Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: henryk.szmulewicz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu - Kierownik katedry

Curriculum Vitae:

2008 – Profesor nadzwyczajny

2005 – Zatrudniony w Papieskiej Akademii Teologicznej na stanowisku nauczyciela akademickiego – obecnie UPJPII, na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie

2004 – Zatwierdzenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych stopnia doktora habilitowanego (Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2001 – Nostryfikacja dyplomu na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1996 – Wykładowca teologii dogmatycznej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

1995 – Obrona pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej: La dimensión corporal de la resurrección de los muertosen los escritos teológicos espańoles - 1965-1995 ("Cielesny wymiar zmartwychwstania umarłych w pismach teologów hiszpańskich od 1965 do 1995 r.)

1992 - 1995 – Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej: Universidad de Navarra, Pamplona w Hiszpanii

1991 - 1992 – Wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

1988 – Święcenia kapłańskie w Tarnowie

1988 – Obrona pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem ks. dra Kazimierza Kupca pt. Eucharystia w życiu chrześcijańskim na podstawie pism ks. Jana Bochenka

1988 - 1991 – Wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej

1982 - 1988 – Podstawowe studia teologiczne: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

1978 - 1982 – Szkoła średnia: I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

1970 - 1978 – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Chrystus drogą człowieka. Argumentacja soteriologiczna we współczesnej refleksji teologicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu antropologicznego, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Głosić Chrystusa jako pełnię Bożego objawienia, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest zobowiązaniem do rozwoju wiary, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierność kapłana na wzór wierności Chrystusa : elementy teologicznej argumentacji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Boża opatrzność jako tajemnica miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Co to są "struktury zła"?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus - Kapłan Posłuszny "wczoraj i dziś, także na wieki", Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Obojętność religijna" drogą donikąd : stanowczy głos Magisterium Kościoła i teologów, Kraków: Wydawnictwo Karmelitow Bosych 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Cywilizacja miłości" nadzieją Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z miłości i z nicości : zarys teologii stworzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Po tamtej stronie życia : zarys eschatologii, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak teologia łączy się z duszpasterstwem? : przykłady i wnioski, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystocentryzm eschatologii : analiza polskich publikacji teologicznych po ukazaniu się "Katechizmu Kościoła Katolickiego" (1992-2002) w kontekście postulatu eschatologii chrystocentrycznej A. Nossola, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga : czytając katechezę Jana Pawła II o rzeczywistej możliwości potępienia, Tarnów ; Pasierbiec: Oficyna Wydawnicza "Witek-Druk" 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drogą naszą jest Eucharystia : czytając jubileuszowe dokumenty Kościoła, Tarnów ; Limanowa: Oficyna Wydawnicza Oratorium ; Sanktuarium M. B. Bolesnej 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Patriotyzm na fundamencie kultury : czytając pisma Kazimierza Brodzińskiego, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby wzajemnie lepiej się poznać : lektura eschatologii baptystycznej opracowanej przez Konstantego Wiazowskiego, Tarnów: Mała Poligrafia Redemtorystów w Tuchowie 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niecierpliwość, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chwała Bogu Ojcu : Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Życie konsekrowane drogą apostolstwa [w:] Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 227-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystyczna szkoła wiary w wymiarze osobistym i wspólnotowym [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wyd. PWSZ 2016, s. 203-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok Miłosierdzia zaproszeniem do nawrócenia [w:] Miłosierny i Sprawiedliwy. W kręgu Miłosierdzia Bożego: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 73-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apologia inicjacji chrześcijańskiej w doświadczeniu rodzinnym [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwo PWSZ 2016, s. 159-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 269-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Na nowo rozpoczynać od Chrystusa” – w temacie małżeństwa i rodziny [w:] Jezus Chrystus: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 355-378. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezinteresowna służba miłości w życiu katolików świeckich [w:] Misericors. 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 27-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dar chrztu świętego u źródeł chrześcijańskiego wychowania [w:] „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmieci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 125-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowa przemiana człowieka jako istotny cel pracy misyjnej [w:] Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 105-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzice pierwszymi zwiastunami i świadkami wiary [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 169-181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ostatnia Wieczerza szczególnym objawieniem miłości Boskiego Nauczyciela wobec uczniów [w:] „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmieci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 251-271. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wziąć krzyż do końca – wierność Jezusowi w czasie prześladowań [w:] Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 441-463. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eschatologia [w:] Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 223-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezusowa miłość źródłem działalności misyjnej i ekumenicznej Kościoła [w:] Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 315-323. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywacja pracy społecznej : odpowiedź na dar Jezusowego miłosierdzia [w:] Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 41-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangeliczna miłość jako podstawowa zasada dialogu z tzw. teologią ponadkonfesyjną [w:] Tożsamość teologii, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2010, s. 377-398. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odwieczna miłość Boża wpisana w strukturę czasu [w:] In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 417-436. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pośrednictwo i wolność – nie wykluczają się [w:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" 2009, s. 159-179. [więcej informacji]
Posługa następcy św. Piotra i biskupów we wspólnocie chrześcijańskiej [w:] Synod Diecezji Radomskiej – Czynić diecezję domem i szkołą komunii, Radom: Wyd. Diecezji Radomskiej Ave 2008, s. 48-67. [więcej informacji]
Święci biskupi - wzorem posłuszeństwa Bogu i Kościołowi [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 177-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pobożność eucharystyczna kapłana jako przykład dla dzieci przed I Komunią Świętą [w:] Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 123-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autorytet i pokora Jezusa [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 183-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara i moralność istotnym obszarem autorytetu katechety [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. II. Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 349-380. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa i katecheza dzieci szkolnych – kontekst chrystologiczny [w:] Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym (Cz. II: Wychowanie religijne i katecheza), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 83-133. [więcej informacji]
Antropologiczna "funkcja" cnót teologalnych w eschatologii [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr. Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 333-357. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ostateczny kierunek wychowania: spełnienie się nadziei życia wiecznego [w:] W poszukiwaniu sensu wychowania. 10 lat katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie 1996-2006, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 29-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Postulat chrystocentrycznej koncepcji wychowania [w:] Wychowanie chrześcijańskie, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławno 2002, s. 36-52. [więcej informacji]
Chrystocentryzm życia i pracy katechetów [w:] Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 137-154. [więcej informacji]
"Po tamtej stronie drogi" – ludzka doczesność w perspektywie wieczności [w:] Droga jako przestrzeń ludzka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 363-386. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież - wiara - przełom tysiącleci [w:] Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 37-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaangażowanie ekumeniczne (NMI 48) [w:] Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II "Novo millennioineunte", Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001, s. 226-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecność motywacji eschatologicznej w wychowaniu dzieci i młodzieży [w:] Wychowanie a kultura, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 2000, s. 66-79. [więcej informacji]
Eschatologiczny wymiar "głębokiej wspólnoty losu" świata materialnego i człowieka [w:] Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998, s. 158-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz Profesor Kazimierz Kupiec - Nauczyciel eschatologii [w:] Kazimierz Kupiec, kapłan i teolog z Chorzelowa, Chorzelów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1998, s. 37-47. [więcej informacji]
Kościół - wspólnota Ludu Bożego (KKK 781-786; 871-945) [w:] W Duchu i Prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i modlitwie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 79-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wiara źródłem radosnego świadectwa o Chrystusie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 83-97. [więcej informacji]
Dialog ekumeniczny jako służba ewangelizacji [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2014, s. 175-192. [więcej informacji]
Chrzest św. inspiracją do podjęcia walki duchowej w życiu katolików świeckich [w:] Teologia w Polsce 2014, s. 109-126. [więcej informacji]
Love and Truth in Social Involvement of the Church [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2 no 2 2012, s. 9-28. [więcej informacji]
Osobowy charakter nadziei chrześcijańskiej [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 2011, s. 134-148. [więcej informacji]
Stworzenie i odkupienie idą razem [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 1 2010, s. 109-119. [więcej informacji]
Kategoria szczęścia w opisie życia zbawionych w niebie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2010, s. 29-46. [więcej informacji]
Sakrament chrztu jako zobowiązanie do świętości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/2 2010, s. 61-81. [więcej informacji]
Zbawcza miłość Jezusa w centrum teologii chrztu świętego [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 2009, s. 242-255. [więcej informacji]
Powszechny zakres miłości nieprzyjaciół [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XXXXI 2009, s. 333-348. [więcej informacji]
Powszechny zakres miłości nieprzyjaciół [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XLI 2009, s. 333-348. [więcej informacji]
Wychowawczy aspekt posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Kontekst sakramentu bierzmowania [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 2009, s. 122-139. [więcej informacji]
Miłość jako forma poznania prawdy o Bożej Opatrzności [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 3-24. [więcej informacji]
Bóg Trójjedyny źródłem jedności sakramentów wtajemniczenia [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 15-28. [więcej informacji]
Współzależność koncepcji Kościoła i jego misyjności w kontekście encykliki "Fidei donum" [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 39-57. [więcej informacji]
Negacja objawienia w Chrystusie: modernizm [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/2 2007, s. 19-38. [więcej informacji]
Twórcze spotkanie kosmologii i eschatologii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 73-89. [więcej informacji]
Ogólna charakterystyka mariologii Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej [w:] Studia Catholica Podoliae, A. 5 N. 5 2006, s. 505-530. [więcej informacji]
Posłuszeństwo jako odpowiedź na dar charyzmatu w Kościele [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/1 2006, s. 3-32. [więcej informacji]
Charyzmat i posłuszeństwo w Kościele [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/2 2005, s. 75-95. [więcej informacji]
"Maryja prowadzi wiernych do Eucharystii" [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2003, s. 73-86. [więcej informacji]
Zmartwychwstanie ciała według teologii baptystycznej [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, R. 18, nr 1 2002, s. 61-75. [więcej informacji]
Wiara w Chrystusa wyklucza reinkarnację [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 231-244. [więcej informacji]
Wielki Post po Wielkim Jubileuszu: nawrócenie, pojednanie, przebaczenie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 1 2001, s. 113-122. [więcej informacji]
Pielgrzymi optymizm jako współczesny znak sprzeciwu [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 2 2001, s. 299-313. [więcej informacji]
Wierność jako fundament działalności komisji ekumenicznych dla dialogu ekumenicznego [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, R. 17, nr 1 2001, s. 45-55. [więcej informacji]
Człowiek w centrum kultury kształtowanej przez wiarę [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 1 2001, s. 61-76. [więcej informacji]
Eucharystyczna perspektywa obecności Chrystusa w Kościele [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIX/2 2000, s. 163-182. [więcej informacji]
Święci i błogosławieni – "zaczynem" życia społecznego [w:] Kościół w Społeczeństwie : zeszyty naukowe Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych im. bł. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, T. 3 2000, s. 36-54. [więcej informacji]
Zagrożona szczerość sakramentalnej Spowiedzi [w:] Currenda : de notificationibus, R. 148, nr 1 1998, s. 127-136. [więcej informacji]
Posłuszeństwo wiary w kontekście tajemnic eschatologicznych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1998, s. 37-63. [więcej informacji]
Eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności (cz. III) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 147, nr 1 1997, s. 111-124. [więcej informacji]
Być księdzem dzisiaj [w:] Znak, R. 49, nr 11 (510) 1997, s. 133-135. [więcej informacji]
Świętość jako stan prawdziwej tożsamości zbawionych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XV 1997, s. 165-185. [więcej informacji]
Urząd Nauczycielski Kościoła a nauczanie teologów [w:] Dobry Pasterz, Z. 20 1997, s. 179-182. [więcej informacji]
Eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności (cz. II) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 4 1996, s. 616-629. [więcej informacji]
Eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności (cz. I) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 3 1996, s. 460-471. [więcej informacji]
Teologia zmartwychwstania umarłych jako przykład dyskusji antropologicznej w eschatologii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1995, s. 291-304. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Modele wychowania do wartości; [nr projektu:] 501-10-050040

-Apostolstwo integralną częścią wiary; [nr projektu:]

-Perspektywa eschatologiczna w uzasadnieniu duszpasterskich projektów związanych z dziełem nowej ewangelizacji; [nr projektu:] 501-10-050005

-Wierność jako integralny element służby kapłana we wspólnocie Kościoła; [nr projektu:] 190502

-Analiza zjawiska obojętności religijnej we współczesnym świecie, a szczególnie w kontekście europejskim; [nr projektu:] 190501

-Postulat interpretowania tajemnicy Opatrzności Bożej w kategoriach miłości; [nr projektu:] 190502