Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor nadzwyczajny

Email: ireneusz.stolarczyk@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

Funkcje redakcyjne:
- The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II - Członek redakcji

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Jezus świadkiem miłości. Encyklika Caritas in veritate o znaczeniu miłości w życiu społecznym [w:] Miłosierny i sprawiedliwy : w kręgu miłosierdzia Bożego: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2016, s. 203-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczność lokalna wobec współczesnych przemian kulturowych [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2016, s. 525-536. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dynamizm kulturowy w świetle nauczania społecznego Kościoła [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2016, s. 243-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Evangelium vitae” as inspiration for the renewal of the society by building the commongood [w:] The Value and Quality of Life in Transdisciplinary view: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 159-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Evangelium vitae” inspiracją odnowy społeczeństwa przez budowanie dobra wspólnego [w:] Wartość i jakość życia w ujęciu transdyscyplinarnym: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 147-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie i samowychowanie a świętość [w:] Ziemski anioł : droga do świętości Stefanii Łąckiej: Kuria Diecezjalna w Tarnowie ; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 31-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyzwanie migracji w świetle orędzi Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Migranta [w:] Rodzina podstawowe dobro ludzkości : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Władysławowi Szewczykowi w 25. rocznicę pracy naukowej na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Wydawnictwo Redemptorystów 2015, s. 265-273. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym w diecezji tarnowskiej – przedsoborowe zaangażowanie laikatu [w:] "Abyście szli i owoc przynosili" (J 15,16) : materiały z VIII Diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich połączonego z 20-leciem reaktywowania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 43-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o dobre społeczeństwo owocem żywej wiary [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 207-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Migration: Dangers and Opportunities for the Family in the Light of John Paul II’s Messages for World Migrant Day [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 45-56. [więcej informacji]
Definicyjne problemy globalizacji [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 113-132. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sposób pojmowania polityki i gospodarki w dokumencie społecznym Episkopatu Polski z 2012 r.; [nr projektu:]

-Duszpasterskie implikacje globalizacji; [nr projektu:]

-Wyzwania społeczne okresu globalizacji; [nr projektu:] 501-10-050012

-Miłość jako zasada życia społecznego; [nr projektu:] 191001

-Globalizacja w służbie godności człowieka; [nr projektu:] 191002