Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr hab. Piotr Łabuda

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt z habilitacją

Email: piotr.labuda@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Pisma Świętego - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Tarnowskie Studia Teologiczne - Sekretarz redakcji

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus. Świadectwa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus z Nazaretu : poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczona przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby się przekonał o słuszności nauk : przypowieści z Ewangelii św. Łukasza : Lectio divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Paweł : trzynasty apostoł, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Po drogach Ziemi Świętej : przewodnik, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzę, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zostań z nami, Panie : lectio divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Ojciec, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/5, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji]
Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Lectio Divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Stwórca, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji]
Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/4, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji]
Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji]
Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część I,, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/3, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji]
Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji]
Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/2, Kraków: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji]
Eliasz w chrystologii św. Łukasza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia Boski Wędrowiec : szkice z eucharystologii antropologicznej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda was wyzwoli, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji]
Matka dająca życie. W 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Okulickiej, Okulice ; Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Paweł. Trzynasty Apostoł, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Nabożeństwa Słowa Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
„Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji]
Zmartwychwstał Prawdziwie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji]
Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji]
Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji]
Maryja Oblubienicą Ducha Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji]
Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji]
Qumran. Osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego, Wrocław: Tum - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2009.[więcej informacji]
Z Maryją i świętym Pawłem poznawać i rozważać Chrystusa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji]
Być uczniem Chrystusa na wzór św. Pawła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Śladami św. Pawła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Maryja – Orantka doskonała. W maryjnej szkole modlitwy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Dziewięć spotkań ze św. Pawłem, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Współczująca Matka. Z historii sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Spotkania z Maryją w tajemnicach różańcowych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Trwać mocno w wierze. XVIII niedziela biblijna, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji]
Tajemnica Najświętszego Serca Jezusowego. Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji]
Maryja wzór wszelkiej świętości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji]
Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji]
Błogosławieni ubodzy w duchu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Męka i śmierć Jezusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 210-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmartwychwstanie [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 219-231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od nauczania Jezusa do spisania ewangelii [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 135-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Publiczna działalność Jezusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 194-209. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas narodzin Jezusa Chrystusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 170-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Joseph Ratzinger – Benedykt XVI i Łukaszowy przekaz o narodzeniu Jezusa. Historia i teologia [w:] Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczona przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 31-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zanim Słowo stało się ciałem [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 150-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wcielenie jako uniżenie Chrystusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 162-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej, niby gołębica”. Chrzest Jezusa w przekazie Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,21-22) [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 141-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieciństwo Jezusa [w:] Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 181-193. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mysterium Incarnationis – Mysterium Misericordiae w najstarszych warstwach Prologu Ewangelii św. Jana [w:] Oblicza miłosierdzia w Biblii: TUM Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2016, s. 199-228. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eliasz a Pawłowy obraz Jezusa [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 81-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Ojciec w myśli apostoła Pawła [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 125-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy Apostoła Pawła, cz. XI, List do Efezjan [w:] Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. z. 27: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 153-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara w nauce apostoła Pawła [w:] Wierzę: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 119-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy Apostoła Pawła, cz. XIII, Pierwszy List do Tymoteusza [w:] Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. z. 29: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 135-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy Apostoła Pawła, cz. XII, Wprowadzenie do listów pasterskich [w:] Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. z. 28: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 179-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łukaszowy obraz Jezusa a cykl Eliasza i Elizeusza [w:] Jezus Chrystus: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 127-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W drodze ku Jerozolimie [w:] Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/4, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 59-111. [więcej informacji]
Jerozolima – czas zbawczego wypełnienia dzieła Jezusa Chrystusa [w:] Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/5, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 47-118. [więcej informacji]
Początek działalności Jezusa [w:] Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 61-94. [więcej informacji]
Ewangelie dzieciństwa [w:] Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 63-114. [więcej informacji]
Kazanie na górze [w:] Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/3, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 49-108. [więcej informacji]
Paweł jako „Starotestamentalny Ojciec” [w:] Aksjologiczne wymiary wychowania. Współczesne szanse i zagrożenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 109-124. [więcej informacji]
Cóż to jest prawda? (J 18,38) [w:] Prawda was wyzwoli, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 139-156. [więcej informacji]
Linie przewodnie w teologii chrztu w ujęciu św. Pawła [w:] Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalnów 2012, s. 43-60. [więcej informacji]
W interpretacji pierwszej wspólnoty Kościoła… [w:] Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
Teoria imitacji a Biblia [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 165-176. [więcej informacji]
Jezus – Syn Boży, Syn Rodziny Nazaretańskiej (Łk 2,41-52) [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu KEP pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 129-145. [więcej informacji]
W interpretacji pierwszej wspólnoty Kościoła… [w:] Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji]
II Niedziela Wielkiego Postu [w:] W komunii z Bogiem, Cz. 2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 27-34. [więcej informacji]
Krzyż – czas szyderstwa, empatii i nadziei w ujęciu św. Łukasza [w:] Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 207-224. [więcej informacji]
Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa [w:] Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 169-270. [więcej informacji]
Ewangelie [w:] Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 99-213. [więcej informacji]
Dom jako chrześcijańska wspólnota wychowania [w:] Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, s. 15-37. [więcej informacji]
Maryja – antytyp Arki Przymierza [w:] Od Świętej Trójcy uwielbiona, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 7-25. [więcej informacji]
Mateuszowy przekaz o zmartwychwstaniu Chrystusa (Mt 27,57-28,20). Spotkania ze Zma-rtwychwstałym [w:] Zmartwychwstał prawdziwie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 179-197. [więcej informacji]
Trwać w komunii z wcielonym Słowem [w:] W komunii z Bogiem, Cz. 1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 67-74. [więcej informacji]
Małżonka Józefa oblubienicą Ducha Świętego [w:] Maryja Oblubienica Ducha Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 13-31. [więcej informacji]
Rola słowa Bożego i wychowania religijnego w życiu Apostoła Pawła [w:] Univerzalizmus Apoštola Pavla, Svit 2009, s. 51-59. [więcej informacji]
Paweł prawdziwy Izraelita, Rzymianin oraz obywatel miasta Tars [w:] Wiem, komu zawierzyłem... Radomskie spotkania ze św. Pawłem, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2009, s. 69-84. [więcej informacji]
Paweł – prawdziwy Izraelita [w:] Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 23-36. [więcej informacji]
Saul – Paul. A real and zealous Israelite all the times [w:] Pavlova Rétorika. Na Pozadí Starého Zákona, Prešov: Prešovská Univerzita 2009, s. 241-248. [więcej informacji]
Maryja – pełna łaski, Orantka doskonała [w:] Maryja – Orantka doskonała. W maryjnej szkole modlitwy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 35-48. [więcej informacji]
Dzieło Biblijne jako hermeneutyczne stowarzyszenie im. Jana Pawła II [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 347-358. [więcej informacji]
Pochodzenie i status społeczny Pawła Apostoła [w:] Św. Paweł Apostoł Narodów. Komentarz, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2008, s. 59-73. [więcej informacji]
Powołanie chrześcijańskie jako Boży charyzmat (1 Kor 7,7) [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 151-163. [więcej informacji]
Znaczenie chleba w Biblii [w:] Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 15-30. [więcej informacji]
Rodzina – wspólnota życia i wychowania w Biblii [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 27-41. [więcej informacji]
Eucharystia darem miłości Serca Chrystusowego : „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26,26 par.) [w:] Tajemnica Najświętszego Serca Jezusowego. Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 66-84. [więcej informacji]
Dwie góry – inne, a zarazem takie same [w:] Ikona Bożej miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 5-12. [więcej informacji]
Jedność i nierozerwalność małżeństwa w tradycji Markowej (Mk 10,1-12 par.) [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 401-410. [więcej informacji]
Jezus Chrystus król nadzieją człowieka [w:] Przywracajmy nadzieję ubogim, Cz. 2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 79-84. [więcej informacji]
Czas realizacji i znaczenie błogosławieństw wspólnych w tradycji podwójnej (Mt 5,3-16; Łk 6,20) [w:] Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 101-123. [więcej informacji]
Ze św. Janem obok krzyża Chrystusa. Specyfika janowego obrazu męki Jezusa Chrystusa [w:] Wisi na krzyżu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 63-94. [więcej informacji]
Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie – otaczać opieką ludzi w podeszłym wieku [w:] Przywracajmy nadzieję ubogim, Cz. 4, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005, s. 103-109. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Listy Apostoła Pawła, cz. XI, Drugi List do Tymoteusza [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 131-144. [więcej informacji]
Listy Apostoła Pawła, cz. XV, List do Tytusa [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 181-198. [więcej informacji]
Septuaginta – pragnienie poznania Biblii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 161-176. [więcej informacji]
List do Hebrajczyków [w:] Krąg Biblijny 2016, s. 143-160. [więcej informacji]
Stary Testament a chrześcijanin : Łukaszowy portret Jezusa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2015, s. 9-24. [więcej informacji]
Listy Pawła Apostoła, cz. VIII, List do Rzymian [w:] Krąg Biblijny, Z. 24 2014, s. 189-208. [więcej informacji]
Listy Pawła Apostoła, cz. IX, List do Kolosan [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 175-190. [więcej informacji]
Listy św. Pawła, cz. VII. Drugi List do Koryntian [w:] Krąg Biblijny, Z. 23 2013, s. 147-168. [więcej informacji]
Listy św. Pawła, cz. VI. Pierwszy List do Koryntian [w:] Krąg Biblijny, Z. 22 2013, s. 143-176. [więcej informacji]
Listy św. Pawła, cz. V. List do Filipian [w:] Krąg Biblijny, Z. 21 2013, s. 161-182. [więcej informacji]
Listy Pawła Apostoła, cz. III, Drugi List do Tesaloniczan [w:] Krąg Biblijny, Z. 19 2012, s. 145-156. [więcej informacji]
Listy Pawła Apostoła, cz. II, Pierwszy List do Tesaloniczan [w:] Krąg Biblijny, Z. 18 2012, s. 149-160. [więcej informacji]
Listy Pawła Apostoła, cz. IV, List do Galatów [w:] Krąg Biblijny, Z. 20 2012, s. 177-191. [więcej informacji]
„Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne…” (2Tm3,16). Proforystyka biblijna jako szczególne zadanie współczesnego duszpasterstwa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI 2012, s. 115-127. [więcej informacji]
Kara śmierci w przekazie Talmudu Babilońskiego [w:] Analecta Cracoviensia, R. 44 2012, s. 147-154. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Sympozjum biblijnego Wokół Verbum Domini [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/1 2012, s. 131-134. [więcej informacji]
Od więzienia w Jerozolimie aż po Rzym [w:] Krąg Bibijny, Z. 15 2011, s. 195-208. [więcej informacji]
Verbum Domini i wskazania dotyczące animacji biblijnej we wspólnocie parafialnej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161, nr 3 2011, s. 421-426. [więcej informacji]
Nawiedzenie (Łk 1,39-56) [w:] Znak Wiary, Nr 19 2011, s. 3-4. [więcej informacji]
Specyfika Łk 23,43 w opisie męki Jezusa [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, R. 8, nr 8 2011, s. 395-408. [więcej informacji]
Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24,13-35) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 64, nr 3 2011, s. 235-254. [więcej informacji]
Jan i Jezus w Ewangelii dziecięctwa – tradycja i redakcja [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 3-12. [więcej informacji]
Typological Usage of the Old Testament in the New Testament [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no 2 2011, s. 167-182. [więcej informacji]
Wprowadzenie do pism Apostoła Narodów [w:] Krąg Bibijny, Z. 17 2011, s. 199-212. [więcej informacji]
Paweł jako ojciec i Bóg jako „Abba, Ojciec” [w:] Verbum Vitae, Nr 20 2011, s. 1-21. [więcej informacji]
Aż po męczeńską śmierć [w:] Krąg Bibijny, Z. 16 2011, s. 127-136. [więcej informacji]
Duszpasterstwo biblijne jako wyraz proforystyki biblijnej. Wybrane metody pracy z Biblią [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/1 2010, s. 65-78. [więcej informacji]
Dziś będziesz ze Mną w Raju (Łk 23,43) [w:] Słowo Krzyża, Vol. 4 2010, s. 244-257. [więcej informacji]
W Atenach i Koryncie [w:] Krąg Bibijny, Z. 13 2010, s. 121-136. [więcej informacji]
Druga podróż misyjna [w:] Krąg Bibijny, Z. 12 2010, s. 153-164. [więcej informacji]
Krąg biblijny : ofiara i miłosierdzie Boga (Łk 23,39-43) [w:] rzegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Nr 2 2010, s. 107-112. [więcej informacji]
Tajemnica Zwiastowania (Łk 1,26-38) [w:] Znak Wiary, Nr 17 2010, s. 3-4. [więcej informacji]
Krąg Biblijny : życie św. Pawła [w:] Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Nr 1 2010, s. 58-61. [więcej informacji]
Trzecia wyprawa misyjna [w:] Krąg Bibijny, Z. 14 2010, s. 157-173. [więcej informacji]
Od samotności i ukrycia do wspólnego głoszenia z mocą [w:] Krąg Bibijny, Z. 9 2009, s. 154-163. [więcej informacji]
Święty Marek – towarzysz św. Pawła i Ewangelista [w:] Katecheta, R. 53, nr 3 2009, s. 72-73. [więcej informacji]
Niewiasty w służbie Ewangelii [w:] Katecheta, R. 53, nr 6 2009, s. 64-67. [więcej informacji]
Lidia – prawdziwie „bojąca się Boga” [w:] Katecheta, R. 53, nr 5 2009, s. 68-70. [więcej informacji]
Tytus – uczeń i współpracownik Pawła [w:] Katecheta, R. 53, nr 4 2009, s. 68-70. [więcej informacji]
Pierwsza podróż misyjna [w:] Krąg Bibijny, Z. 10 2009, s. 111-122. [więcej informacji]
Akwila i Pryscylla – prawdziwie chrześcijańskie małżeństwo [w:] Katecheta, R. 53, nr 2 2009, s. 68-70. [więcej informacji]
Sobór jerozolimski [w:] Krąg Bibijny, Z. 11 2009, s. 135-147. [więcej informacji]
Misyjne oblicze Apostoła Narodów [w:] Światło Narodów, Rok 29, nr 1 2009, s. 10-25. [więcej informacji]
Szukamy towarzyszy jak św. Paweł [w:] Katecheta, R. 51, nr 5 2009, s. 50-53. [więcej informacji]
Apollos – współpracownik czy współzawodnik [w:] Katecheta, R. 53, nr 1 2009, s. 76-78. [więcej informacji]
Aby poznać Apostoła Pawła [w:] Krąg Bibijny, Z. 7 2008, s. 108-127. [więcej informacji]
Od Tarsu przez Damaszek [w:] Krąg Bibijny, Z. 8 2008, s. 117-132. [więcej informacji]
Barnaba – nauczyciel i współpracownik św. Pawła [w:] Katecheta, R. 52, nr 8 2008, s. 53-56. [więcej informacji]
Ge, noito, moi jako dzieło łaski Bożej przyjęte wiarą przez Maryję (Łk 1,26-38) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 61 nr 1 2008, s. 15-27. [więcej informacji]
Sylas – prawdziwie wierny i cichy współpracownik Apostoła Pawła [w:] Katecheta, R. 52, nr 12 2008, s. 75-77. [więcej informacji]
Tymoteusz – najbliższy i umiłowany uczeń św. Pawła [w:] Katecheta, R. 52, nr 11 2008, s. 71-73. [więcej informacji]
Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 6 2008, s. 39-59. [więcej informacji]
Rok św. Pawła [w:] Misje Dzisiaj, R. 27, nr 4 2008, s. 11-11. [więcej informacji]
Wzorem Jana wziąć Maryję do siebie [w:] Katecheta, R. 51, nr 6 2007, s. 47-51. [więcej informacji]
Jezus jako król w czwartej Ewangelii. „To Ty powiedziałeś, że jestem królem” (J 18,37) [w:] Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne, T. 24 2007, s. 83-94. [więcej informacji]
Dzieje Pawła pomiędzy „Wydarzeniem Damaszku” a pierwszą podróżą misyjną [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/2 2007, s. 39-48. [więcej informacji]
Szukać wspólnoty, by uczyć się od innych [w:] Katecheta, R. 51, nr 4 2007, s. 52-55. [więcej informacji]
Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 5 2007, s. 21-40. [więcej informacji]
Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 4 2007, s. 11-42. [więcej informacji]
Pochodzenie i status społeczny Apostoła Narodów [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 131-146. [więcej informacji]
Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 3 2007, s. 9-93. [więcej informacji]
Wzorem Apostoła z Tarsu [w:] Katecheta, R. 51, nr 2 2007, s. 59-62. [więcej informacji]
Co oznacza, że Biblia ma sens? [w:] Katecheta, R. 51, nr 1 2007, s. 45-49. [więcej informacji]
Wzorem św. Łukasza szukamy odpowiedzi w Biblii [w:] Katecheta, R. 51, nr 3 2007, s. 60-63. [więcej informacji]
Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 2 2006, s. 13-76. [więcej informacji]
Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 1 2006, s. 11-67. [więcej informacji]
Pochodzenie i symbolika perykopy „o sługach czekających na pana” (Łk 12,35-38) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 61-72. [więcej informacji]
Chcieć utrudzić się słowem [w:] Katecheta, R. 50. nr 12 2006, s. 43-46. [więcej informacji]
Ewangelia według Judasza. Niezwykły papirus?, recenzja filmu pt. Ewangelia według Judasza [w:] Poślij Mnie, R. 14, nr 2 2006, s. 18-19. [więcej informacji]
Pismo Święte w moim życiu [w:] Katecheta, R. 50, nr 11 2006, s. 46-50. [więcej informacji]
Śmierć – czas spotkania z Chrystusem. Śmierć i sąd w przypowieści „o głupim bogaczu” (Łk 12,16-21) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/2 2005, s. 23-39. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wspólnota Kościoła; [nr projektu:] 501-10-050038

-Duch Święty; [nr projektu:] 501-10-050039

-Jezus Chrystus; [nr projektu:] 50501-10-050026

-Jezus Chrystus; [nr projektu:] 501-10-050026

-Tajemnica wiary; [nr projektu:] 501-10-050021

-Trudne karty Starego i Nowego Testamentu; [nr projektu:] 501-10-050015

-Metody pracy z Biblią; [nr projektu:] 501-10-050004

-Teologia Biblijna - typologia; [nr projektu:] 19030001

Wygłoszone referaty:

- Słuchać jak Paweł Słowa Pana; [podczas konferencji:] IV Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Zasłuchani w Jego słowa [miejsce konferencji:] Bochnia, 2012-01-25

- „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał” (Łk 24,32). Znaczenie Słowa Bożego w Nowym Testamencie; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne pt. Wokół Verbum Domini [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-24

- Verbum Domini – wskazania dotyczące animacji biblijnej we wspólnocie parafialnej; [podczas konferencji:] Naukowe Spotkanie Biblijne [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-03-18

- Tablice domowego Kościoła; [podczas konferencji:] III Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Paweł wychowawca także współczesnego człowieka [miejsce konferencji:] Bochnia, 2011-01-25

- Specyfika Łk 23,43 w opisie męki Jezusa; [podczas konferencji:] 48. Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] Tarnów, 2010-09-07

- Teologiczno-pastoralne wskazania Hymnu o miłości; [podczas konferencji:] II Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Wiara nadzieja i miłość [miejsce konferencji:] Bochnia, 2010-01-25

- Linie przewodnie teologii chrztu w ujęciu św. Pawła; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Teologiczna [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-11-26

- Św. Paweł – czy Apostoł Narodów?; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne [miejsce konferencji:] Kalisz, 2009-11-16

- Ewangelia Dzieciństwa znakiem miłości Boga do człowieka; [podczas konferencji:] XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-10-14

- Maryja nową Arką Przymierza; [podczas konferencji:] VI Sympozjum Mariologiczne [miejsce konferencji:] Bochnia, 2009-09-19

- Saul – Paul. A real and zealous Israelite all the times; [podczas konferencji:] University of Vienna. Faculty of Catholic Theology. Department of Old Testament Studiem, and University of Prešov in Prešov. Faculty of Greek-Catholic Theology. Department of Historical Sciences [miejsce konferencji:] Preszow, 2009-05-06

- Życie rodzinne według „tablic domowych” św. Pawła; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne w Kielcach [miejsce konferencji:] Kielce, 2009-04-24

- Wpływ Jana Pawła II na życie wiary Polaków; [podczas konferencji:] Sympozjum Szkół Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Gródek n/Dunajcem, 2009-04-24

- W poszukiwaniu śladów Jezusa; [podczas konferencji:] VI Spotkania Naukowe [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2009-04-18

- Źródła informacji o Apostole Narodów i ich wartość rzeczywista; [podczas konferencji:] I Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Śladem Apostoła Narodów [miejsce konferencji:] Bochnia, 2009-01-25

- Nawrócenie czy nawrócenia w życiu i działalności Apostoła Pawła; [podczas konferencji:] Sympozjum o św. Pawle w diecezji Radomskiej [miejsce konferencji:] Radom, 2008-12-14

- „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1,35). Maryja oblubienicą Ducha Świętego; [podczas konferencji:] VI Sympozjum Mariologiczne [miejsce konferencji:] Bochnia, 2008-12-13

- Misyjne oblicze Apostoła Narodów; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Misjologiczna. „Aby mieli życie i mieli je w obfitości” (por. J 10,10) [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2008-12-06

- Paweł prawdziwy Izraelita; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Biblijne [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-11-13

- 1. Jak czytać – jak innym pomagać czytać Pismo Święte. Teoria i praktyka Lectio Divina; [podczas konferencji:] Warsztaty biblijne [miejsce konferencji:] Gródek n/Dunajcem, 2008-04-04

- Lectio Divina na przykładzie analizy perykopy Łk 1,26-38; [podczas konferencji:] Sympozjum moderatorów Liturgicznej Służby Ołtarza [miejsce konferencji:] Gródek n/Dunajcem, 2007-09-23

- Zwiastowanie jako modlitewny dialog Maryi z Aniołem i Słowem Starego Przymierza; [podczas konferencji:] V Sympozjum Mariologiczne [miejsce konferencji:] Bochnia, 2007-09-22

- Modlić się „jak” Maryja. Z Maryją rozważać Słowo Boże; [podczas konferencji:] V Sympozjum Mariologiczne [miejsce konferencji:] Bochnia, 2007-09-22

- Eucharystia darem miłości Serca Chrystusowego: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26,26 par.); [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia encykliki Haurietis Aquas Piusa XII [miejsce konferencji:] Wadowice, 2006-11-02

- Biblijny obraz powołania w Listach św. Pawła; [podczas konferencji:] II Forum Ruchów i Stowarzyszeń katolickich [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2006-10-26