 16, nr 3 2014, s. 402-417. [więcej informacji]
Orędzie o miłości Boga w świetle encyklik papieża Benedykta XVI: „Deus caritas est” i „Caritas in veritate” [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, T. 9, nr 4(25) 2014, s. 31-52. [więcej informacji]
Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia [w:] Teologia i Człowiek, Nr 26 2014, s. 29-41. [więcej informacji]
Praktyczne wskazania dotyczące udzielania sakramentu namaszczenia chorych [w:] Liturgia Sacra, T. 20, nr 2(44) 2014, s. 405-416. [więcej informacji]
Praca i wychowanie wyrazem troski o człowieka [w:] Praca Socjalna, R. 29, nr 4 2014, s. 101-117. [więcej informacji]
Miłość, wierność i uczciwość trwałą podstawą życia małżeńskiego [w:] Studia Leopoliensia 2014, s. 111-125. [więcej informacji]
The Saving Character of Christian Morality [w:] Studia Bobolanum, Rok [14], nr 4 2014, s. 75-82. [więcej informacji]
Posłannictwo Kościoła we współczesnym świecie [w:] Theologos 2014, s. 22-41. [więcej informacji]
Dynamizm sakramentów uzdrowienia w służbie budowania wspólnoty Kościoła [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2013, s. 81-94. [więcej informacji]
Człowiek w konfrontacji ze współczesną migracją zarobkową [w:] Studia Sandomierskie 2013, s. 125-133. [więcej informacji]
Sumienie wykładnią moralności człowieka w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/1 2013, s. 47-59. [więcej informacji]
Postawa Kościoła wobec przejawów cywilizacji śmierci u początków ludzkiego życia [w:] Studia Pastoralne, nr 9 2013, s. 162-177. [więcej informacji]
Integrująca rola miłości we wspólnocie życia małżeńskiego [w:] Teologia i Człowiek, R. 22, nr 2 2013, s. 9-26. [więcej informacji]
Kultura w służbie moralnego rozwoju człowieka [w:] Studia Theologica Varsaviensia, R. 51, nr 2 2013, s. 285-301. [więcej informacji]
The Dynamism of the Sacraments of Healing in the Service of Church Community Building [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 66, nr 1 2013, s. 51-70. [więcej informacji]
Odkrywanie sensu choroby i cierpienia w kontekście nowych wyzwań [w:] Teologia Praktyczna, T. 14 2013, s. 123-136. [więcej informacji]
Wiara w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka [w:] Polonia Sacra, R. 17(35), nr 2(33) 2013, s. 113-129. [więcej informacji]
Kapłaństwo i małżeństwo w służbie budowania Kościoła jako domu i szkoły komunii [w:] Studia Bobolanum, Rok [12], nr 2 2012, s. 75-88. [więcej informacji]
O realizację wartości moralnych w działaniu pracowników socjalnych [w:] Praca Socjalna, R. 27, nr 3 2012, s. 26-39. [więcej informacji]
Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu [w:] Liturgia Sacra, R. 18 nr 1 2012, s. 71-83. [więcej informacji]
Rodzina chrześcijańska podstawą budowania domu i szkoły komunii w Kościele i świecie [w:] Colloquia Theologica Ottoniana, Nr 1 2012, s. 172-199. [więcej informacji]
Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji [w:] Studia Redemptorystowskie, Nr 10 2012, s. 314-332. [więcej informacji]
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich realizacją przykazania miłości. Z perspektywy globalnej i Polski [w:] Studia Ełckie, 14 2012, s. 405-416. [więcej informacji]
Czynić Kościół domem i szkołą komunii na wzór Maryi powinnością moralną chrześcijanina [w:] Studia Teologiczne, Tom 29 2011, s. 113-129. [więcej informacji]
Życie i płodność. Moralne aspekty naturalnych metod planowania rodziny [w:] Studia Warmińskie, T. 48 2011, s. 163-177. [więcej informacji]
Współczesny kontekst refleksji nad chrześcijańską etyką małżeńską i rodzinną [w:] Teologia Praktyczna, T. 12 2011, s. 91-107. [więcej informacji]
Moralne aspekty odpowiedzialności za Ojczyznę w dobie jednoczącej się Europy [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Nr 17 2011, s. 123-138. [więcej informacji]
Życie w Chrystusie – życiem wiary nadziei i miłości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 39-53. [więcej informacji]
Znaczenie kary w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka w rodzinie i szkole [w:] Studia Gdańskie, T. 28 2011, s. 28-40. [więcej informacji]
Ewangelizacyjna misja Kościoła wyzwaniem moralnym u progu trzeciego tysiąclecia [w:] Teologia i Człowiek, Nr 17 2011, s. 9-28. [więcej informacji]
Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowieka [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 31 2011, s. 131-145. [więcej informacji]
Kliniczne i etyczne aspekty medycyny transplantacyjnej [w:] Roczniki Teologii Moralnej, T. 3(58) 2011, s. 179-198. [więcej informacji]
Maryja wzorem wiary i życia moralnego dla współczesnego chrześcijanina [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 156 z. 3 2011, s. 546-557. [więcej informacji]
Kościół wobec współczesnych nadużyć w dziedzinie prokreacji [w:] Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 4 (29) 2011, s. 67-79. [więcej informacji]
Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości [w:] Praca Socjalna, R. 25, nr 1 2010, s. 93-106. [więcej informacji]
Współczesne dylematy moralne w odkrywaniu wartości życia i zdrowia [w:] Polonia Sacra, R. 14(32), nr 27 2010, s. 139-152. [więcej informacji]
Wychowanie do ewangelizacji i misyjnej działalności Kościoła [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 1 (6) 2010, s. 153-164. [więcej informacji]
Wpływ współczesnych migracji zarobkowych na więź małżeńską i rodzinną [w:] Studia Loviciensia, T. 11 2009, s. 201-210. [więcej informacji]
Dylematy moralne współczesnej transplantologii [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, T. 9 2009, s. 303-315. [więcej informacji]
Miejsce i misja człowieka w podeszłym wieku we współczesnym społeczeństwie i świecie [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 9 2008, s. 153-166. [więcej informacji]
Wychowanie do miłości, prawdy i wolności w rodzinie a wyzwania cywilizacji [w:] Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 2(15) 2008, s. 72-89. [więcej informacji]
Współczesne moralno-wychowawcze aspekty ludzkiej płciowości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 57-69. [więcej informacji]
Ocalenie w niemodnym słowie „nawrócenie” [w:] Currenda : de notificationibus, R. 158, nr 2 2008, s. 149-161. [więcej informacji]
Służebnica Pańska wzorem misji Kościoła dla współczesnego świata [w:] Polonia Sacra, R. 12(30) Nr 23 2008, s. 145-159. [więcej informacji]
Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 40, z. 2 2007, s. 364-374. [więcej informacji]
Wychowanie do fundamentalnych wartości moralnych w rodzinie wyzwaniem cywilizacji [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 113-129. [więcej informacji]
Potrzeba wychowanie religijno-moralnego w dobie współczesnego kryzysu nadziei [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/2 2007, s. 75-82. [więcej informacji]
Święci wzorem w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, nr 2 2007, s. 91-102. [więcej informacji]
Kapłan a Internet. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, nr 1 2007, s. 62-64. [więcej informacji]
Kapłan a sprawy materialne. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, nr 3 2007, s. 375-377. [więcej informacji]
Z ludźmi dla ludzi [w:] Gość Niedzielny, R. LXXXIV, nr 24 2007, s. 28-28. [więcej informacji]
Współczesny kryzys sumienia wyzwaniem wychowawczym dla rodziny [w:] Polonia Sacra, R. 11(29), nr 21 2007, s. 145-159. [więcej informacji]
Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowania dzieci w rodzinie [w:] Studia Regionalne, Nr 1 2007, s. 175-187. [więcej informacji]
Prawda o godności człowieka fundamentem życia moralnego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/1 2006, s. 43-51. [więcej informacji]
Rodzina podstawowym dobrem ludzkości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 119-130. [więcej informacji]
Miejsce i rola Kościoła w całokształcie życia społeczno-moralnego chrześcijan [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 26 2006, s. 299-308. [więcej informacji]
Nadzieja cnotą podtrzymująca życie chrześcijańskie w nauczaniu biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza (1962-1990) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 156, nr 1 2006, s. 106-115. [więcej informacji]
Rola Kościoła w moralności życia społecznego chrześcijan [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/1 2005, s. 31-40. [więcej informacji]
Moralistów było wielu [w:] Gość Niedzielny, R. LXXXII, nr 24 2005, s. 29-29. [więcej informacji]
Formacja kapłańska. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155, nr 3 2005, s. 303-304. [więcej informacji]
Zbawczy charakter moralności chrześcijańskiej w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 327-338. [więcej informacji]
Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 154, nr 4 2004, s. 556-558. [więcej informacji]
Zaangażowanie duchowieństwa diecezji tarnowskiej w dzieło misyjne Kościoła. Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 154, nr 3 2004, s. 358-360. [więcej informacji]
Ukazywać piękno życia rodzinnego [w:] Gość Niedzielny, R. LXXXI, nr 45 2004, s. 4-4. [więcej informacji]
Kapłaństwo drogą służby w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 52, nr 4 2003, s. 556-563. [więcej informacji]
Odpust objawia bogactwo Bożego Miłosierdzia [w:] Gość Niedzielny, R. LXXX, nr 25 2003, s. 23-23. [więcej informacji]
Umywać nogi i sypać popiół. W bliskości Wielkiego Postu i 13 rocznicy śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] Gość Niedzielny, R. LXXX, nr 9 2003, s. 27-27. [więcej informacji]
Kult Maryi w życiu chrześcijańskim w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego [w:] Mater Dolorosa, R. 26, nr 2 2002, s. 5-22. [więcej informacji]
Chrześcijańska wizja kultury w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2002, s. 87-98. [więcej informacji]
Chrześcijańska wizja pracy w nauczaniu biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/2 2001, s. 125-137. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Formacja do życia w cnocie; [nr projektu:] 501-10-050035

-Kościół wobec współczesnych dylematów społeczno-moralnych; [nr projektu:] 501-10-050028

-Osoba niepełnosprawna intelektualnie w rodzinie. Aspekty moralno-wychowawcze; [nr projektu:] 501-10-050017

-Problem tożsamości rodziny polskiej w kontekście współczesności – dokumentu Episkopatu Polski „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”; [nr projektu:] 501-10-050001

-Problem tożsamości rodziny polskiej w kontekście dokumentu "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie"; [nr projektu:] 190702

-Sztuczne zapłodnienie a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny; [nr projektu:] 190702

Wygłoszone referaty:

- Stanowisko Kościoła dotyczące współżycia seksualnego; [podczas konferencji:] Seks a kultura [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2014-10-25

- Klauzule sumienia w praktyce szpitalnej; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla kapelanów szpitalnych diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2014-09-29

- Problemy dzieci i młodzieży w epoce komórki i komputera; [podczas konferencji:] Rodzina miejscem kształtowania wiary [miejsce konferencji:] Nowe Rybie, 2014-09-27

- Wychowanie do patriotyzmu dziś; [podczas konferencji:] Krystalizacja umiłowania Ojczyzny i tęsknoty za wolnością narodową w jodłowskim Pomniku Grunwaldzkim Konstytucji 3 Maja [miejsce konferencji:] Jodłowa, 2014-05-17

- Wychowawczy wymiar pracy; [podczas konferencji:] Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-13

- Pakiet genderowy zagrożeniem dla człowieka, rodziny i społeczeństwa; [podczas konferencji:] konferencja naukowo-szkoleniowa dla rodziców i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Brzeznej-Litaczu [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2014-04-13

- Praktyczne aspekty sakramentu Pokuty i Pojednania; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2014-03-22

- Analiza pojęcia „cierpienie” w Liście apostolskim „Salvificidoloris” Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Cierpienie jest po to, ażeby wyzwać miłość [miejsce konferencji:] Dąbrowa Tarnowska, 2014-02-10

- Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny a ideologia gender; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla Doradców Życia Rodzinnego diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2014-01-26

- Formy pomocy dla dzieci, rodziców i osób starszych; [podczas konferencji:] Pomagam sobie – Pomagam innym [miejsce konferencji:] „Concordia-Haus” w Niemczech, 2013-11-24

- Seksualność w nauczaniu Kościoła a ideologia gender; [podczas konferencji:] Pomagam sobie – Pomagam innym [miejsce konferencji:] „Concordia-Haus” w Niemczech, 2013-11-22

- Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny; [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-23

- Konieczność obrony życia w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Polski„O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla Doradców Życia Rodzinnego w diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-10-05

- Troska o życie w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Polski„O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla dekanalnych duszpasterzy rodzin diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-09-26

- Współczesny kryzys wiary a Sobór Watykański II; [podczas konferencji:] Odkryć Sobór Watykański II [miejsce konferencji:] Brzesko, 2013-06-22

- Karol Wojtyła - Jan Paweł II o górach; [podczas konferencji:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II o turystyce i górskich wędrówkach [miejsce konferencji:] Ustrzyki Górne, 2013-06-01

- Wiara a życie moralne; [podczas konferencji:] Wierzyć, ale jaka z tego korzyść? [miejsce konferencji:] Brema - Niemcy, 2013-05-18

- Zadania duszpasterskie w kontekście dokumentu Konferencji Episkopatu Polski„O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla kapłanów diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gosławice, 2013-04-18

- Stanowisko Kościoła wobec pobierania narządów od dawców żywych; [podczas konferencji:] Czy mogę zostać dawcą nerki dla osoby bliskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-04-12

- Moralne aspekty sakramentu namaszczenia chorych; [podczas konferencji:] Istota nowej ewangelizacji oraz analiza sytuacji Kościoła w Polsce w jej kontekście [miejsce konferencji:] Nowy Sącz ; Tarnów, 2013-01-25

- Główne zagrożenia społeczno-kulturowe współczesnej rodziny; [podczas konferencji:] Między nadzieją a zwątpieniem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis w 25 rocznicę jej powstania [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-11-29

- Współczesne zagadnienie bioetyczne; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla kapłanów diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gosławice, 2012-11-24

- Zapłodnienie in vitro w ocenie moralnego nauczania Kościoła; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla kapłanów diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gosławice, 2012-10-25

- Opcja preferencyjna na rzecz ubogich; [podczas konferencji:] 25 lat papieskiego przesłania z ziemi tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-04-26

- Ocena moralna zjawiska migracji zarobkowej; [podczas konferencji:] Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej [miejsce konferencji:] Warszawa-Łomianki, 2012-03-23

- Wychowanie człowieka w myśli Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności w nauczaniu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Tarnów-Mościce, 2011-09-22

- Wychowanie w dobie permisywizmu moralnego; [podczas konferencji:] Problemy współczesnego wychowania [miejsce konferencji:] Tarnów-Lisa Góra, 2011-09-12

- Co to znaczy służyć pomocą człowiekowi; [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji 25-lecia Poradni Specjalistycznej „Arka” [miejsce konferencji:] Tarnów, 2006-10-07

- Wychowanie dzisiaj w świetle Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissiumum educationis”; [podczas konferencji:] Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Mielcu [miejsce konferencji:] Mielec, 2005-10-12