Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr Andrzej Sułek

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt

Email: andrzej.sulek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Nauk Pedagogiczno-Katechetycznych

Dyżur:
poniedziałek godz. 12.45-13-45

Curriculum Vitae:

2016 – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie

2011 – Adiunkt w katedrze nauk pedagogiczno - katechetycznych na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

2008 - 2016 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie

2007 – Mgr psychologii na podstawie pracy: Religijność a obraz siebie u młodzieży. Badania psychologiczne napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisławy Tucholskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

2007 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie dysertacji Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec ojczyzny i narodu pod kierunkiem Ks. Prof. dr. hab. Władysława Prężyny i Prof. dr hab. Stanisławy Tucholskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2006 – Członek Rady do spraw Formacji Duchowieństwa diecezji tarnowskiej

2004 – Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym, Konsekrowanym i Świeckim w Tarnowie

2004 - 2008 – Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

1991 – Mgr teologii na podstawie pracy: Metody aktywizujące stosowane w kręgach rodzin napisanej pod kierunkiem Ks. dr. Władysława Szewczyka w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Instytut Teologiczny w Tarnowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Psychospołeczne uwarunkowania patriotyzmu i nacjonalizmu, Kraków: WN UPJPII 2012.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Religijność człowieka w perspektywie psychologicznej. [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 337-349. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola duchowości w pomocy uzależnionym na przykładzie doświadczeń Poradni ARKA w Tarnowie. [w:] Rodzina. Podstawowe dobro ludzkości. 2015, s. 191-202. [więcej informacji]
Ojciec w żałobie. Aspekty psychologiczne żałoby ojca po śmierci dziecka na przykładzie Jana Kózki, ojca bł. Karoliny. [w:] Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy., Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe. 2014, s. 203-216. [więcej informacji]
Rodzina i szkoła wobec żałoby przeżywanej przez dzieci. [w:] Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej,, Tarnów - Lublin: Polihymnia 2012, s. 275-286. [więcej informacji]
Troska rodziny o życie zagrożone samobójstwem. [w:] Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę., Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, s. 105-123. [więcej informacji]
Wsparcie w żałobie wyzwaniem dla pracy socjalnej [w:] Przestrzenie pracy socjalnej : praca zbiorowa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2010, s. 439-450. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Postawy wobec ojczyzny i narodu: patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm [w:] W służbie piękna : księga pamiątkowa poświęcona księdzu prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" 2009, s. 325-342. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Papieska lekcja patriotyzmu na tarnowskiej ziemi. [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987)., Tarnów: Biblos 2008, s. 275-288. [więcej informacji]
Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec ojczyzny i narodu. Implikacje z badań empirycznych. [w:] Aspekt wychowawczy umiłowania Ojczyzny i Narodu w myśli Papieża Jana Pawła II. Materiały XVII Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra, 30 listopada – 2 grudnia 2006., Warszawa: Rada Szkół Katolickich 2007, s. 57-103. [więcej informacji]
Człowiek między samoaktualizacją a teleologią. [w:] Człowiek i jego religijność. Quaestiones ad Disputandum 7., Tarnów: Biblos 2006, s. 71-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek i jego rozwój w koncepcji Viktora Emila Frankla [w:] Człowiek między losem a wyborem : księga pamiątkowa dedykowana księdzu Władysławowi Szewczykowi: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2006, s. 125-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poczucie tożsamości społecznej – jak kochać swoją ojczyznę w epoce tendencji globalistycznych? [w:] Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000, s. 47-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O miłości ojczyzny czyli o patriotyzmie [w:] Świat ludzkich uczuć: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 1997, s. 76-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Sprawozdanie z XII naukowej konferencji katechetycznej: „Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła”. Tarnów, 13 maja 2015 roku. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2015, s. 147-149. [więcej informacji]
Bericht über die 5. Katechetische Konferenz UT GAUDENS CATECHIZEM - DASS ICH MIT FREUDE KATECHISIERE. Wiederkehr des Todestages von Bischof Piotr Longin Bednarczyk Weihbischof im Bistum Tarnów, Tarnów, 10. März 2011. [w:] The Person and the Challenges, 2 2011, s. 219-220. [więcej informacji]
Profilaktyka i sposoby przezwyciężania agresji w szkole. [w:] Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej, 3 2006, s. 381-395. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Źródła współczesnego patriotyzmu i nacjonalizmu; [nr projektu:] 19080001

-Źródła współczesnego patriotyzmu i nacjonalizmu; [nr projektu:] 501-10-050014

Wygłoszone referaty:

- Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu patriotycznym jako wyraz troski o prawidłowy rozwój postaw społecznych dziecka.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w trosce o rozwój dziecka”. [miejsce konferencji:] Laskowa, 2016-05-27

- Obraz siebie młodych ludzi o różnym poziomie religijności.; [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Do was, młodych, należy przyszłość (PS 1). W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży”. [miejsce konferencji:] Tarnów, WTST., 2016-05-24

- Rodzina dysfunkcyjna – działania pastoralne Kościoła.; [podczas konferencji:] XII naukowa konferencja katechetyczna Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2015-05-13

- Pomoc uzależnionym na przykładzie doświadczeń Poradni ARKA w Tarnowie.; [podczas konferencji:] Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku: Nowe formy uzależnień. [miejsce konferencji:] Płock, 2013-11-15

- Współpraca rodziny i szkoły w sytuacji przeżywanej przez dziecko żałoby.; [podczas konferencji:] Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-05-21

- Rola czynników psychologicznych i społecznych w kształtowaniu się postaw patriotycznych. Implikacje z badań empirycznych.; [podczas konferencji:] XVII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich „Aspekt wychowawczy umiłowania Ojczyzny i Narodu w myśli Papieża Jana Pawła II. Jasna Góra, 30 listopada – 2 grudnia 2006 r. [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2006-12-01

- Człowiek między samoaktualizacją a teleologią.; [podczas konferencji:] Kim jest człowiek. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-11-24

- Poczucie tożsamości społecznej – jak kochać ojczyznę w epoce tendencji globalistycznych.; [podczas konferencji:] Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki: „Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne” [miejsce konferencji:] Częstochowa, 1999-09-13