Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Czesław Noworolnik

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt

Email: czeslaw.noworolnik@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Dogmatycznej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Kościół wobec innych religii (kierunek: Podyplomowe Studia z Teologii i Dziejów Kultury Religijnej; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kościół wobec innych religii (kierunek: Podyplomowe Studia z Teologii i Dziejów Kultury Religijnej; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Etyka w religiach Wschodu (kierunek: Podyplomowe Studia z Etyki (zlikwidowane z dn. 16.04.2018 r.); tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dotyk Boga – sakramentalia w życiu i nauczaniu Kościoła (kierunek: Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii; tryb: podyplomowe; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Proseminarium (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia fundamentalna (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia misji (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium z teologii dogmatycznej; [w ramach:] Seminarium (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Eschatologia (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Proseminarium (kierunek: teologia dla świeckich; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Doktryna New Age w świetle watykańskiego dokumentu 'Jezus Chrystus dawcą wody żywej'; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Doktryna New Age w świetle watykańskiego dokumentu 'Jezus Chrystus dawcą wody żywej'; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Doktryna New Age w świetle watykańskiego dokumentu 'Jezus Chrystus dawcą wody żywej'; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia socjalno-charytatywna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wierzę i chcę o tym rozmawiać, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wierzę w Boga Ojca [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 183-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia wiary [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 183-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia wiary [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 183-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzę w Boga Ojca [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 183-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najświętsze Serce Jezusa – „serce odnawiające” przez wezwanie do wynagrodzenia, do uczynków pokutnych i do życia cnotliwego [w:] Odnowić pamięć o miłości bożej : materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon 2014, s. 59-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka wynagrodzenia w życiu świętych. Od ojców Kościoła do św. Marii Małgorzaty Alacoque – wybrane sylwetki [w:] W misji wynagradzania Bogu przez serce Jezusa : materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Lublin, 2 października 2014 roku: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon 2014, s. 11-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłan nie jest urzędnikiem. Kilka uwag na temat jednego z wymiarów antyklerykalizmu na podstawie Listu pasterskiego bp. Leona Wałęgi na Wielki Post 1912 roku [w:] "Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni" : refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2014, s. 77-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czcijmy Serce Jezusa z bł. Janem Pawłem II [w:] "Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa" : sympozjum, Kraków - Łagiewniki, 14-16 czerwca 2013: [Mała Poligrafia Redemptorystów] 2013, s. 23-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Locus theologicus [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2014, s. 3-6. [więcej informacji]
Gabriel Marcel - muzyka i odnajdywanie Boga [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2014, s. 91-100. [więcej informacji]