Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr hab. Andrzej Michalik

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt z habilitacją

Email: andrzej.michalik@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu

Funkcje redakcyjne:
- Tarnowskie Studia Teologiczne - Redaktor naczelny

Curriculum Vitae:

2014 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

2010 - 2014 – Redaktor naczelny „Tarnowskich Studiów Teologicznych”

2009 – Tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.

2003 – Nostryfikację dyplomu na Wydziale Teologii KUL w Lublinie

2003 - 2006 – Prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie

1994 – Adiunkt w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

1992 – Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie

1992 - 2000 – Redaktor naczelny „Currendy” – Urzędowego Pisma Diecezji Tarnowskiej

1992 – Tytuł doktora teologii na podstawie pracy pt. L’aspetto apologetico del metodo esegetico di s. Tommaso d’Aquino

1990 – Stopień licencjata na podstawie przedłożenia pracy pt. I miracoli di Gesù in s. Giovanni commentati da s. Tommaso

1988 - 1992 – Studia specjalistyczne z teologii systematycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Ateneum Świętego Krzyża w Rzymie

1982 – Magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie pracy pt. Wartość teorii dezyntegracji pozytywnej dla poradnictwa duszpastersko-psychologicznego

1981 – Święcenia kapłańskie w Tarnowie

1975 - 1981 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odkryć na nowo smak wiary : konspekty spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej na rok duszpasterski 2012/2013, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji]
Poznać "starszego brata" : szkice z historii, religii i kultury Żydów, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zrozumieć chrześcijaństwo : istota chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odkryć Sobór : szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogosławieni... : modlitewnik dla starszych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogosławieni... : modlitewnik dla dzieci, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogosławieni... : modlitewnik dla młodzieży, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogosławieni... : modlitewnik dla dorosłych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro. Cz. 2, Wybrane zagadnienia duszpasterskie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro. Cz. 1, Wielcy duszpasterze, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro. Cz. 3, Pierwsze kroki duszpasterza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

W służbie Słowa. Fundamentalne tematy kaznodziejstwa według Josepha Ratzingera [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 178-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus z Nazaretu? [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 9-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Patrzeć na Chrystusa. Szkic o chrystologii Josepha Ratzingera-Benedykta XVI [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 435-445. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bibliografia publikacji o Josephie Ratzingerze – Benedykcie XVI i jego myśli [w:] Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 213-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ja wierzę. My wierzymy [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 9-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Jezusa Chrystusa – Ojciec [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 11-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stworzenie – nieredukowalny punkt wyjścia myśli Josepha Ratzingera [w:] Bóg Stwórca: Wydawnictwo Biblos 2014, s. 381-396. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwukrotna wizyta papieża błogosławionego Jana Pawła II w kościele tarnowskim [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów 2012, s. 93-104. [więcej informacji]
Zbawcze wstawiennictwo Kościoła [w:] Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia 2012, s. 139-158. [więcej informacji]
Katecheza jako wydobywanie głębokich pragnień człowieka : próba przybliżenia pewnej analizy Josepha Ratzingera [w:] "Ut gaudens catechizem" : 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 177-184. [więcej informacji]
Wielki Czwartek - 21.04.2011 : Msza Wieczerzy Pańskiej [w:] W komunii z Bogiem : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2010/2011 : cykl A. Cz. 2, Wielki Post, Tridum Paschalne, Okres Wielkanocy, Tarnów 2011, s. 62-68. [więcej informacji]
Bóg źródłem i celem ludzkiego życia [w:] W komunii z Bogiem : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2010/2011 : cykl A. Cz. 4, Niedziele zwykłe XXIII-XXXIV, Tarnów 2011, s. 75-83. [więcej informacji]
Egzystencjalny charakter „Wyznania wiary” [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 279-286. [więcej informacji]
Studium rozwoju osobowości Tomasza Mertona [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów 2006, s. 189-202. [więcej informacji]
Dydaktyczno-edukacyjne zadania uniwersytetu [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Tarnów 2002, s. 122-129. [więcej informacji]
Neopogaństwo – Teologia – Kościół [w:] Neopogaństwo. Nowe czasy – stare idee, Poznań: Pallottinum 2001, s. 133-153. [więcej informacji]
Wpatrywać się w oblicze Pana (NMI 16) [w:] Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II «Novo millennio ineunte», Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001, s. 12-21. [więcej informacji]
Człowiek Kościoła. Podstawy pasterskiego czynu arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] Świadek wierny : dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 89-104. [więcej informacji]
Znak jednoty a svätosti. Jednota, ekumenizmus, svätost’ (KKC 811-829) [w:] Katechizmus Katolíckej Cirkvi v pät’desiatich témach, Bardejov 1998, s. 83-87. [więcej informacji]
S Kristom v chorobe a v utrapení. Sviatost’ pomazamia chorych (KKC 1499-1532) [w:] Katechizmus Katolíckej Cirkvi v pät’desiatich témach, Bardejov 1998, s. 141-145. [więcej informacji]
Wyznanie wiary i przysięga wierności a granice pluralizmu w Kościele [w:] Świadectwo dialogu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 140-150. [więcej informacji]
Znak jedności i świętości. Jedność, ekumenizm, świętość (811-829) [w:] W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 90-94. [więcej informacji]
Z Chrystusem w chorobie i cierpieniu. Sakrament namaszczenia chorych (1499-1532) [w:] W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 151-155. [więcej informacji]
Czy po niepowodzeniu, a nawet załamaniu, mamy jeszcze szansę rozwoju? [w:] Jak sobie z tym poradzić : dla rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1994, s. 93-101. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zraniony strzałą piękna. Piękno i misja Kościoła według Josepha Ratzingera [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2014, s. 79-90. [więcej informacji]
Przekaz wiary w sekularyzującym się społeczeństwie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 163, nr 3 2013, s. 391-401. [więcej informacji]
Sympozjum Fundacji Josepha Ratzingera "Ewangelie historyczne i chrystologiczne poszukiwania" Rzym, 24-26 października 2013 roku [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 116-124. [więcej informacji]
Was John Paul II an Apologist of Christianity? [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2, No. 2 2012, s. 29-39. [więcej informacji]
Czy dzisiaj jest jeszcze komuś potrzebne "nauczanie Kościoła"? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI. Zeszyt okolicznościowy 2012, s. 143-152. [więcej informacji]
Dziesięć lat Modlitwenika diecezjalnego "Błogosławieni..." [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161, nr 3 2011, s. 427-438. [więcej informacji]
Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2010/2011 "Brat Jezus" Schaloma Ben-Chorina [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/1 2011, s. 114-125. [więcej informacji]
Pope John Paul II's significant gestures for interreligious dialogue an attempt of interpretation [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1 no 1 2011, s. 41-57. [więcej informacji]
Romano Guardini i Joseph Ratzinger o istocie chrześcijaństwa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 41-50. [więcej informacji]
„Czerpiąc z głębi swej wiary”. Kardynała Josepha Ratzingera spojrzenie na judaizm [w:] Forum Teologiczne, T. VIII 2007, s. 45-56. [więcej informacji]
Teoria czterech sensów Pisma Świętego według św. Tomasza z Akwinu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 117-132. [więcej informacji]
Sobór ciągle odkrywany [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 217-230. [więcej informacji]
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/1 2001, s. 148-150. [więcej informacji]
Św. Tomasz z Akwinu uczy jak uczyć [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 1 2001, s. 33-37. [więcej informacji]
Sesja pt. „Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii” [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 311-313. [więcej informacji]
Trzeci kurs dla wychowawców seminariów duchownych w Rzymie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 313-315. [więcej informacji]
Zwichnięta optyka, czyli kilka uwag o spojrzeniu na Kościół [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 10 1998, s. 31-34. [więcej informacji]
Kościół – wspólnota czy komunia? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1996, s. 281-289. [więcej informacji]
Pastoralne zadania Kościoła w obliczu Roku Jubileuszowego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 1 1996, s. 5-11. [więcej informacji]
«W przeddzień» Roku Łaski [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 1 1995, s. 83-89. [więcej informacji]
Dlaczego sobory w Kościele? Dlaczego Vaticanum II? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 2 1995, s. 165-174. [więcej informacji]
Sakramenty w duszpasterstwie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144, nr 3 1994, s. 451-456. [więcej informacji]
O komunijnej naturze Kościoła.Uwagi teologiczno-pastoralne na marginesie Listu Kongregacji Nauki Wiary Communionis notio [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144, nr 4 1994, s. 567-577. [więcej informacji]
Duch Święty dawcą życia. Uwagi o chrześcijańskiej duchowości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIII 1994, s. 373-379. [więcej informacji]
Od collatio opata do lectio magistra. O czytaniu Pisma Świętego w okresie metodologicznego przełomu XII wieku [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XII 1993, s. 153-163. [więcej informacji]
Jaki jest sens formuł en bref («w skrócie»)? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 143, nr 3 1993, s. 437-442. [więcej informacji]
Katechizm Kościoła Katolickiego darem dla ożywienia wiary [w:] Currenda : de notificationibus, R. 143, nr 1 1993, s. 106-116. [więcej informacji]
Katechizm Kościoła Katolickiego prezentacją nauki wiary: «jaka jest, jaka była i jaka będzie» [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 3 1993, s. 48-51. [więcej informacji]
Pastores dabo vobis – zapomniany już dokument? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 143, nr 2 1993, s. 161-164. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Proforystyka biblijna według metody kręgu Biblijnego; [nr projektu:] 19020001