Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: janusz.krolikowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Dogmatycznej - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Tarnowskie Studia Teologiczne - Członek redakcji
- The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II - Członek redakcji

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - Dziekan

Curriculum Vitae:

2014 – dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

2014 – konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

2014 – nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej

2014 – członek Diecezjalnej Komisji Kanonizacyjnej

2010 – nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej

2008 – profesor nadzwyczajny PAT/UPJPII

2007 - 2010 – członek Rady Naukowej przy Rzeczniku Praw Dziecka

2006 – członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków

2005 – członek korespondent Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie (od 2011 członek zwyczajny)

2004 – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego Odział w Tarnowie

2003 - 2009 – przedstawiciel WTST w Senacie PAT

2003 – stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej

2001 – diecezjalny referent ds. ekumenizmu

2001 - 2002 – wykłady z filozofii na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie

2000 – cenzor do oceny ksiąg treści religijnej

1999 – członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (2005-2011 – członek zarządu, 2011-2014 wiceprzewodniczący)

1997 – wykładowca teologii dogmatycznej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, od 2004 r. Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie

1996 - 2009 – wykładowca teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Papieskiego Świętego Krzyża w Rzymie

1996 – stopień licencjata w zakresie kościelnych nauk wschodnich

1995 – stopień doktora teologii

1995 - 1996 – studia specjalistyczne w zakresie dogmatyczno-patrystycznym na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie

1993 – stopień licencjata teologii

1993 - 1995 – specjalizacja w zakresie św. Tomasza z Akwinu w Instytucie Świętego Tomasza z Akwinu przy Uniwersytecie Papieskim Świętego Tomasza („Angelicum”) w Rzymie

1991 - 1995 – studia specjalistyczne z teologii w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Ateneum Papieskiego Świętego Krzyża w Rzymie

1982 - 1988 – studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 5 : Miłośnik Kościoła Bożego arcybiskup Jerzy Ablewicz, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka, mądrość i powołanie. O naturze i misji teologii, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
My, chrześcijanie, i islam, Kraków: Wyd. Księży Sercanów Dehon 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syn Boży i nasz Zbawiciel, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki. Wybór, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspólnota polityczna i Kościół, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica Trójjedynego : studia z teologii trynitarnej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnowić pamięć o Bożej miłości. Dzieje i duchowe przesłanie kultu Najświętszego Serca Jezusa, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogiem sławiena Maryja, Niepokalanów: Wydawnictwo OO. Franciszkanów 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja w pamięci Kościoła : mariologia. Cz. 1 (Wyd. 2 poszerz. i uzup.), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Umiłował nas ludzkim sercem : teologia i kult Najświętszego Serca Jezusa, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzyć z Maryją i jak Maryja : Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Rokitno, 19-21 września 2013 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowenna do Pana Jezusa Nazareńskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, Mielec: [s.n.] 2014.[więcej informacji]
"Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni" : refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Stwórca, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnowić pamięć o miłości bożej : materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura czy kultura , czyli o co toczy się walka w dyskusji o gender?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syn Boży i nasz Zbawiciel : Studia chrystologiczne, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja w tajemnicy Kościoła : recepcja i perspektywy nauki soborowej : sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O początu [!], rozkrzewieniu i upadku Zakonu XX. Kanoników Stróżów św. Grobu Jerozolimskiego / historyą napisał Piotr Pękalski, Miechów: [s.n.] 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje diecezji tarnowskiej. Ludzie Kościoła, Tarnów: Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa" : sympozjum, Kraków - Łagiewniki, 14-16 czerwca 2013, Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzę w jednego Boga, Tarnów: Wydawnictwo "Biblios" 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogurodzica Dziewica, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalnów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zdrowaś, Maryjo! : modlitewnik, Bochnia: Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczyń serca nasze według Serca Twego! : o postępowaniu drogą serca : Jasna Góra, 16 czerwca 2012 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania pasyjne (wyd. 2), Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedziwna historia : miesiąc ze św. Malgorzatą Marią Alacoque (wyd. 2), Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012.[więcej informacji]
Niepokalana : dziewięć kazań o Matce Bożej, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Serce me daję, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje diecezji tarnowskiej. Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowenna do Pana Jezusa Nazareńskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, Mielec: [s.n.] 2012.[więcej informacji]
Najbliższa jest Miłość : miesiąc z Julianą z Norwich, Teresin: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedziwna historia : miesiąc ze św. Malgorzatą Marią Alacoque, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka duchowna : katechizm misyjny z XVIII wieku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Oto Matka twoja" - Maryja w życiu kapłana : materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia, 23-24 września 2010 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Przez zasługi ich skuteczne" : godzinki staropolskie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji. Cz. 2, Czesław, Sadok i towarzysze, Wincenty Kadłubek, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty profesor : materiały do kultu świętego Jana Kantego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, 1966-1994 (wyd. 3), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od Świętej Trójcy uwielbiona, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tylko Jezus Chrystus : duchowa lektura Listu do Filipian, Tarnów: Janusz Królikowski 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Do serca Twego, Królu królów : modlitewnik (wyd. 3, uzupełnione), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji]
Widzialne słowo : teologia w sztuce, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Umiłowani, aby miłować : zamyślenia rekolekcyjne nad Listem do Rzymian, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Ku ratunkowi memu pokwap się" : godzinki i inne modlitwy do świętych w polskiej pobożności XVIII wieku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji. Cz. 1, Jakub Strepa, Kinga, Salomea, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja oblubienica Ducha Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Do serca Twego, Królu królów : modlitewnik (wyd. 2), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji]
Dokąd zmierzamy? : próba odpowiedzi, Poznań: Pallottinum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby królował Chrystus! : teologia i kult Chrystusa Króla i Jego Najświętszego Serca, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zobowiązani do wiary po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987) : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczująca Matka : z historii sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Naczynie wybrane" : Paweł Apostoł w oczach polskich kaznodziejów i uczonych, pisarzy i poetów, Poznań: Pallottinum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja - orantka doskonała : w maryjnej szkole modlitwy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szukam, o Panie Twojego oblicza : modlitewnik, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieme słowo : teologia w sztuce, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między wodą i ogniem : miesiąc ze świętym Augustynem, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa w rodzinie, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ikona Bożej Miłości : dziejowa wiadomość o cudownym Obrazie Przemienienia Pańskiego : przeszłość i teraźniejszość sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Do serca Twego, Królu królów : modlitewnik, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa : sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas, Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja wzór wszelkiej świętości : IV Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne, Bochnia, 23 września 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na polskiej drodze maryjnej : materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku, Częstochowa ; Pasierbiec: Polskie Towarzystwo Mariologiczne ; Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyznania konserwatywne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara w świecie : rok liturgiczny w kazaniach, Pelplin: Bernardinum 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa : historia i założenia teologiczne, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja wniebowzięta : znak nadziei i pociechy : III Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne, 24 września 2005 r., Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święte posłanie : z teologii kapłaństwa, Tarnów: Tabor 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wady główne wciąż aktualne : saligia, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boska Cudowna : akta procesu koronacyjnego Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Bochni, Bochnia: [s. n.] 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty wyjątek : Niepokalane Poczęcie Maryi : II Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne 25 września 2004 r., Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zrehabilitować cnotę : poszukiwania teologicznomoralne, Tarnów: Tabor 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różaniec - : skarb, który trzeba odkryć : I Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne 20 września 2003, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyznania konserwatysty, Mielec: Agencja Marketingowa Market Service : "Wizjer Regionalny" czasopismo 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Idź precz, szatanie : Kościół wobec problemów satanizmu, Poznań: Pallottinum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyklinam cię i wypędzam : podstawy teologii i praktyki egzorcyzmów, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Upodabniać się do Chrystusa z Maryją : rozważania na nabożeństwa październikowe, Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej ; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mądrość Ojców Kościoła : okruchy patrystyczne, Pelplin: Bernardinum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwarunkowania doktrynalne wiary, Mielec: Tabor 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, 1995-2000, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Credo : przedmiotowe wymiary aktu wiary, Tarnów: [s.n.] 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania Pasyjne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Neopogaństwo : nowe czasy - stare idee, Poznań: Pallottinum 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wypłyń na głębię : wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Zbawiciela : mariologia. Cz. 2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Budzenie Kościoła : o misji Papieża Jana Pawła II po dwudziestu latach pontyfikatu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od wiary do teologii : dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fides quaerens intellectum : natura i metoda teologii, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadkowie naszej Tradycji : pisma Ojców Kościoła, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mała katecheza o Trójcy Świętej, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzeba było, aby Chrystus umarł i zmartwychwstał : [kazania pasyjne], Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej 2000.[więcej informacji]
Mamy przystęp do Ojca : rozważania o Bogu Ojcu, Poznań: Pallottinum 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojcze nasz... Antologia tekstów o Bogu Ojcu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znak jedności : święta ikona Matki Bożej Kazańskiej w Fatimie, Poznań: Pallottinum 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja w pamięci Kościoła : mariologia Cz. 1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trójca Święta i życie chrześcijańskie : rozważania trynitarne, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie : modlitewnik, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Chrystusem w historii : rozważania chrystologiczne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierz Kupiec : kapłan i teolog z Chorzelowa, Chorzelów: [s. n.] 1998.[więcej informacji]
Kazimierz Kupiec: Teologia – wiedza zbawienia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja z Nazaretu : gwiazda Wielkiego Jubileuszu, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1998.[więcej informacji]
La centralità del mistero di Cristo nella teologia morale, Roma: Pontificium Athenaeum Sancta Crucis 1997.[więcej informacji]
Pójdź za Mną : wprowadzenie do teologii moralnej, Poznań: Pallottinum 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża” : zamyślenia wielkopostne, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1997.[więcej informacji]
Obraz naszego piękna : medytacje mariologiczne śladami Katechizmu Kościoła Katolickiego, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1996.[więcej informacji]
Głosimy śmierć Twoją... Wędrówki wielkopostne śladami Ukrzyżowanego, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1996.[więcej informacji]
Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Oto Człowiek" (J 19, 5) : patrząc w oblicze Chrystusa Frasobliwego. Kazania Pasyjne, Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej 1993.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Życie zakonne między konsekracją, komunią i posłaniem [w:] Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 14-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość małżeńska pełną miłością ludzką [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wyd. PWSZ 2016, s. 119-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sokrates w interpretacji ks. Stefana Pawlickiego [w:] Ks. Stefan Pawlicki: Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej: Wyd. św. Jana Pawła II 2016, s. 155-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najświętsze Serca Jezusa i boska mądrość krzyża [w:] Przymierze Dwóch Serc: Wyd. Apostolicum 2016, s. 27-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Humanizm pracy. Filozoficzno-teologiczne podstawy godności każdej pracy [w:] Rodzina między prac a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 43-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe oblicza cezara. Kościół może i chce pomóc dzisiejszemu państwu [w:] Wspólnota polityczna i Kościół: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 9-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Christus finis noster. Chrystus wypełnieniem życia chrześcijanina według św. Augustyna [w:] Jezus Chrystus. Świadectwa: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 197-213. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Martyrologia w ikonografii świątyń katolickich. Racje teologiczne [w:] Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, s. 22-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niektóre aspekty teologiczne wcielenia Syna Bożego. W kontekście noty Kongregacji Nauki Wiary poświęconej pismom chrystologicznym Jona Sobrino [w:] Współczesne kontrowersje chrystologiczne: Papieski Wydział Teologiczny 2016, s. 109-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Idea zastępstwa w Biblii a pośrednictwo w Kościele [w:] Matka Boga i ludzi. Wybrane zagadnienia z mariologii: Wyd. Ojców Franciszkanów 2016, s. 25-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja – gwiazda ewangelizacji [w:] Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017: Wyd. Święty Wojciech 2016, s. 353-396. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Wielebna siostra, matka święta, duch źródła, duch ogrodu”. Maryja w poezji Thomasa S. Eliota [w:] „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 150-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura, cywilizacja i technika. Kontekst zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa [w:] Europa w dobie przemian. O wielokulturowości i bezpieczeństwie: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2016, s. 95-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystologia symboliczno-mistyczna u podstaw kultu Najświętszego Serca Jezusa [w:] Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce: Wyd. KUL 2016, s. 23-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą polityki chrześcijańskiej [w:] Cywilizacja miłości Serca Jezusowego: Wyd. Księży Sercanów Dehon 2016, s. 143-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą polityki chrześcijańskiej [w:] Wspólnota polityczna i Kościół: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 73-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dotknięci Duchem Świętym : metafory pneumatologiczne w interpretacjach ojców Kościoła [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 241-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus z Nazaretu Benedykta XVI w kontekście chrystologii współczesnej [w:] Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 133-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eklezjalna wizja miłosierdzia. Od Soboru Trydenckiego do Misericordiae vultus papieża Franciszka [w:] Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 57-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg naszym Ojcem w teologii św. Tomasza z Akwinu [w:] Bóg Ojciec: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 171-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komplementarność słowa i obrazu. Glosa na temat sztuki o tematyce maryjnej [w:] Ikona maryjna w życiu Kościoła : Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Częstochowa, 10-12 września 2014 /: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2015, s. 43-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara w ujęciu św. Tomasza z Akwinu [w:] Wierzę: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 169-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby Chrystus królował! Przesłanie Sługi Bożej Rozalii Celakówny [w:] Jezus Chrystus: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 451-469. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Implikacje społeczno-polityczne dogmatu trynitarnego [w:] Między zwątpieniem i nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 11-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Maksymilian Maria Kolbe świadkiem prawdy, miłości i wolności [w:] „Złota nić” Niepokalanego Poczęcia w myśli życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego: Wydawnictwo OO. Franciszkanów 2015, s. 321-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzę w Kościół święty [w:] Kościół lokalny w Kościele Chrystusa: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 126-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeżywanie tajemnicy Kościoła we wspólnocie lokalnej [w:] Kościół lokalny w Kościele Chrystusa: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 50-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mater Ecclesiae – geneza i teologiczna wymowa tytułu w nauczaniu Pawła VI [w:] In nomine Domini. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. Rocznicę posługi kapłańskiej 2015, s. 53-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół lokalny w Kościele Chrystusa [w:] Kościół lokalny w Kościele Chrystusa: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 33-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wynagrodzenie w ramach soteriologii katolickiej [w:] W misji wynagrodzenia Bogu przez Serce Jezusa. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Lublin 2 października 2014 roku: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015, s. 147-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Implikacje społeczno-polityczne dogmatu trynitarnego [w:] Między zwątpieniem i nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia i sztuka. Wzajemne relacje w służbie wiary [w:] Człowiek w przestrzeni sakralnej : liturgia i sztuka: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, s. 13-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strapionych pocieszać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 134-137. [więcej informacji]
Krzywdy cierpliwie znosić [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 141-144. [więcej informacji]
Wątpiącym dobrze radzić [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 127-130. [więcej informacji]
Grzeszących upominać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 114-117. [więcej informacji]
Podróżnych w dom przyjąć [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 178-181. [więcej informacji]
Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja [w:] Brama życia. Program formacji ciągłej na 2014 rok, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon" 2014, s. 53-71. [więcej informacji]
Nowenna do Matki Miłosierdzia [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 93-102. [więcej informacji]
Urazy chętnie darować [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 147-150. [więcej informacji]
Nieumiejętnych pouczać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 121-123. [więcej informacji]
Spragnionych napoić [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 166-168. [więcej informacji]
Pisma mistyczne ks. Piotra Semenenki. Różnorodność literacka – jedność idei teologicznej [w:] Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, Kraków: [Wydawnictwo św. Jan Paweł II, Katarzyna Kastelik] 2014, s. 13-23. [więcej informacji]
Monastycyzm egipski w ujęciu ks. Stefana Siwca Das Ascetentum der drei ersten christlichen Jahrhunderte und das ägyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert [w:] Historia monastycyzmu orientalnego: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 35-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natura i cel kapłaństwa [w:] „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 9-42. [więcej informacji]
Imiona Boże w Biblii jako świadectwo wiary w jedynego Boga [w:] Wierzę w jednego Boga, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 2014, s. 335-352. [więcej informacji]
Nagich przyodziać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 172-175. [więcej informacji]
Głodnych nakarmić [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 161-164. [więcej informacji]
Serce Jezusa, źródło życia i świętości – perspektywa Apokalipsy [w:] Brama życia. Program formacji ciągłej na 2014 rok, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon" 2014, s. 16-27. [więcej informacji]
Liturgia w formacji kapłańskiej [w:] „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 129-140. [więcej informacji]
Modlić się za żywych i umarłych [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 154-157. [więcej informacji]
Więźniów pocieszać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 183-186. [więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] Władza papieża i Kolegium Biskupów w Kościele : natura teologiczna i wzajemne relacje w ujęciu ks. Piotra Semenenki, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 9-11. [więcej informacji]
Sprawa ludowa w listach pasterskich biskupów tarnowskich [w:] Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku. W 160. rocznicę urodzin Franciszka Krempy, Mielec: Muzeum Regionalne 2014, s. 65-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica stworzenia i ludzkie pytanie o sens [w:] Bóg Stwórca, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 363-380. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika okna i jej wpływ na rozwój witrażu [w:] Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym: Stowarzyszenie Miłośników Witraży 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chorych nawiedzać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 190-193. [więcej informacji]
Prymat wychowania w trosce o człowieka i jego bezpieczeństwo. Doświadczenie chrześcijańskie [w:] Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego 2014, s. 229-253. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Umarłych pogrzebać [w:] W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 196-199. [więcej informacji]
Symbolicznie odnawiać pamięć o Bożej miłości [w:] Odnowić pamięć o Bożej miłości. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon" 2014, s. 49-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zwierciadło wszelkiej świętości. Mariologia Benedykta XVI [w:] Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny 2014, s. 127-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zwolski Stefan [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żołędziowski Antoni [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludzkie pytanie o śmierć domaga się głoszenia zmartwychwstania [w:] Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 13-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ziółkowski Marcin [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kasata klasztoru klarysek w Starym Sączu [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, Wrocław 2014, s. 179-189. [więcej informacji]
Włochy. V. Dzieje teologii [w:] Encyklopedia katolicka, T. 20: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina i przyszłość Europy w świetle adhortacji Familiaris consortio Jana Pawła II [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 127-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara Maryi. Geneza i znaczenie zagadnienia [w:] Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2014, s. 15-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sensusfidei i sensusfidelium a zadania teologii [w:] O naturze teologii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2013, s. 57-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć człowieka w rodzinie [w:] Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci : praca zbiorowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 137-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara w teologii kardynała Josepha Ratzingera [w:] Bł. Honorat Koźmiński. Człowiek wielkiej wiary. Sympozjum Duchowości Honorackiej, Zakroczym: UKSW 2013, s. 9-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Władysław Smoleń, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w przygotowaniu do Wiosny Ludów [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 31-90. [więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci : praca zbiorowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 7-8. [więcej informacji]
Inwentarz kościoła, plebanii i uposażenia parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Tuchowie z 1803 r. [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, Wrocław: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) : Wrocławskie Towarzystwo M 2013, s. 141-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwotne kształtowanie się symboliki drzwi za pośrednictwem niektórych realizacji [w:] U drzwi Twoich : fides et visu, Lublin: Wydawnictwo Werset 2013, s. 39-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryzys w Kościele i drogi wyjścia. Propozycje czerpane z historii Kościoła [w:] Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, Katowice: Księgarnia św. Jacka : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 60-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica Boga w Sercu Jezusa [w:] „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”. Sympozjum. Kraków-Łagiewniki, 14–16 czerwca 2013, Kraków: [Mała Poligrafia Redemptorystów] 2013, s. 195-205. [więcej informacji]
Serce Jezusa – źródło życia i świętości [w:] „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”. Sympozjum. Kraków-Łagiewniki, 14–16 czerwca 2013, Kraków: [Mała Poligrafia Redemptorystów] 2013, s. 11-22. [więcej informacji]
Misje parafialne w Czerminie w 1898 roku zorganizowane przez księdza Franciszka Szurmiaka [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 93-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłowie [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 91-92. [więcej informacji]
Jan Paweł II – Papież Dialogu. „Rodzinna Rozmowa” [w:] XIII Dzień Papieski. Jan Paweł II – Papież Dialogu, Tarnów: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 2013, s. 51-56. [więcej informacji]
Kilka uwag o nauczaniu moralności [w:] Wierzę w Syna Bożego. Katechizacja 2013/2014, Tarnów: Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Wydział Katechetyczny 2013, s. 117-130. [więcej informacji]
Zobaczyć wiarę. Obraz i doświadczenie wiary w Kościele [w:] Wierzyć i widzieć, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 127-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Materiały do życia i posługi biskupa Floriana Janowskiego [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 11-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 7-9. [więcej informacji]
Ksiądz Piotr Pękalski (1790–1874) [w:] O początku, rozkrzewieniu i upadku Zakonu Kanoników Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, Miechów 2013, s. 145-148. [więcej informacji]
Szukalski Jan [w:] Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 142-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczne kongresy [w:] Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 687-688. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Helena z Potockich Morsztynowa – wyjątkowa kobieta staropolska i dobrodziejka Kościoła [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 3, Memoriae Ecclesiae custos : księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 185-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szmyd Wojciech [w:] Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 106-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szestow Lew Isaakowicz [w:] Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 53-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie Boże [w:] Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej, Tarnów 2013, s. 23-32. [więcej informacji]
Maryja obrazem wiary każdego wierzącego i całego Kościoła [w:] Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech 2013, s. 58-64. [więcej informacji]
Kult Matki Bożej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego [w:] Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Kalwaria Zebrzydowska, 20–22 września 2012 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2013, s. 99-111. [więcej informacji]
Wypowiedź w ramach dyskusji panelowej podczas 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4–9 września 2012) [w:] Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Kalwaria Zebrzydowska, 20–22 września 2012 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2013, s. 155-158. [więcej informacji]
Sieniatycki Maciej [w:] Encyklopedia katolicka, T. 18, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 159-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Panna wierna [w:] Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech 2013, s. 41-46. [więcej informacji]
Trójca Przenajświętsza na obliczu Maryi Theotokos [w:] Jasnogórska szkoła wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Częstochowa: Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 35-46. [więcej informacji]
O wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa [w:] Katechezy z cyklu Serce Króla królów głoszone w Radiu Maryja przez O. Jana Mikruta CSsR, Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2013, s. 50-56. [więcej informacji]
Szmigielski Jan [w:] Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 105-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kulturowe dziedzictwo Klubu Inteligencji Katolickiej [w:] Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu w latach 1981–2011. Trzydzieści lat działalności, Mielec: Klub Inteligencji Katolickiej 2013, s. 5-8. [więcej informacji]
Sołowjow Władimir Siergiejewicz [w:] Encyklopedia katolicka, T. 18, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 589-591. [więcej informacji]
Fundacja klasztoru Klarysek w Zamościu [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 595-603. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Poszukiwania „optymalnego” tekstu Biblii w XIII wieku [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 133-146. [więcej informacji]
Wcielenie wiecznego Słowa – rzeczywistość historyczna i zbawcza [w:] Teologia w Polsce 2016, s. 65-79. [więcej informacji]
Eschatologiczne powołanie człowieka kluczową inspiracją w spojrzeniu na życie i śmierć [w:] Forum Teologiczne 2016, s. 191-206. [więcej informacji]
Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa [w:] Studia Teologii Dogmatycznej 2016, s. 15-27. [więcej informacji]
Nowe wady główne (cz. IV: Bezwstydność) [w:] Homo Dei 2016, s. 79-88. [więcej informacji]
Zrzeczenie się urzędu papieskiego – dopuszczalny wariant czy instytucja? [w:] Sympozjum : periodyk naukowy 2016, s. 185-202. [więcej informacji]
Kościół i świat. Wzajemne relacje w perspektywie II Soboru Watykańskiego [w:] Sympozjum : periodyk naukowy 2016, s. 27-44. [więcej informacji]
Kult Najświętszego Serca Jezusowego szkołą polityki chrześcijańskiej [w:] Sympozjum : periodyk naukowy 2015, s. 107-122. [więcej informacji]
Jezus Chrystus i religie. Nauczanie II Soboru Watykańskiego na temat religii w perspektywie biblijnej [w:] Studia Gnesnensia 2015, s. 91-105. [więcej informacji]
Niektóre aspekty trynitologii współczesnej [w:] Analecta Cracoviensia 2015, s. 7-23. [więcej informacji]
Słowo Boże i Eucharystia w konstytucji „Dei Verbum” [w:] Teologia w Polsce 2015, s. 71-81. [więcej informacji]
Sakrament pokuty i pojednania. Kryzys współczesny i kryzys doktrynalny [w:] Teologia w Polsce 2015, s. 53-74. [więcej informacji]
Prymat papieża i rządzenie całym Kościołem [w:] Veritati et Caritati 2015, s. 119-131. [więcej informacji]
Staropolskie rozmyślania klarysek ze Starego Sącza. Postulat badawczy [w:] Duchowość w Polsce 2015, s. 33-49. [więcej informacji]
Muzyka sakralna w służbie tajemnic wiary [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 51-61. [więcej informacji]
Trójca Przenajświętsza na obliczu Maryi Theotokos w świetle mariologii Ojców greckich [w:] Salvatoris Mater 2014, s. 347-359. [więcej informacji]
Wątki eklezjalne w mariologii w recepcji VIII rozdziału konstytucji Lumen gentium [w:] Salvatoris Mater 2014, s. 27-36. [więcej informacji]
Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja [w:] Teologia w Polsce, 8 nr 1 2014, s. 5-18. [więcej informacji]
Zadania katolików wobec wyzwań nowej Europy [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne 2014, s. 67-78. [więcej informacji]
Kilka uwag o nauczaniu moralności [w:] Homo Dei, R. 83 Nr 2 2014, s. 84-94. [więcej informacji]
„W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa”. Celebracja Eucharystii – propozycje – 1 [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Nr 1 2014, s. 173-183. [więcej informacji]
Nadzieja w Jezusie Chrystusie [w:] Analecta Cracoviensia 2014, s. 45-61. [więcej informacji]
Wolność władza i wspólnota w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2014, s. 149-161. [więcej informacji]
Katalog pism bł. Stanisława Papczyńskiego zachowany w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie [w:] Ephemerides Marianorum 2014, s. 441-450. [więcej informacji]
Muzyka sakralna w służbie tajemnic wiary [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2014, s. 51-61. [więcej informacji]
Teologia wobec wymogu pastoralności [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2014, s. 109-122. [więcej informacji]
Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja [w:] Teologia w Polsce 2014, s. 5-18. [więcej informacji]
Jezus Chrystus nowy Człowiek i życie chrześcijańskie [w:] Studia Gnesnensia 2014, s. 107-123. [więcej informacji]
Kapłan wobec współczesnego świata [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, Tom 41 2013, s. 81-88. [więcej informacji]
Kasata klasztoru kartuzów w Gidlach [w:] Hereditas Monasteriorum, Vol. 2 2013, s. 311-347. [więcej informacji]
Otwartość liturgii katolickiej na sztukę [w:] Mieleckie Zapiski, Nr 15-16 2013, s. 160-169. [więcej informacji]
Teologia jako nauka poszukująca sensu, wolności i mądrości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 31-42. [więcej informacji]
Nowożytne przemiany w teologii stworzenia [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/1 2013, s. 121-131. [więcej informacji]
Piękno manifestacją świętości Maryi [w:] Salvatoris Mater 2013, s. 62-77. [więcej informacji]
Listy bł. Jerzego Matulewicza do ks. Jakuba Jagałły CR, rektora Kolegium Polskiego w Rzymie [w:] Ephemerides Marianorum, R. 2 2013, s. 505-512. [więcej informacji]
Teologiczne postawy formacji stałej prezbiterów [w:] Formatio Permanens, Nr 13 2013, s. 21-26. [więcej informacji]
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 [w:] Hereditas Monasteriorum, Vol. 2 2013, s. 500-502. [więcej informacji]
Przerywanie ciąży i sprzeciw sumienia [w:] Currenda : de notificationibus, R. 163, nr 2 2013, s. 150-156. [więcej informacji]
Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki / Religious experience through art [w:] Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej, R. 6 2013, s. 156-165. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Historia eklezjologii do Soboru Trydenckiego; [nr projektu:] 501-10-050041

-Kościół wewnętrznie odnawiający się i posłany do świata; [nr projektu:] 501-10-050031

-Status naukowy Teologii; [nr projektu:] 501-10-050027

-Specyfika teologii jako nauki; [nr projektu:] 501-10-050020

-Aspekty dogmatyczne i kulturowe kultu świętych w Kościele w Polsce; [nr projektu:]

-Geneza Kościoła w Jezusie Chrystusie; [nr projektu:] 501-10-050006

-Maryja jako Królowa Polski; [nr projektu:] 19060002

-Pobożność pasyjna w Polsce. Historia i aspekty doktrynalne; [nr projektu:] 190602

-Dzieje kultu maryjnego i mariologii w Polsce; [nr projektu:] 19060001

-Doktrynalno – kulturowe aspekty polskiej pobożności w XVIII w.; [nr projektu:] 290602

-Pobożność maryjna w życiu Kościoła polskiego; [nr projektu:] 190602

-Doktrynalno - kulturowe aspekty kultu świętych w Polsce w XVII i XVIII w.; [nr projektu:] 290601

-Formacyjne znaczenie doktryny katolickiej; [nr projektu:] 190601

Wygłoszone referaty:

- Wstawiennictwo Maryi w naszej codzienności; [podczas konferencji:] 110 rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej (1904-2014) [miejsce konferencji:] Tuchów, 2014-12-06

- Nieznane kazania Jacka Mijakowskiego OP. O pożytku cierpliwego weryfikowania źródeł; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia chrześcijaństwa w źródłach” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-04

- Geneza idei intronizacji w relacji do treści w pismach Rozalii Celak; [podczas konferencji:] Konferencja pod patronatem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski „Intronizacja Jezusa Chrystusa. Zamysł i interpretacja idei” [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2014-11-28

- „Jezus z Nazaretu” Josepha Ratzingera – Benedykta XVI na tle chrystologii Rudolfa Bultmanna; [podczas konferencji:] W kręgu Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI [miejsce konferencji:] Tarnów, 2014-11-13

- Droga metanoi człowieka w życiu eklezjalnym – nawrócić się do budowania Kościoła; [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym” [miejsce konferencji:] Tuchów, 2014-11-05

- Droga metanoi człowieka w jego życiu rodzinnym i społecznym – odbudować relacje; [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym” [miejsce konferencji:] Tuchów, 2014-11-04

- Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym odpowiedzią na dramat grzechu; [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym” [miejsce konferencji:] Tuchów, 2014-11-03

- Droga metanoi człowieka a posługa w Kościele; [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym” [miejsce konferencji:] Tuchów, 2014-11-03

- Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w myśl mariologiczną Soboru Watykańskiego II; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Mariologiczna „Wszystko postawiłem na Maryję. Najświętsza Maryja Panna w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego” [miejsce konferencji:] Niepokalanów, 2014-10-10

- Sprawa chłopska w listach pasterskich biskupów tarnowskich; [podczas konferencji:] Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku. W 160. rocznicę urodzin Franciszka Krempy [miejsce konferencji:] Padew – Mielec, 2014-10-03

- Wynagrodzenie jako sposób ujmowania soteriologii; [podczas konferencji:] Sympozjum „W misji wynagradzania Bogu przez serce Jezusa” [miejsce konferencji:] Lublin, 2014-10-02

- Kasaty klasztorów paulińskich po 1864 r. w świetle akt kapitulnych zakonu; [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864-1905. W 150. Rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r. [miejsce konferencji:] Mąchocice Kapitulne k. Kielc, 2014-09-25

- Komplementarność słowa i obrazu w pobożności maryjnej; [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich „Ikona maryjna w życiu Kościoła” [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2014-09-10

- Miejsce ojca w rodzinie na miarę nowych czasów; [podczas konferencji:] Spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia „Ojcowie w obronie dzieci i integralności rodziny” [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2014-05-30

- Duchowe znaczenie wniebowzięcia Maryi; [podczas konferencji:] Sympozjum Duchowości Honorackiej: „Krzyż i nadzieja” [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2014-05-17

- Dialog informacyjny i sumienie; [podczas konferencji:] VIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów: „Dialog w mediach – media w dialogu” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-15

- Biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku w świetle suplik zachowanych w Archiwum ds. Kanonizacji w Rzymie; [podczas konferencji:] „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich”. Konferencja naukowa w 650. rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-23

- Prymat wychowania w trosce o bezpieczeństwo w społeczeństwie. Doświadczenie chrześcijańskie; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne [miejsce konferencji:] Piotrków Trybunalski, 2014-04-04

- Zwierciadło świętości dla Kościoła – Maryja w nauczaniu Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Sympozjum: „Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI [miejsce konferencji:] Obra, 2014-02-28

- Wkład trynitarzy w rozwój pobożności w Polsce; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe: Desideriumfundatum in Christo. Z dziedzictwa trynitarzy w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-02-20

- Wyznawcy nowego ateizmu; [podczas konferencji:] Chrześcijańskie Dni Formacyjne [miejsce konferencji:] Mielec, 2013-10-21

- Problematyka zakonna w protokolarzach parafialnych z terenu diecezji tarnowskiej; [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2013-10-18

- Władysława Chotkowskiego badania nad kasatami klasztorów; [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2013-10-17

- Otwartość liturgii katolickiej na sztukę; [podczas konferencji:] Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia. Literatura. Sztuka [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2013-10-17

- Geneza tematu „wiara Maryi”; [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego: „Wierzyć z Maryją i jak Maryja” [miejsce konferencji:] Rokitno, 2013-09-19

- Bulla „Dominus acRedemptor” papieża Klemensa XIV i inne dokumenty papieskie dotyczące kasaty jezuitów; [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN) [miejsce konferencji:] Jarosław, 2013-07-12

- Reperkusje kasaty jezuitów w rozporządzeniach oficjalatu tarnowskiego; [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN) [miejsce konferencji:] Jarosław, 2013-07-11

- Serce Jezusa źródło życia i świętości, Najświętsze Serce Jezusa w pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa” [miejsce konferencji:] Kraków – Łagiewniki, 2013-06-14

- Nowe Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów – nowa szansa dla kapłanów na dziś; [podczas konferencji:] Konferencja dekanalnych ojców duchownych diecezji rzeszowskiej [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2013-06-14

- Najświętsze Serce Jezusa – symbol Bożej miłości; [podczas konferencji:] Sympozjum: „Odnowić pamięć o miłości Bożej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-06-08

- Teologia a nasza wiara między apologią i mistyką; [podczas konferencji:] III Dzień Studenta Teologii „Fides quaerensintellectum” [miejsce konferencji:] Poznań, 2013-05-22

- Zagadnienie wiary w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI; [podczas konferencji:] Sympozjum Duchowości Honorackiej: „Bł. Honorat Koźmiński. Człowiek wielkiej wiary” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-05-15

- Potrzeba odważnego kultu maryjnego; [podczas konferencji:] Zjazd Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej: „Zadania i możliwości ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej” [miejsce konferencji:] Niepokalanów, 2013-04-13

- Maryjne oblicze nowej ewangelizacji; [podczas konferencji:] Zjazd Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej: „Zadania i możliwości ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej” [miejsce konferencji:] Niepokalanów, 2013-04-12

- Kasata klasztoru paulinów w Topolnie i inne materiały do kasat pruskich w Wielkopolsce w Archiwum Paulinów na Jasnej Górze; [podczas konferencji:] „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)”, konferencja organizowana w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiac [miejsce konferencji:] Poznań, 2013-04-04

- Jak uzasadniać w kwestiach moralnych? , Jak można wypełnić przepisy moralności chrześcijańskiej?; [podczas konferencji:] Warsztaty katechetyczne [miejsce konferencji:] Tarnów – Nowy Sącz, 2013-03-02

- Z Maryją w różańcu odkrywamy oblicze Boga Ojca; [podczas konferencji:] Cykl wykładów mariologicznych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-02-28

- Źródła współczesnego bałwochwalstwa; [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów [miejsce konferencji:] Tuchów, 2013-01-30

- Spotkać Jezusa Chrystusa– „nowego Człowieka”; [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów [miejsce konferencji:] Tuchów, 2013-01-30