Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Łukasz Ryszka

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: lukasz.ryszka@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: luc_bm7@wp.pl

Afiliacje:
- Katedra Pedagogiki Ogólnej

Funkcje dydaktyczne:
- Zastępca opiekuna kierunku Praca socjalna (rok akademicki: 2013/14 )
- Zastępca opiekuna kierunku Praca socjalna (rok akademicki: 2014/15 )

Dyżur:
piątek, godz. 10.00-11.15 ul. Bernardyńska 3, p. 101

Curriculum Vitae:

2010 – asystent naukowo – dydaktyczny; Wydział Nauk Społecznych – Instytut Nauk o Rodzinie – Katedra Pedagogiki Ogólnej

2009 - 2010 – zatrudnienie na umowę - zlecenie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2009 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL

2004 - 2006 – Asystent naukowo–dydaktyczny na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Polonijnej w Częstochowie

2002 – magisterium na kierunku Teologia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1997 – licencjat na kierunku filologia niemiecka i angielska w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Pedagogika (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Pedagogika (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komunikacja interpersonalna (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komunikacja interpersonalna (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy wychowania (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy wychowania (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praktyki (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Andragogika (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Andragogika (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kulturowy wymiar rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Kulturowy wymiar rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Komunikacja interpersonalna w rodzinie (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Komunikacja interpersonalna w rodzinie (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kulturowy wymiar rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Kulturowy wymiar rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ojcostwo i jego odsłony, Kraków: Homo Dei 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bibliografia prac Księdza Edwarda Walewandra 1974-2014 wydana z okazji 40-lecia Jego święceń kapłańskich staraniem przyjaciół i dawnych studentów, Lublin: Liber Duo 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Spotkać mistrza [w:] Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 334-339. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczny wymiar pracy socjalnej w kontekście edukacji formalnej i nieformalnej [w:] Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku: Wydział Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie 2017, s. 61-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład Kościoła na rzecz kultury politycznej [w:] Polityka społeczna wobec rzeczy nowych. 25 lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II: UPJPII w Krakowie Wydaw. Naukowe 2016, s. 143-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Axiological issues common to social pedagogy and social work [w:] Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů: Institut mezioborových studií, Brno 2016, s. 498-504. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczniowski plebiscyt na najlepszego nauczyciela w szkole jako nieformalna metoda ewaluacji wewnętrznej w opinii laureatów [w:] Innowacje i ewaluacja w edukacji. Narzędzia pomiaru dydaktycznego wobec zmian i innowacji w edukacji: Wyd. Uniwersytet. Im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 2016, s. 313-324. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja interpersonalna w szkole w kontekście wychowania do wartości [w:] Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności: Adam Marszałek 2016, s. 283-298. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kulturotwórcze aspekty wychowania w rodzinach zaangażowanych w katolickie ruchy religijne [w:] Edukacja jutra. Problemy współczesnej rodziny: Oficyna wzdawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 93-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogia pijarek – Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność: Impuls, Kraków 2015, s. 281-302. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Istota przemian ustrojowo-społecznych dokonujących się w Polsce. Perspektywa pedagogiczna [w:] Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny: UPJPII w Krakowie Wydaw. Naukowe 2015, s. 8-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekonomiczne uwarunkowania emigracji Polaków do Niemiec. Perspektywa historyczna [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy: UPJPII w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 497-516. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola Kościoła katolickiego w umacnianiu świadomości narodowo kulturowej Polaków w Niemczech [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny: UPJPII w Krakowie Wydaw. Naukowe 2014, s. 497-516. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie w rodzinie. Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XX wieku [w:] Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech: Uniwersytet Wrocławski 2014, s. 127-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczno – aksjologiczny wymiar wolontariatu i jego rola w kształtowaniu porządanych postaw społecznych [w:] Człowiek dla człowieka – współczesne wyzwania wolontariatu, Kraków: Czuwajmy 2013, s. 25-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem in vitro w ujęciu pedagogicznym [w:] Na skrzyżowaniu dróg. Teologia moralna i pedagogika, Kraków: Św. Stanisława BM 2011, s. 120-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Popularność nauczyciela jutra w świetle narracji własnej [w:] Pedagogika. Zeszyty naukowe WSH 2017, s. 127-136. [więcej informacji]
Tożsamość człowieka w pedagogicznym kontekście nowoczesnych technologii mass mediów [w:] Studia Socialia Crcoviensia 2016, s. 63-79. [więcej informacji]
Rola Kościoła katolickiego w umacnianiu świadomości narodowo kulturowej Polaków w Niemczech [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny 2015, s. 497-516. [więcej informacji]
Idea licznych beatyfikacji i kanonizacji w pedagogii Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 6 (2014) nr 1 (10) 2014, s. 209-222. [więcej informacji]
Jan Paweł II w trosce o emigrantów i Polonię [w:] Studia Socialia Crcoviensia, nr 2(5) 2011, s. 48-62. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Aksjologiczny wymiar pracy socjalnej w kontekście edukacji formalnej i nieformalnej.; [podczas konferencji:] Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2017-09-13

- Popularność nauczyciela jutra w świetle narracji własnej; [podczas konferencji:] XXIII Tatrzańskie sympozjum naukowe Edukacja Jutra [miejsce konferencji:] Zakopane, 2017-06-20

- Projekt "Geron"; [podczas konferencji:] Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-02

- Wkład Kościoła na rzecz kultury politycznej.; [podczas konferencji:] 25 lat encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II. Inspiracje dla polityki społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-09

- Uczniowski plebiscyt na najlepszego nauczyciela w szkole jako nieformalna metoda ewaluacji wewnętrznej w opinii laureatów.; [podczas konferencji:] XIV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne. Innowacje i ewaluacja w edukacji „Narzędzia pomiaru dydaktycznego wobec zmian i innowacji w edukacji”, [miejsce konferencji:] Ślesin-Mikorzyn, 2016-05-10

- „Wspólne wątki aksjologiczne pedagogiki społecznej i pracy socjalnej” Axiological issues common to social pedagogy and social work; [podczas konferencji:] Pedagogika społeczna 2016. Przyszłość Europy; Rozwiązywanie problemów społeczno-kulturowych [miejsce konferencji:] Brno - Czechy, 2016-04-12

- Komunikacja interpersonalna w szkole w kontekście wychowania do wartości; [podczas konferencji:] EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE [miejsce konferencji:] Augustów, 2015-09-14

- Kulturotwórcze aspekty wychowania w rodzinach zaangażowanych w katolickie ruchy religijne; [podczas konferencji:] XXI TATRZAŃSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE EDUKACJA JUTRA [miejsce konferencji:] Zakopane, 2015-06-22

- Rola katolickich wspólnot religijnych w rozwoju rodziny. Perspektywa badawcza; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-02

- Rola Kościoła Katolickiego w umacnianiu świadomości narodowo - kulturowej Polaków w Niemczech; [podczas konferencji:] Współczesna rodzina. Perspektywy lokalne i europejskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-23

- Emigracja Polaków do Niemiec w perspektywie socjalnej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w teorii i działaniu. Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014-10-16

- Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech.; [podczas konferencji:] Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne. [miejsce konferencji:] Jelenia Góra, 2014-05-15

- Rola i znaczenie nowoczesnych mass mediów w ocenianiu i kreowaniu dzisiejszej rzeczywistości oraz tożsamości człowieka; [podczas konferencji:] Kryteria chrześcijańskiego wychowania [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-21

- Pedagogiczno – aksjologiczny wymiar wolontariatu i jego rola w kształtowaniu porządanych podstaw społecznych; [podczas konferencji:] Człowiek dla człowieka – współczesne wyzwania wolontariatu [miejsce konferencji:] Kraków - Łagiewniki, 2011-12-08

- Problem in vitro w ujęciu pedagogicznym; [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu moralności i pedagogiki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja Pedagogiki i Teologii Moralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Kraków, 2011-02-21

- ROLA KOŚCIOŁA W UMACNIANIU ŚWIADOMOŚCI NARODOWO-KULTUROWEJ; [podczas konferencji:] Chrześcijańskie organizacje polonijne w Niemczech [miejsce konferencji:] Herdorf-Dermbach, 2006-03-27

- Bóg w twórczości Księdza Jana Twardowskiego; [podczas konferencji:] Świat, człowiek i wartości w dziełach ks. Jana Twardowskiego [miejsce konferencji:] Akademia Polonijna, Częstochowa, 2006-03-26