Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. prof. dr hab. Antoni Żurek

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: antoni.zurek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Patrologii i Historii Kościoła - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Tarnowskie Studia Teologiczne - Członek redakcji

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ojcowie Kościoła - twórcy i świadkowie Tradycji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi - communio" : eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Bazyli Wielki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwsze wieki Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisław ze Szczepanowa, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Stanisław ze Szczepanowa - biskup krakowski, Tarnów ; Szczepanów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cezary z Arles, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Chrystusem za przykładem Maryi, w nowe tysiąclecie : rozważania na nabożeństwa majowe oprate na liście Jana Pawła II "Novo millennio ineunte", Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Maryją uwielbiajmy Boga, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup - męczennik, Szczepanów: [s.n.] 2000.[więcej informacji]
Pierwsze wieki Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterz końca epoki patrystycznej : tożsamość kapłana w świetle "De vita contemplativa" Juliana Pomeriusza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Patrystyczne „źródła” Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera Benedykta XVI [w:] Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 57-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus – Syn Boży w wierze starożytnego Kościoła [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 155-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus – prawdziwy człowiek w wierze Kościoła starożytnego [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 167-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty a powołanie do kapłaństwa w Kościele starożytnym [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 257-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Początki hagiografii łacińskiej w świetle najstarszych żywotów biskupich [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 93-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus widziany oczami ojców Kościoła [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 179-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Disciplina arcani w chrześcijaństwie [w:] Disciplina arcani w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej św. Ambrożego: Wydawnictwo WAM 2015, s. 125-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska Kościoła o chrześcijański charakter małżeństwa i rodziny w burzliwych czasach – na przykładzie Galii przełomu V i VI wieku [w:] Małżeństwo i rodzina w nauczaniu ojców kościoła: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 2015, s. 53-67. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Disciplina arcani w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej św. Ambrożego [w:] Disciplina arcani w chrześcijaństwie, Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici 2015, s. 125-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara w przekazie Ewangelii [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 159-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup w procesie inicjacji chrześcijańskiej w starożytnym Kościele [w:] In nomine Domini. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2015, s. 65-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tłumaczenie: Augustyn z Hippony (teksty) [w:] Miłosierdzie : Mądrość Ojców Kościoła: Wydawnictwo WAM 2015, s. 13-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Ojciec w tradycji Ojców Kościoła [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 159-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formuły chrystologiczne Symbolu nicejskiego jako element katechezy chrystologicznej IV wieku [w:] Jezus Chrystus: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 275-286. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie [w:] Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (2004 – 2014), Tarnów: Biblos 2014, s. 11-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Specyfika Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Biblos 2013, s. 309-317. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty donatyzmu [w:] Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2012, s. 123-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia o charakterze teologicznym i religijnym w diecezji tarnowskiej od początków jej dziejów. Instytucje [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Biblos 2012, s. 209-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Odpowiedzialność za życie i stworzony świat, Tarnów: Biblos 2011, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechumenat – próba wiary czy charakteru? [w:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin 2011, s. 193-205. [więcej informacji]
Sacramentum crucis – w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców Kościoła [w:] Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Biblos 2011, s. 393-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Biskupi Tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Biblos 2010, s. 5-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamięć zapisana w zwyczaju [w:] Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2010, s. 49-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diacono defectu presbiteri. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina [w:] Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei padri della Chiesa, Roma 2010, s. 341-350. [więcej informacji]
Sytuacja prawna laikatu w Kościele pierwszych wieków [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 361-370. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Doctor meus… quem veneror ut patrem” – św. Ambroży w pamięci św. Augustyna [w:] Omnia tempus habent, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 66-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ św. Pawła na nawrócenie Augustyna oraz na jego formacje teologiczną [w:] Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Biblos 2009, s. 173-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma [w:] Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 205-215. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dramat obcości [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 269-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mysterium fidei – mysterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej [w:] Sympozja Kazimierskie VI, Lublin 2008, s. 157-166. [więcej informacji]
Jan Chryzostom – „biskup jałmużnik” [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Biblos 2007, s. 567-576. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwsza Komunia Święta osób dorosłych w praktyce Kościoła pierwszych wieków [w:] Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 73-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Człowiek i jego religijność, Tarnów: Biblos 2006, s. 7-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna [w:] Człowiek i jego religijność, Tarnów: Biblos 2006, s. 129-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Augustyn z Hippony, O chrzcie, Kraków 2006, s. 5-23. [więcej informacji]
Znaleźć spokój serca – religijność człowieka w świetle „Wyznań” św. Augustyna [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 323-332. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica” (J 1,32)- w świetle tradycji patrystycznej [w:] Pan moją mocą i pieśnią (PS 118,14), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 305-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu pokoju serc i Mądrości – św. Augustyn w oczach własnych i współczesnych [w:] Święty Augustyn dzisiaj, Kraków 2006, s. 9-21. [więcej informacji]
Katechumenat i chrzest w Kościele starożytnym – na przykładzie Antiochii w IV wieku [w:] Ku liturgii nadziei, Tarnów: Biblos 2005, s. 117-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leoncjusz z Arles [w:] Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 794-794. [więcej informacji]
Lex Ecclesiae i ius imperiale - chrystianizacja prawa rzymskiego po edykcie mediolańskim (313 rok) [w:] Lex tua in corde meo : studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 585-598. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leoncjusz z Cezarei Kapadockiej [w:] Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 795-795. [więcej informacji]
Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł [w:] Święty Stanisław patronem ładu społecznego, Tarnów: Biblos 2003, s. 17-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci synowie świętych matek [w:] Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 228-239. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ św. Cezarego z Arles (+542/3 r.) na życie i kształt miasta Arles [w:] Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego, Lublin 2002, s. 77-87. [więcej informacji]
Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultury? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła [w:] Fides quaerens intellectum, Tarnów 2002, s. 27-48. [więcej informacji]
Chrześcijanie a „upadający Rzym” [w:] Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, s. 133-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od „paterfamilias” do „Pater noster”. Kontekst kulturowy pojęcia Boga jako „naszego Ojca” w literaturze patrystycznej [w:] Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, s. 18-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne podstawy nauki św. Augustyna na temat genezy diabła [w:] Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków: Wydawnictwo WAM 2000, s. 91-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Początkiem grzechu pycha" - geneza grzechu Adama według św. Augustyna [w:] Grzech pierworodny, Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 101-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czasopisma parafialne - zjawisko kulturowe i problem biblioteczny [w:] Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1999, s. 225-228. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Ojcowie Kościoła a nauka" czyli dalszy ciąg nieporozumienia [w:] Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, Lublin: Polihymnia 1998, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Augustyn komentuje "Księgę Rodzaju" [w:] Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów: Biblos 1998, s. 101-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica wiary [w:] W Duchu i Prawdzie, Tarnów: Biblos 1997, s. 135-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kochaj i czyń co chcesz [w:] Świat ludzkich uczuć, Kraków: Biblos 1997, s. 219-228. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Późnopatrystyczne modele doskonałości chrześcijańskiej [w:] Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, Lublin: Polihymnia 1997, s. 103-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
To czyńcie na moją pamiątkę [w:] W Duchu i Prawdzie, Tarnów: Biblos 1997, s. 141-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Jesteśmy duszą świata" - moralne podstawy samoświadomości chrześcijańskiej w świetle apologii wczesnochrześcijańskiej [w:] Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, Lublin 1996, s. 37-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej? [w:] Ewangelizacja w epoce patrystycznej, Lublin 1994, s. 125-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia eucharystyczna jako sakramentalne uczestnictwo w liturgii niebiańskie [w:] Pokarm nieśmiertelności : Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan : praca zbiorowa, Katowice 1987, s. 213-220. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Motywacje polityczne a religijne w konwersji starożytnych władców [w:] E-Patrologos 2016, s. 18-29. [więcej informacji]
Ewa – pierwsza kobieta w świetle pism świętego Augustyna [w:] Vox Patrum 2016, s. 139-153. [więcej informacji]
Niebezpieczeństwo arianizmu w świetle „De rationefidei” Nicetasa z Remezjany [w:] E-Patrologos 2015, s. 16-26. [więcej informacji]
Chrystianizacja prawa po „Edykcie Mediolańskim” [w:] Vox Patrum, R. 34 t. 61 2014, s. 73-88. [więcej informacji]
Dziedzictwo porozumienia mediolańskiego z 313 roku [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Nr 1 2014, s. 79-85. [więcej informacji]
Dobra doczesne a nadzieja życia wiecznego z perspektywy Ojców Kościoła [w:] Vox Patrum, R. 33 t. 60 2013, s. 535-545. [więcej informacji]
„Wierzę w Boga Stworzyciela” – geneza i sens formuły [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/1 2013, s. 73-84. [więcej informacji]
Historia Wydziału Teologicznego w Tarnowie do roku 2010 [w:] Tarnowskie Studia Historyczne 2013, s. 104-120. [więcej informacji]
Katecheza eucharystyczna św. Augustyna [w:] Vox Patrum, R. 32 t. 57 2012, s. 853-862. [więcej informacji]
Apologia to nie tylko odpieranie zarzutów [w:] Poślij mnie, R. 20 nr 4 2012, s. 8-10. [więcej informacji]
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie w latach 2004-2010 [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161 Nr 2 2011, s. 304-310. [więcej informacji]
Starość – sędziwość – dojrzałość. „Senex” i „senctus” w literaturze galijskiej V – VI wieku [w:] Vox Patrum, R. 31 t. 56 2011, s. 393-400. [więcej informacji]
„Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku [w:] Vox Patrum, R. 30 t. 55 2010, s. 809-820. [więcej informacji]
„Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła starożytnego – na przykładzie Cezarego z Arles [w:] Studia Antiquitatis Christianae, T. 18 2009, s. 43-53. [więcej informacji]
Zaślubiny ziemskie i zaślubiny duchowe w tajemnicy chrztu – według Jana Chryzostoma [w:] Vox Patrum, R. 29 t. 53/54 2009, s. 83-93. [więcej informacji]
Słowo Dziekana WTST na św. Szczepana 2008 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2009, s. 113-115. [więcej informacji]
Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 62 nr 1 2009, s. 25-36. [więcej informacji]
Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej – aspekt duszpasterski i teologiczny [w:] Vox Patrum, R. 28 t. 52/2 2008, s. 1381-1395. [więcej informacji]
Bóg miłosierny i do miłosierdzia wzywający według Jana Chryzostoma [w:] Teologia Patrystyczna, T. 5 2008, s. 13-26. [więcej informacji]
Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami [w:] Vox Patrum, R. 26 t. 49 2007, s. 755-766. [więcej informacji]
Geneza i historia powstania Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 156-159. [więcej informacji]
Co można wyczytać w gwiazdach? – zdaniem Ojców Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 91-100. [więcej informacji]
Eucharystia – ofiara Nowego Przymierza, według Ojców Kościoła [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 1 2005, s. 63-71. [więcej informacji]
Dei consul - Boży konsul [w:] Teologia Patrystyczna, T. 2 2005, s. 13-31. [więcej informacji]
„Pokarm zwany Eucharystią” – w świetle wczesnochrześcijańskich świadectw [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 2 2005, s. 241-248. [więcej informacji]
Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 3 2005, s. 331-339. [więcej informacji]
Laudacja na cześć ks. dr hab. M. Bednarza z okazji wręczenia pamiątkowego tomu TST [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/1 2005, s. 145-145. [więcej informacji]
Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem [w:] Vox Patrum, R. 24 t. 46/47 2004, s. 131-145. [więcej informacji]
Kościół w czasach ostatecznych w świetle Objaśnień Apokalipsy Cezarego z Arles [w:] Studia Antiquitatis Christianae, T. 17 2004, s. 167-175. [więcej informacji]
W szkole biblijnej św. Hieronima [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 101-116. [więcej informacji]
Prawo duszpasterzy do „życia z ewangelii” w świetle tradycji patrystycznej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 97-112. [więcej informacji]
Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 5-9. [więcej informacji]
Śp. ks. prof. Wojciech Kania [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152 Nr 1 2002, s. 83-91. [więcej informacji]
Laikat rzymski w świetle Mów Leona Wielkiego [w:] Vox Patrum, R. 22 t. 42/43 2002, s. 293-302. [więcej informacji]
Ks. Wojciech Kania (1911-2000) [w:] Vox Patrum, R. 20 t. 38-39 2000, s. 777-779. [więcej informacji]
Tajemnica wcielenia w galijskiej literaturze V wieku na przykładzie Jana Kasjana [w:] Vox Patrum, R. 20 t. 38 - 39 2000, s. 267-280. [więcej informacji]
Skąd wziął się rok 2000? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150 Nr 4 2000, s. 598-608. [więcej informacji]
Wkład środowiska tarnowskiego w badania nad antykiem chrześcijańskim [w:] Vox Patrum, R. 19 t. 36 - 37 1999, s. 117-134. [więcej informacji]
Gdy do Boga zwracamy się "Ojcze" [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149 Nr 1 1999, s. 109-119. [więcej informacji]
Czy można świętować Dzień Pański tak jak pierwsi chrześcijanie, czyli o niedzieli abstrakcyjnie i konkretnie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149 Nr 2 1999, s. 254-261. [więcej informacji]
Duch Święty jako Dar i Miłość według Augustyna [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVII 1998, s. 36-46. [więcej informacji]
Studium Ojców Kościoła w formacji intelektualnej kapłana [w:] Dobry Pasterz, Z. 20 1997, s. 100-106. [więcej informacji]
Julian Pomeriusz i jego "De vita contemplativa". Aktualny stan badań [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1996, s. 197-207. [więcej informacji]
Najstarsza homilia chrześcijańska [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 4 1996, s. 610-615. [więcej informacji]
Działalność charytatywna Kościoła w Galii V-VI wieku [w:] Vox Patrum, R. 16 t. 30 - 31 1996, s. 189-196. [więcej informacji]
Kłopoty św. Augustyna z „Księgą Rodzaju” [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 2 1996, s. 265-278. [więcej informacji]
Śp. ks. Bronisław Grzesik [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 1 1996, s. 47-48. [więcej informacji]
"Res Ecclesiae" w Kościele na przełomie V-VI wieku. Na przykładzie Galii [w:] Analecta Cracoviensia, T. 27 1995, s. 353-359. [więcej informacji]
Demokracja i postęp szansą czy zagrożeniem dla "nowej kultury życia" [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145 Nr 4 1995, s. 614-624. [więcej informacji]
Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa w V-VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, R. 13 t. 24 - R. 15 t. 29 1995, s. 173-180. [więcej informacji]
Ks. W. Mendrala - w 25 rocznicę śmierci [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145 Nr 3 1995, s. 359-365. [więcej informacji]
New Age - stare poglądy w nowej postaci? [w:] Religioni et Litteris, Nr 7 1995, s. 15-19. [więcej informacji]
Z czego żyje ksiądz w Europie? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 3 1994, s. 457-460. [więcej informacji]
Z czego żyje Kościół w Europie? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 2 1994, s. 283-286. [więcej informacji]
Rodzina jakich...mało [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 1-2 1994, s. 108-114. [więcej informacji]
"Misericodia pauperum" w nauczaniu Ojców Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XII 1993, s. 211-220. [więcej informacji]
Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w Kościele pierwszych wieków [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XI 1992, s. 99-107. [więcej informacji]
Obrzęd zawarcia małżeństwa w sztuce starochrześcijańskiej [w:] Vox Patrum, R. 11 t. 20 - R. 12 t. 23 1992, s. 139-147. [więcej informacji]
"Minister Domini": patrystyczne fundamenty kapłaństwa - św. Ambroży [w:] Homo Dei, R. 60 1991, s. 27-34. [więcej informacji]
Katecheza Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, R. 10, t. 18 1990, s. 147-156. [więcej informacji]
Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, Z. 12-13 1987, s. 427-440. [więcej informacji]
Studia patrystyczne w Rzymie [w:] Collegium Polonorum, R. 8, T. 8 1986, s. 187-189. [więcej informacji]
Mysterium dominicae w Kościele pierwszych wieków [w:] Collegium Polonorum, R. 8, T. 8 1986, s. 81-96. [więcej informacji]
L'etica coniugale in Cesario di Arles: rapporti con Agostino e nuovi orientamenti [w:] Augustinianum, A. 15 1985, s. 565-578. [więcej informacji]
Literacki i teologiczny aspekt hagiografii patrystycznej [w:] Collegium Polonorum, R. 7, T. 7 1984, s. 140-155. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sakramentologia wczesnochrześcijańska; [nr projektu:] 501-10-050034

-Sakrament chrztu w nauce i praktyce wczesnego Kościoła; [nr projektu:] 501-10-050023

-Znaczenie edyktu mediolańskiego; [nr projektu:]

-Eucharystia jako sakrament mistagogii wczesnochrześcijańskiej; [nr projektu:] 19040001

-Inicjacja wczesnochrześcijanska; [nr projektu:] 190401

-Inicjacja wczesnochrześcijańska; [nr projektu:] 190401

-Instytucje wczesnochrześcijańskie; [nr projektu:] 190402

-K-ł tarnowski w okresie komunizmu; [nr projektu:]

-Kapłańska duchowość kleru tarnowskiego; [nr projektu:] 290402

Wygłoszone referaty:

- Donatyzm w Afryce Północnej: założenia doktrynalne; [podczas konferencji:] Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2011-09-19

- Senex i senectus w literaturze galijskiej V-VI wieku; [podczas konferencji:] Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 2010-11-25

- Katechumenat według Augustyna: próba wiary czy charakteru?; [podczas konferencji:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym [miejsce konferencji:] Siedlce, 2010-09-20

- Otworzyć się na Nieskończoność – nadzieja nadająca sens egzystencji; [podczas konferencji:] VIII Kongres Teologów Polskich, Sekcja patrystyczna [miejsce konferencji:] Poznań, 2010-09-13

- „Converted Christians” – Spiritulity of Gallican Aristocracy in the IVth – V th centuries; [podczas konferencji:] Model doskonałego chrześcijanina w spuściźnie Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Lwów, 2009-09-11

- “Diacono defectu presbiteri”. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina; [podczas konferencji:] Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei Padri della Chiesa [miejsce konferencji:] Rzym, 2009-05-07

- Małżeństwo rzymskie, chrześcijańskie, mistyczne; [podczas konferencji:] Małżeństwo i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-11-27

- „Pamięć zapisana w zwyczaju” w świetle wczesnochrześcijańskiej kontrowersji na temat chrztu; [podczas konferencji:] Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2008-06-01

- Ból ciała i cierpienie duszy według św. Augustyna; [podczas konferencji:] Sens cierpienia – sens choroby – sens śmierci w literaturze wczesnochrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-11-20

- Miłosierdzie chrześcijańskie warunkiem miłosierdzia Bożego według św. Jana Chryzostoma; [podczas konferencji:] Myśl teologiczna św. Jana Chryzostoma [miejsce konferencji:] Poznań, 2007-11-07

- Jan Paweł II a 1200. rocznica Soboru Nicejskiego; [podczas konferencji:] Jan Paweł II a antyk chrześcijański [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-11-28

- Misterium fidei – misterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej; [podczas konferencji:] Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2006-06-07

- Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna; [podczas konferencji:] Człowiek potrzebuje Boga – o religijności człowieka [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-11-24

- „Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła późno patrystycznego – na przykładzie Cezarego z Arles; [podczas konferencji:] Świat pogański, judaizm i chrześcijaństwo w okresie patrystycznym [miejsce konferencji:] Poznań, 2005-09-20

- W poszukiwaniu pokoju serca i Mądrości. Św. Augustyn w świetle swoich pism i w oczach jego współczesnych; [podczas konferencji:] Święty Augustyn dzisiaj [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-02

- Biskupi antiocheńscy IV – V wieku wobec biskupa Rzymu; [podczas konferencji:] Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 2004-11-23

- Św. Grzegorz Wielki jako prorok swoich czasów; [podczas konferencji:] W kręgu myśli św. Grzegorza Wielkiego [miejsce konferencji:] Obra, 2004-10-27

- Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł; [podczas konferencji:] Święty Stanisław patronem ładu moralnego [miejsce konferencji:] Tarnów, 2003-03-07

- Wpływ św. Cezarego na życie i kształt miasta Arles; [podczas konferencji:] Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późno antycznego [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2001-10-05

- Tajemnica Wcielenia w galijskiej i afrykańskiej literaturze V-VI wieku na przykładzie Jana Kasjana i Fulgencjusza z Ruspe; [podczas konferencji:] Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Lublin, 2000-11-27

- Chrześcijanie a upadający Rzym; [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo na przełomie wieków [miejsce konferencji:] Warszawa, 2000-10-26

- Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultur? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła; [podczas konferencji:] Przyszłość w jedności [miejsce konferencji:] Nitra, 2000-03-16

- Od Paterfamilias do Pater Noster – u źródeł nauki łacińskich Ojców Kościoła o Ojcu; [podczas konferencji:] Ojcowie Kościoła o swoim Ojcu [miejsce konferencji:] Warszawa, 1999-10-21

- Czasopisma parafialne – zjawisko kulturowe i problem biblioteczny; [podczas konferencji:] Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym [miejsce konferencji:] Dąbrówki k. Łańcuta, 1999-05-26

- Geneza grzechu wg św. Augustyna; [podczas konferencji:] Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 1997-09-19

- Święty Augustyn komentuje Księgę Rodzaju; [podczas konferencji:] Początek świata – Biblia a nauka [miejsce konferencji:] Tarnów, 1997-04-12

- Ojcowie Kościoła a nauka. Na marginesie książki: G. Minois, „Kościół i nauka”; [podczas konferencji:] Ojcowie Kościoła a kultura klasyczna [miejsce konferencji:] Toruń, 1996-09-23

- Il vescovo amministratore di beni o maestro di spiritualità; [podczas konferencji:] Vescovi e pastori in epoca teodosiana [miejsce konferencji:] Rzym, 1996-05-09

- Późnoantyczny model doskonałości; [podczas konferencji:] Asceza I doskonałość chrześcijańska w nauce Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Gniezno, 1995-09-25

- “Jesteśmy duszą świata” w świetle apologii wczesnochrześcijańskich; [podczas konferencji:] Godność chrześcijanina według Ojców Kościoła [miejsce konferencji:] Łomża, 1994-09-26

- Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Ewangelizacja w epoce patrystycznej [miejsce konferencji:] Sandomierz, 1993-09-17

- Poveri e Chiesa cristiana della Galia nei secoli V e VI: una specifità regionale?; [podczas konferencji:] Cristianesimo e specifità regionali nel Mediterraneo latino (sec. IV – V) [miejsce konferencji:] Rzym, 1993-05-06

- Caritas w nauczaniu i praktyce Kościoła V i VI wieku na przykładzie Galii; [podczas konferencji:] Praca charytatywna w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 1992-10-27

- Wychowanie i kształcenie duchowieństwa w V i VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles; [podczas konferencji:] Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 1991-10-29

- Chrześcijanin, człowiek pokoju – na podstawie najstarszych tekstów patrystycznych; [podczas konferencji:] Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł [miejsce konferencji:] Tarnów, 1990-04-27

- Mowy św. Cezarego z Arles jako przykład katechezy VI wieku; [podczas konferencji:] Katecheza patrystyczna [miejsce konferencji:] Lublin, 1988-10-18