Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr Mirosław Łanoszka

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt

Email: miroslaw.lanoszka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Pisma Świętego

Curriculum Vitae:

2013 – Adiunkt w Katedrze Pisma Świętego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII

2011 - 2013 – Asystent w Katedrze Pisma Świętego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII

2009 – Wykładowca w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym RDN Małopolska

2008 – Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich

2007 - 2008 – Wykłady zlecone w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie

2006 - 2011 – Wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII

2005 – Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki (INB KUL, Lublin)

2004 - 2005 – Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie

2000 - 2003 – Studia licencjackie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie

1991 - 1997 – Filozoficzno-teologiczne studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Idea odnowienia kosmosu w eschatologicznej doktrynie tradycji synoptycznej i Janowej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Melchizedek - tajemniczy król i kapłan zapowiada Jezusa Chrystusa, "wiecznego kapłana" [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 33-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapowiedź paschalnej tajemnicy Chrystusa - Psalm 118 [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 47-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica paschy Chrystusa w świetle psalmu recytowanego "pierwszego dnia po szabacie" [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 57-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawiedliwy Noe zapowiada jedynego sprawiedliwego zbawcę ludzkości - Jezusa Chrystusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 23-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krew Abla zapowiedzią przelanej na krzyżu krwi Chrystusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 15-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 11-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwielbiać wierność Boga, która wypełnia się ostatecznie w Jezusie Chrystusie - Psalm 146 [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 67-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica ojcostwa Boga objawiająca się w historii zbawienia [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 17-45. [więcej informacji]
Na drogach wiary biblijnego Izraela [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 15-44. [więcej informacji]
Księga Liczb [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/4), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 11-55. [więcej informacji]
Księga Powtórzonego Prawa [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/4), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 9-46. [więcej informacji]
Księga Wyjścia [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/2), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 11-57. [więcej informacji]
Księga Rodzaju [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/1), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 15-59. [więcej informacji]
Księga Kapłańska [w:] Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/3), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 11-45. [więcej informacji]
Pięcioksiąg, księgi historyczne i mądrościowe [w:] Poznając Biblię. Bohaterowie Biblii. Pięcioksiąg, księgi historyczne i mądrościowe. Ewangelie dzieciństwa. W kręgu Pawła Apostoła (część VI), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 9-86. [więcej informacji]
Księgi prorockie [w:] Poznając Biblię. Bohaterowie Biblii. Księgi prorockie. Ewangelie. Dzieje Apostolskie i Apokalipsa św. Jana (część VII), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 11-70. [więcej informacji]
Mądrość istniejąca odwiecznie (Rdz 1,1; Prz 8,22-31; Mdr 6-9; Syr 24) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 12-14. [więcej informacji]
Woda jako symbol życia w Starym Testamencie (Iz 12,3; Jr 2,13; Ez 47,1-12) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 41-44. [więcej informacji]
Duch Boży w czasach Starego Przymierza (czyli jak funkcjonuje hebrajski termin ruach) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 156-159. [więcej informacji]
Oto mój Sługa (Iz 42,1-4) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 30-32. [więcej informacji]
Ten, który siedzi po prawej stronie Wszechmocnego (Ps 110) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 101-104. [więcej informacji]
Nowe Przymierze (Jr 31,31-34) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 82-85. [więcej informacji]
Postać jakby Syna Człowieczego (Dn 7,13-14) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 72-75. [więcej informacji]
Wskrzeszenie umarłych do życia wiecznego (Dn 12,1-3) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 62-65. [więcej informacji]
Źródło, które nie wysycha (Wj 17; Kpł 23; Iz 44; Za 14) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 51-54. [więcej informacji]
Kielich Bożego gniewu (Ps 11; 16; 23; 75; 116; Iz 51,17.22; Jr 49,12; Ez 23,31-34; Ha 2,12) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 91-94. [więcej informacji]
Bóg, który okazuje miłosierdzie (Wj 3; 34; Ps 51; Mdr 11,24; Iz 49; 54; 63; Jr 31,3; Ez 34) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 11-14. [więcej informacji]
Nie dopuścisz, aby Twój święty Sługa uległ rozkładowi w grobie (Ps 16; Iz 52,13 –53,12) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 135-138. [więcej informacji]
Matka-Syjon zwołuje swe dzieci (Iz 60,4-5) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 121-123. [więcej informacji]
Cierpienie i ufność Sprawiedliwego (Ps 22) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 111-114. [więcej informacji]
Niebiosa są moim tronem (Iz 66,1) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 147-149. [więcej informacji]
Arka Boga (2 Sm 6,2-4.6-7.9-15) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 43-45. [więcej informacji]
Kantyk Anny (1 Sm 2,1-10) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 53-55. [więcej informacji]
Błogosławieństwa przymierza (Wj 19-24; Pwt 7; Ps 12; 24; 37; Mdr 3; Iz 51; 55; 61) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 172-175. [więcej informacji]
Słowo Boże odpowiedzią na pokusy (Pwt 6,13.16; 8,3) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 132-135. [więcej informacji]
Abym ubogim głosił Dobrą Nowinę (Iz 61,1-2; So 2,3) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 142-145. [więcej informacji]
Odkrywając sens Bożego planu względem człowieka. Rozważania nad Psalmem 8 [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1)”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 177-187. [więcej informacji]
Pochodzi z narodu żydowskiego (Rdz 12,1-3; 2 Sm 7,12-16) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 62-65. [więcej informacji]
Emmanuel, który stanie się znakiem, że Bóg jest z ludźmi (Iz 7,14) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 72-75. [więcej informacji]
Każdego roku chodzili do Jerozolimy na święto Paschy (Pwt 16,16) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 111-114. [więcej informacji]
On jest moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie (Ps 2,7; Rdz 22,2; Iz 42,1) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 121-124. [więcej informacji]
Zabrała ze sobą Dziecko, aby je przedstawić Panu (Wj 13,1-2.11-12; Kpł 12,1-8; 1 Sm 1,24) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 102-105. [więcej informacji]
Przewidziany od Boga przed wiekami jest nazwany „pokojem” (Mi 5,1-5) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 93-96. [więcej informacji]
Albowiem Dziecię nam się narodziło (Iz 9,5) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 82-85. [więcej informacji]
Mojżesz na górze Synaj (Wj 24; 34) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 199-202. [więcej informacji]
Bóg Panem całego stworzenia (Jon 1,4-16) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Charakter starotestamentowej modlitwy. Jak modlili się: Abraham, Mojżesz, królowie, prorocy, społeczność Izraela [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część V), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 21-24. [więcej informacji]
Wyśpiewuj, Córo Syjońska (So 3,14-15) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 32-35. [więcej informacji]
Oto ja poślę wam proroka (Ml 3,23-24) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 22-24. [więcej informacji]
Światło dla Galilei i świata (Iz 8,23-9,1) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 163-166. [więcej informacji]
Obraz przymierza między Bogiem a Narodem Wybranym (Oz 2,18.21-22; Iz 54,4-6; 62,1-12) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 153-156. [więcej informacji]
Popatrz! – powiedział Eliasz – Twój syn żyje! (1 Krl 17,17-24) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 181-183. [więcej informacji]
Sługa Pana jako baranek ofiarny, który dźwiga grzechy wielu (Iz 53,7.12) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 190-193. [więcej informacji]
Sługa Pana jako baranek ofiarny, który dźwiga grzechy wielu (Iz 53,7.12) [w:] Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia (część IV), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 190-193. [więcej informacji]
Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu [w:] Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie (część II), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 47-97. [więcej informacji]
Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu [w:] Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy - Apokalipsa (część III), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 79-168. [więcej informacji]
Źródła etycznego nauczania Pawła Apostoła [w:] Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 51-56. [więcej informacji]
„A kto by rzekł swemu bratu: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego”. Funkcja terminu bezbożnik we fragmencie Mt 5,22c [w:] Między wiarą i życiem. Etyczno-pedagogiczne wyzwania wiary i ateizmu, Kraków 2008, s. 9-15. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

The Relationship between God and Israel as a Biblical Portrayal of the Bond between God and the Person in the Light of Deuteronomy 1:1–4:43 [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4, no 2 2014, s. 5-16. [więcej informacji]
Stworzenie w świetle Biblii – nakreślenie zasadniczych wątków [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/1 2013, s. 64-72. [więcej informacji]
„Wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,13-35). Zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo [w:] Krąg Biblijny, Z. 15 2011, s. 108-116. [więcej informacji]
„Pokój wam!” (J 20,19-31). Zmartwychwstał trzeciego dnia [w:] Krąg Biblijny, Z. 15 2011, s. 100-108. [więcej informacji]
„Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,1-10). Wierzę w Ducha Świętego, który mówił przez proroków [w:] Krąg Biblijny, Z. 15 2011, s. 116-122. [więcej informacji]
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,1-12). Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół [w:] Krąg Biblijny, Z. 15 2011, s. 123-129. [więcej informacji]
Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia (zob. 2 Tm 3,10). Sympozjum o św. Pawle. Tarnów, 13-14 Listopada 2008 r. [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 154-156. [więcej informacji]
Wyzwoleni przez Chrystusa. Przesłanie duchowe statuy Pana Jezusa Nazareńskiego [w:] Studia Regionalne, Nr 1 2007, s. 31-36. [więcej informacji]
Idea odnowienia kosmosu jako obraz nadchodzącej pełni królestwa Bożego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 39-60. [więcej informacji]
Znaczenie terminu paliggenesia w Mt 19,28 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 65-78. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Tradycja judaistyczna a osoba Jezusa Chrystusa; [nr projektu:]

-Poznać Biblię; [nr projektu:] 501-10-050003

Wygłoszone referaty:

- Stworzenie w świetle Biblii; [podczas konferencji:] „Genesis z Ducha”. Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-02-27

- Etyka św. Pawła; [podczas konferencji:] Triduum biblijne na temat życia i nauczania św. Pawła [miejsce konferencji:] Bochnia, 2013-01-16

- Wokół Verbum Domini; [podczas konferencji:] Psalm 1 w świetle egzegezy kanonicznej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-24

- Dlaczego wcielony Syn Boży narodził się w rodzinie?; [podczas konferencji:] VII Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne: Maryja – Królowa Rodziny [miejsce konferencji:] Bochnia, 2011-09-11

- Idea miłości i prawdy w Biblii; [podczas konferencji:] Wizja życia społecznego w świetle Encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate [miejsce konferencji:] Tarnów, 2010-11-25

- Źródła etycznego nauczania Pawła Apostoła; [podczas konferencji:] Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia (zob. 2Tm 3,10) (Sympozjum o św. Pawle) [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-11-13

- Rodzina w „tablicach domowych” w listach św. Pawła; [podczas konferencji:] XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lubaczów, 2008-10-08

- Powołanie do życia w rodzinie na podstawie Psalmu 128; [podczas konferencji:] XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2007-11-07