Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Leszek Rojowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt

Email: leszek.rojowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - Prodziekan

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Metodyka pracy naukowej (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia pastoralna fundamentalna (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia pastoralna fundamentalna (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia pastoralna szczegółowa (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodyka pracy naukowej - ćwiczenia (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Duszpasterstwo rodzin II (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Duszpasterstwo rodzin II (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Małżeństwo w Kościele katolickim w kontekście XIV Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i misji rodziny w Kościele i w świecie współczesnym (kierunek: Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia laikatu (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia pastoralna (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologiczne podstawy pracy charytatywnej (kierunek: teologia socjalno-charytatywna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Miłosierny i Sprawiedliwy. W kręgu Miłosierdzia Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 5 : Miłośnik Kościoła Bożego arcybiskup Jerzy Ablewicz, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2004-2014), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji]
Kościół naszym domem : konspekty spotkań parafialnej rady duszpasterskiej na rok duszpasterski 2011/2012, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
I consigli pastorali parrocchiali : dal Concilio Vaticano II alle sue attuazioni, Romae: Pontificia Università Lateranense 2001.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Troska o trzeźwość Narodu w pasterskiej posłudze Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990) [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 5: Miłośnik Kościoła Bożego arcybiskup Jerzy Ablewicz: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 85-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak Kościół czyni miłosierdzie? Specyfika miłosierdzia chrześcijańskiego [w:] Miłosierny i Sprawiedliwy. W kręgu Miłosierdzia Bożego: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 187-202. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafialna rada duszpasterska w diecezji tarnowskiej : od IV Synodu Diecezji Tarnowskiej po aktualne ukształtowanie [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 279-294. [więcej informacji]
„Caritas sacerdotalis” w diecezji tarnowskiej. Geneza, rozwój i współczesne ukształtowanie [w:] Misericors : 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 281-298. [więcej informacji]
Kościół powszechnym sakramentem zbawienia [w:] Symbol Trójcy Świętej, Tarnów 2012, s. 157-175. [więcej informacji]
Ad aedicicationem Ecclesiae. Charytatywna działalność ks. infułata Stanisława Wójtowicza [w:] Misericors : 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 313-324. [więcej informacji]
Caritas Kościoła w Tygodniu Miłosierdzia. Historia pierwszych przedwojennych Tygodni Miłosierdzia w diecezji tarnowskiej [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 387-399. [więcej informacji]
Kościół jako komunia [w:] We współnocie z Bogiem : katecheza dorosłych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 33-59. [więcej informacji]
Wójtowicz Stanisław [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 499-499. [więcej informacji]
Mikrut Antoni [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 264-264. [więcej informacji]
Caritas Diecezji Tarnowskiej [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 77-78. [więcej informacji]
Pękala Karol [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 312-312. [więcej informacji]
Służyć słowem i czynem będącym w potrzebie [w:] Być świadkiem miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 175-201. [więcej informacji]
Bł. Karolina Kózka - patronka Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 149-158. [więcej informacji]
70 lat Caritas Tarnowskiej. Historia powstania [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 555-565. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie? [w:] Teologia Praktyczna 2016, s. 61-73. [więcej informacji]
La scelta missionaria nell’attività del consiglio pastorale parrocchiale [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4 no 2 2014, s. 235-251. [więcej informacji]
Sobór Watykański II a parafialne rady duszpasterskie [w:] Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne, R. 12, nr 1 2013, s. 145-159. [więcej informacji]
Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem a świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich [w:] Teologia Praktyczna, T. 14 2013, s. 91-111. [więcej informacji]
„Caritas to przede wszystkim ludzie” - Kościół dobroczynny [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI. Zeszyt okolicznościowy 2012, s. 227-245. [więcej informacji]
Jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 162, nr 2 2012, s. 253-262. [więcej informacji]
Działalność charytatywna w parafii w świetle uchwał Synodów Diecezji Tarnowskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 85-108. [więcej informacji]
Działalności Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej w latach 1937-1939 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/2 2010, s. 3-22. [więcej informacji]
Dlaczego Maryję nazywamy Matką miłosierdzia? [w:] Caritas : pismo Caritas Polskiej - duszpasterskiej instytucji charytatywnej Episkopatu Polski w Warszawie, Nr 4 2007, s. 5-7. [więcej informacji]
Eucharystia prowadzi do służby ubogim [w:] Caritas : pismo Caritas Polskiej - duszpasterskiej instytucji charytatywnej Episkopatu Polski w Warszawie, Nr 3 2007, s. 8-10. [więcej informacji]
Charytatywna działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej (I). Sprawozdanie za lata 1990 -1993 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI 2007, s. 149-157. [więcej informacji]
Miłosierdzie drogą do świętości [w:] Caritas : pismo Caritas Polskiej - duszpasterskiej instytucji charytatywnej Episkopatu Polski w Warszawie, Nr 2 2007, s. 7-9. [więcej informacji]
Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej:czym jest i jak je założyć? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, nr 1 2007, s. 135-149. [więcej informacji]
Natura i zadania parafialnej rady duszpasterskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 154, nr 2 2004, s. 286-293. [więcej informacji]
Parafialna rada duszpasterska w diecezji tarnowskiej przed Soborem Watykańskim II [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2003, s. 51-60. [więcej informacji]
Doradcza kompetencja parafialnej rady duszpasterskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 295-307. [więcej informacji]
Parafialna rada duszpasterska: zagrożeniem czy szansą? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152, nr 1 2002, s. 145-151. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem i świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich; [nr projektu:] 501-10-050007

Wygłoszone referaty:

- Ewangelizacyjna i apostolska rola rodzinyjako domowego Kościoła; [podczas konferencji:] Studium Rodziny w diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-11-10

- Jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe 75 lat Caritas Diecezji Tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-04-19

- Program duszpasterski i organizacja duszpasterstwa w parafii; [podczas konferencji:] Studium Proboszczowskie w diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gosławice, 2012-03-08

- Rady duszpasterskie i ekonomiczne we wspólnocie parafialnej; [podczas konferencji:] Kościół naszym domem [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-10-08

- Parafia miejscem urzeczywistniania Kościoła jako komunii; [podczas konferencji:] Referat dla członków Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-03-23

- Rola i zaangażowanie świeckich w działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe dla Członków Rad Duszpasterskich Polonii Europy Zachodniej [miejsce konferencji:] Rzym, 2010-10-09

- Proboszcz jak duszpasterz wobec współczesnych wyzwań; [podczas konferencji:] konferencja dla proboszczów i administratorów parafii [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-09-28

- Przywracać nadzieję ubogim – Caritas Kościoła; [podczas konferencji:] Referat dla członków Klubów Inteligencji Katolickiej w diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2004-01-25

- Zadania i wyzwania dla parafialnej rady duszpasterskiej; [podczas konferencji:] Referat dla członków parafialnych rad duszpasterskich w diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2003-03-29