Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: stanislaw.sojka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej i Duchowości - Kierownik katedry

Curriculum Vitae:

2014 – Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych

2011 – Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za organizację sympozjów o ochronie środowiska naturalnego

2011 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo – dydaktycznej i organizacyjnej

2010 – Wyróżnienie Starosty Tarnowskiego za działalność duszpasterską i naukową wśród Służb Mundurowych

2010 – Medal nadany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za organizację sympozjów na temat dziedzictwa duchowego i kulturowego polskiej wsi

2009 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII w Krakowie

2007 – Kierownik katedry Teologii Moralnej i Duchowości na WTST Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2006 – Kolokwium habilitacyjne na podstawie publikacji pt. „Contemplatio et imitatio Christi. Chrystologiczny wymiar kontemplacji i naśladowania duchowości chrześcijańskiej według współczesnego Nauczania Kościoła”

2004 – Odznaczenie za organizację Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich oraz sympozjów naukowych na temat rolnictwa i rozwoju wsi

2002 – Medal za zasługi dla KUL w Lublinie przyznany przez Senat Akademicki KUL w dowód wdzięczności za ofiarną i bezinteresowną pracę na rzecz KUL oraz za szerzenie idei KUL

2001 – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników

2001 – Medal od Starosty Tarnowskiego „za odwagę i trud ratowania ludzkiego życia i niesienia pomocy podczas powodzi”

2000 – Diecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji

1999 – Wyróżnienie J.E. Abpa Mariana Jaworskiego Metropolity Lwowskiego za organizację przyjazdu wiernych z Archidiecezji Lwowskiej na uroczystości Kanonizacyjne Kingi w Starym Sączu

1999 – Medal „Pro Cultura Hungarica” przyznany przez ministra Oświaty i Nauki Republiki Węgierskiej za szerzenie kultury węgierskiej w Polsce, umożliwienie przyjazdu Węgrów na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Starym Sączu

1999 – Wyróżnienie Biskupa Tarnowskiego za organizację Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Starego Sącza

1998 – Złota odznaka za ofiarną pomoc dla KUL i kultury chrześcijańskiej w Polsce

1996 – Godność zasłużonego Członka TPKUL

1991 – Wykładowca w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, późniejszym Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII

1986 - 2000 – Dyrektor Dzieła Wewnętrznego Postępu Młodzieży, następnie Diecezjalnego Dzieła Powołań

1986 – Stopień doktora teologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Witka. Temat pracy doktorskiej: „Ideał życia kapłańskiego w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego”

1986 - 2000 – Kierowanie Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

1985 – Dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w zakresie filologii klasycznej. Temat pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Henryka Wójtowicza: „Actio i contemplatio w pismach Grzegorza Wielkiego”

1984 – Wyróżnienie Dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL „za seniorat w Konwikcie”

1983 – Wyróżnienie Ks. Prorektora Jana Śrutwy za „aktywną działalność w Samorządzie i w Kole Klasyków studentów KUL”

1980 - 1982 – Senior Konwiktu Księży Studentów KUL

1980 - 1985 – Prezes Koła Klasyków Studentów KUL

1979 - 1985 – Prezes rocznika Studiów na Wydziale Filologii Klasycznej KUL

1977 – Dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Teologicznym KUL w zakresie teologii biblijnej na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. S. Łacha, pt. „Teologia Psalmu 104”

1975 – Święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza w Tarnowie

1975 – Magisterium z teologii w zakresie filozofii teoretycznej PWT w Krakowie na podstawie pracy pt. „Pojęcie filozofii według ks. Waleriana Serwatowskiego”

1975 - 1980 – Urząd wikariusza parafialnego, katechety szkół średnich i kapelana szpitalnego w parafii Sędziszów Małopolski

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Oto siewca wyszedł siać Mt 13,3 : kazania do rolników w roku liturgicznym, Tarnów: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In nomine Domini : księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej, Elbląg ; Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Revertimini ad fontes fidei. Cytaty tematyczne z Pisma świętego, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fides et vita Christiana. Podstawowa rola wiary w życiu chrześcijańskim w świetle posoborowej literatury teologicznej, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie duchowe jako odpowiedź na dar Bożej łaski, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola nadziei w życiu chrześcijańskim, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niech chwała Pana trwa na wieki (Ps 104, 31). Wybrane modlitwy, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praktyczny słownik polsko-ukraiński z uwzględnieniem sakralizmów i terminów łacińskich, Lwów: Wydawnictwo Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki 2012.[więcej informacji]
Modlitwa drogą do świętości, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijański sens cierpienia, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vita secundum Christum. Dar i zadanie nowego życia w Chrystusie, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość bł. Romana Sitki. Życie - cnoty - męczeństwo, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Contemplatio et imitatio Christi. Chrystologiczny wymiar kontemplacji i naśladowania duchowości chrześcijańskiej według współczesnego Nauczania Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obowiązek czci Boga na podstawie Psalmu 104, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ideał życia kapłańskiego w świetle pism Świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitewnik Czarnopotocki, Tarnów: Wydawnictwo XX. Misjonarzy 1999.[więcej informacji]
Modlitewnik Limanowski, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1988.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Humanitas Hipokratesa w świetle rodziny i sztuki lekarskiej starożytnej Grecji [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 124-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Humanitas Hipokratesa w świetle rodziny i sztuki lekarskiej starożytnej Grecji [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 124-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misyjne posłanie Mędrców owocem Objawienia Pańskiego [w:] "Idźcie i głoście" : Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa : materiały formacyjne na 2017 rok: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2016, s. 87-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życiorys Biskupa Jana Styrny [w:] In nomine Domini. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2015, s. 19-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Założenia teologiczno-antropologiczne wychowania chrześcijańskiego w rodzinie [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 233-266. [więcej informacji]
Pojęcie filozofii według księdza Waleriana Serwatowskiego : na tle współczesnej filozofii [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 283-298. [więcej informacji]
Duchowość księdza biskupa Piotra Bednarczyka [w:] „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów 2011, s. 11-32. [więcej informacji]
Jasnogórskie dziękczynienie Panu Bogu za plony w kontekście Krajowego Duszpasterstwa Rolników [w:] Tam, gdzie rodzi się plon, Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 2010, s. 33-42. [więcej informacji]
Etos pracownika socjalnego i jego postawa wobec przemocy [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów 2010, s. 427-437. [więcej informacji]
Humanitas Christiana błogosławionego Wincentego Kadłubka [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2010, s. 281-293. [więcej informacji]
Etyczny wymiar pracy na roli na podstawie wybranych wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż, Stalowa Wola 2010, s. 209-230. [więcej informacji]
Adoracja Najświętszego Sakramentu źródłem duchowego rozwoju [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II, Tarnów 2008, s. 207-226. [więcej informacji]
Współczesne zagrożenia poczuciem beznadziejności [w:] W kierunku pedagogiki katolickiej, Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL 2008, s. 117-168. [więcej informacji]
Życie moralne drogą do mądrości [w:] Formatio catholica w duchu świętego Pawła, Stalowa Wola ; Sandomierz: Wydawnictwo KUL 2008, s. 47-92. [więcej informacji]
Kościół jako władza duchowa [w:] Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy, Stalowa Wola ; Sandomierz: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Teologiczny w Sandomierzu 2007, s. 11-27. [więcej informacji]
Znaczenie wierności w realizacji kapłańskiego powołania [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów 2007, s. 241-249. [więcej informacji]
Humanitas Księdza Profesora Józefa Przybycienia [w:] „Przyjdziecie do mnie wszyscy...” Świadectwo o służbie kapłana w prawdzie dla Kościoła, Tuchów: Wydawnictwo OO. Redemptorystów 2006, s. 35-42. [więcej informacji]
Humanitas Księdza Profesora Józefa Przybycienia [w:] „Przyjedziecie do mnie wszyscy…” Świadectwo o służbie kapłana w prawdzie dla Kościoła, Tuchów: Wydawnictwo OO. Redemptorystów 2006, s. 35-42. [więcej informacji]
Teologiczno – duszpasterski charakter „Opcji na rzecz ubogich” [w:] Widzieć – oceniać – działać. Wieloaspektowość badań naukowych, Stalowa Wola ; Ružomberok: Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku, Wydział Teologiczny 2006, s. 94-111. [więcej informacji]
Społeczny wymiar powołania do świętości [w:] Pedagodzy na współczesne czasy, Stalowa Wola ; Ružomberok ; Sandomierz: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku ; Instytut Teolog 2006, s. 11-30. [więcej informacji]
Duch Święty paschalnym darem Jezusa [w:] Widzieć oceniać, działać. Wieloaspektowość badań naukowych, Stalowa Wola ; Ružomberok: Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku ; Wydział Pedagogiczny 2006, s. 10-34. [więcej informacji]
Papież Grzegorz Wielki a kultura antyczna [w:] Cantate Domino canticum novum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów 2004, s. 98-106. [więcej informacji]
Wprowadzenie teologiczne: „Maryjni” w wierze i pobożności [w:] „Matka mojego Pana przychodzi do mnie” (Łk 1, 43). Druga Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji tarnowskiej, Tarnów 2000, s. 9-19. [więcej informacji]
W kręgu pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Diecezji Tarnowskiej [w:] Świadek wierny. Dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Tarnów 2000, s. 256-266. [więcej informacji]
Sługa Boży Ksiądz Rektor Roman Sitko [w:] Kalendarz 1999 – wersja ogólnopolska, Włocławek 1999, s. 103-106. [więcej informacji]
Kapłan-pasterz według św. Grzegorza Wielkiego [w:] Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa Ks. W. Słomki, Lublin: Wydawnictwo KUL 1999, s. 233-251. [więcej informacji]
W naszym stuleciu wrócili Męczennicy. Błogosławiony Ks. Roman Sitko. Błogosławiony O. Krystyn Wojciech Gondek OFM. Błogosławiona S. Katarzyna Celestyna Faron. Błogosławiona S. Julia Stanisława Rodzińska [w:] Msza Święta i Kanonizacja Błogosławionej Kingi sprawowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999, s. 52-61. [więcej informacji]
Z wiarą i skruchą przyjmujemy Twoje wezwanie do nawrócenia. Jasna figura Fatimskiej Pani rozgrzewała serca [w:] Otwieramy przed Tobą polskie drogi. Kronika peregrynacji, Ząbki: Sekretariat Misyjny SAC Prowincji Chrystusa Króla ; Apostolicum 1997, s. 41-44. [więcej informacji]
W kręgu kultury syryjskiej [w:] Święty Efrem. Poezje wybrane, Tarnów 1997, s. 5-22. [więcej informacji]
Teologiczne podstawy praw stanowionych przez ludzi [w:] Księga Pamiątkowa 200-lecia Konstytucji 3 Maja w Limanowej, Limanowa: Społeczny Komitet Obchodów 200-lecia Konstytucji 3 maja w Limanowej 1991, s. 13-16. [więcej informacji]
Wprowadzenie do „Wakacji z Bogiem” [w:] Człowiek stworzony : wprowadzenie : homilie, Tarnów: [s.n.] 1988, s. 1-4. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Prawda o człowieku i jego historii w kręgu kultury antycznej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 99-112. [więcej informacji]
Świętość u podstaw odnowy moralnej społeczeństwa [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 1 (6) 2010, s. 95-108. [więcej informacji]
Pedagogia Bożej miłości w centrum troski Kościoła o „Dobro wspólne” [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 (5) 2009, s. 51-72. [więcej informacji]
Motywy i przejawy posłuszeństwa zasadom Królestwa Bożego [w:] Vox Patrum, R. 28, t. 52/2 2008, s. 975-992. [więcej informacji]
Jubileuszowa uroczystość w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150, nr 2 2000, s. 191-191. [więcej informacji]
„Oto jestem” [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150, nr 1 2000, s. 65-65. [więcej informacji]
Przygotowanie diecezji tarnowskiej na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Stare-go Sącza [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149, numer specjalny 1999, s. 62-75. [więcej informacji]
Proces beatyfikacyjny Ks. Romana Sitki [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149, numer specjalny 1999, s. 37-55. [więcej informacji]
Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149, nr 4 1999, s. 494-499. [więcej informacji]
Trzydzieści lat troski, aby Bóg był chwalony [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149, nr 1 1999, s. 67-70. [więcej informacji]
Uroczysta Msza święta i Pierwsza Sesja rozpoczynająca proces kanonizacyjny Ks. Rek-tora Romana Sitki [w:] Currenda : de notificationibus, R. 148, nr 2 1998, s. 217-220. [więcej informacji]
Trzykrotne Te Deum [w:] Currenda : de notificationibus, R. 148, nr 3 1998, s. 380-389. [więcej informacji]
W kręgu Jubileuszu [w:] Currenda : de notificationibus, R. 147, numer specjalny 1997, s. 77-82. [więcej informacji]
Po Nawiedzeniu figury Fatimskiej Pani w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 2 1996, s. 206-208. [więcej informacji]
Diecezjalny Dzień Synodalny [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 3 1995, s. 348-350. [więcej informacji]
Akcja Katolicka w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 4 1995, s. 535-536. [więcej informacji]
Śp. Ksiądz Rektor Władysław Świder (1907-1995) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 4 1995, s. 563-566. [więcej informacji]
Intelektualno-duchowa formacja kapłanów według zasad świętego Grzegorza Wielkiego [w:] Vox Patrum, R. 13, t. 24 1995, s. 24-29. [więcej informacji]
Karta praw rodziny w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 142, nr 7-10 1992, s. 733-734. [więcej informacji]
Kapłan jako sługa Słowa Bożego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. X/2 1991, s. 274-293. [więcej informacji]
Polskie Stronnictwo Ludowe w Tarnowie w imię Boże rozpoczyna swoją działalność [w:] Currenda : de notificationibus, R. 141, nr 1-3 1991, s. 65-65. [więcej informacji]
Kościół limanowski. Walory Historyczne i artystyczne [w:] Mater Dolorosa, R.14, nr 1 1991, s. 4-6. [więcej informacji]
Uroczystość religijno-patriotyczna na Przysłopskim Wzgórzu [w:] Currenda : de notificationibus, R. 140, nr 10-12 1990, s. 669-671. [więcej informacji]
Ósma Tarnowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [w:] Currenda : de notificationibus, R. 140, nr 10-12 1990, s. 668-668. [więcej informacji]
Z obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 140, nr 1-3 1990, s. 73-74. [więcej informacji]
Tarnowskie Zakłady Związków Azotowych odzyskują prawdziwość swego święta [w:] Currenda : de notificationibus, R. 140, nr 10-12 1990, s. 671-672. [więcej informacji]
Powstanie Caritas diecezji tarnowskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 140 1990, s. 366-366. [więcej informacji]
Celtic Cross - Irisch Cross [w:] Mater Dolorosa, R.12, nr 2 1989, s. 4-6. [więcej informacji]
Matko, uproś [w:] Mater Dolorosa, R.9, nr 2-3 1989, s. 1-3. [więcej informacji]
Rok Maryjny w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 183, nr 4 1988, s. 531-532. [więcej informacji]
Asceza w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego [w:] Vox Patrum, Z. 12-13 1987, s. 337-343. [więcej informacji]
Tarnów czci 70-lecie Orędzia Fatimskiego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 137, nr 4 1987, s. 441-442. [więcej informacji]
Poświęcenie nowego kościoła i plebanii w Nieczajnej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 137, nr 4 1987, s. 433-435. [więcej informacji]
Jubileuszowa oktawa modlitw [w:] Currenda : de notificationibus, R. 136, nr 1 1986, s. 330-335. [więcej informacji]
Przedchrześcijańskie „actio i contemplatio” a „vita activa” i „vita contemplativa” u św. Grzegorza Wielkiego [w:] Vox Patrum, Z. 10 1986, s. 17-39. [więcej informacji]
LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Duo medici. Etos lekarski dawniej i dziś [w:] Vox Patrum, T. 6-7 1984, s. 470-474. [więcej informacji]
Historyczny odpust w parafii Nieczajna [w:] Currenda : de notificationibus, R. 133, nr 1-4 1983, s. 191-193. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rola cnót w kształtowaniu człowieczeństwa; [nr projektu:]

-Recepcja kultury antycznej przez chrześcijaństwo; [nr projektu:]

-Recepcja kultury antycznej przez chrześcijaństwo; [nr projektu:]

-Ecologia humana w rozumieniu bł. Jana Pawła II a ochrona środowiska; [nr projektu:] 501-10-050008

-Pojęcie filzofii w świetle pisma ks. Waleriana Serwatowskiego; [nr projektu:] 19070001

-Kształtowanie postawy nadziei na fundamencie wiary; [nr projektu:] 190701

-Wewnętrzny związek między działaniem a kontemplacją w świetle pism wybranych Jana Kasjana; [nr projektu:] 190703

Wygłoszone referaty:

- Możliwości działań apostolskich katolików świeckich w kontekście życia i działalności Stefanii Łąckiej; [podczas konferencji:] Przygotować drogę Ojcu Świętemu Franciszkowi do Polski [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2016-06-01

- Możliwości działań młodzieży wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych; [podczas konferencji:] Sympozjum zorganizowane przez Krajowe Duszpasterstwo Rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2014-06-03

- Bł. Karolina Kózkówna jako ideał do naśladowania dla współczesnej młodzieży; [podczas konferencji:] Sympozjum zorganizowane przez Krajowe Duszpasterstwo Rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2014-06-02

- Przygotowania do obchodów 100 lecia śmierci bł. Karoliny Kózkównej w wymiarze duchowym i organizacyjnym; [podczas konferencji:] Sympozjum zorganizowane przez Krajowe Duszpasterstwo Rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-03-12

- Ecologia Humana w rozumieniu Jana Pawła II wyzwaniem dla człowieka XXI wieku; [podczas konferencji:] Sympozjum zorganizowane przez Krajowe Duszpasterstwo Rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-03-12

- Ecologia humana w rozumieniu Bł. Jana Pawła II w kontekście sumienia; [podczas konferencji:] Aktualne problemy i wyzwania duszpasterskiej w nowej sytuacji ludzi pracy na roli [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2013-02-20

- Troska o zdrową żywność powinnością moralną rolników i ludzi morza; [podczas konferencji:] Troska o zdrową żywność w kontekście Piątego Przykazania Bożego [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2012-02-29

- Ecologia humana w rozumieniu bł. Jana Pawła II, a ekologia środowiska naturalnego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Naukowa dla Diecezjalnych Duszpasterzy Rolników oraz Instytucji i Osób zainteresowanych Dziedzictwem Kulturowym [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2011-06-05

- Działania prewencyjne odnośnie bezpieczeństwa rolników i ich rodzin pracujących na wsi w okresie prac żniwnych; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum dla Diecezjalnych Duszpasterzy Rolników oraz Instytucji i Osób zainteresowanych Dziedzictwem Kulturowym w Polsce [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2011-03-15

- Elementy powinnościowe zachowania dziedzictwa kulturowego Polskiej Wsi; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum dla Diecezjalnych Duszpasterzy Rolników oraz Instytucji i Osób zainteresowanych Dziedzictwem Kulturowym w Polsce [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2011-03-14

- Religijny wymiar pracy na roli – w oparciu o wybrane wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla diecezjalnych moderatorów KDR oraz osób wspierających rolnictwo [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2010-05-15

- Działania prewencyjne odnośnie bezpieczeństwa dzieci przebywających na wsi w okresie prac żniwnych; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Formacyjno-Naukowa w Konstancinie Jeziornie koło Warszawy dla diecezjalnych moderatorów KDR oraz osób wspierających rolnictwo [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2010-02-23

- Etos pracy rolnika; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Formacyjno-Naukowa w Konstancinie Jeziornie koło Warszawy dla diecezjalnych moderatorów KDR oraz osób wspierających rolnictwo [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2010-02-22

- Pobożność ludowa w Jasnogórskich Dożynkach; [podczas konferencji:] Aktualna sytuacja Rolnictwa i polskiej Wsi [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2009-06-08

- Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników w parafiach wiejskich współdziałających z większymi Ośrodkami Duszpasterskimi; [podczas konferencji:] Aktualna sytuacja Rolnictwa i polskiej Wsi [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2009-06-08

- Bezpieczeństwo i duchowa opieka na dziećmi w czasie prac żniwnych; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w ramach Krajowego Duszpasterstwa Rolników [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2009-03-09

- Humanitas Christiana błogosławionego mistrza Wincentego Kadłubka; [podczas konferencji:] Sympozjum w Sandomierzu ku czci bł. Wincentego Kadłubka [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2008-10-09

- Konsultacje z Kapelanami Wojska Polskiego i Policji z zakresu etyki i duchowości Służb Mundurowych; [podczas konferencji:] Sympozjum Kapelanów Ordynariatu Wojska Polskiego i Policji [miejsce konferencji:] Jasna Góra - Częstochowa, 2008-09-26

- Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Sympozjum Kapelanów Ordynariatu Wojska Polskiego i Policji [miejsce konferencji:] Jasna Góra - Częstochowa, 2008-09-25

- Życie i duchowość Sługi Bożego księdza kapelana Michała Sopoćki; [podczas konferencji:] Sympozjum Kapelanów Ordynariatu Wojska Polskiego i Policji [miejsce konferencji:] Jasna Góra - Częstochowa, 2008-09-25

- Fundamentalne zasady funkcjonowania Służb Społecznych w kontekście Magisterium Kościoła; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja kapelanów Policji i przedstawicieli Centrum Szkolenia Policji [miejsce konferencji:] Warszawa-Legionowo, 2006-10-16

- Oczekiwania społeczne wobec działań prewencyjnych; [podczas konferencji:] Sympozjum zorganizowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Ruchu Drogowego wraz z Komendą Wojewódzką Policji [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-13

- Actio et contemplatio w pismach Jana Kasjana; [podczas konferencji:] Sympozjum nt metodyki nauczania kultury antycznej [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2001-10-14

- Matka obojga narodów; [podczas konferencji:] Sympozjum nt dynastii Arpadów, połączone z przekazaniem relikwii św. Kingi przez ks. S. Sojkę [miejsce konferencji:] Eger, 1999-10-14