Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

ks. dr hab. Robert Kantor

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt z habilitacją

Email: robert.kantor@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II - Sekretarz redakcji

Dyżur:
Piątek 9.00-10.00, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów - kancelaria kurii

Curriculum Vitae:

2014 – kierownik katedry Teologii praktycznej i prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

2014 – kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie

2013 – nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa kanonicznego przez Radę Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

2011 – nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo – dydaktycznej i organizacyjnej

2008 – pełnienie urzędu Obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie

2005 – uzyskanie nostryfikacji dyplomu doktorskiego przez UKSW w Warszawie

2004 – wykłady z prawa wyznaniowego na UPJPII

2002 – praca w diecezji tarnowskiej jako sędzia audytor w Sądzie diecezjalnym

2002 – wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Gródku Podolskim (Ukraina) agregowanym do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

2002 – członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

2001 – stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy doktorskiej pt. „Estructuras gentilicias y asociativas en la cura de almas de la Iglesia primitiva” napisanej pod kierunkiem ks. Prof. Eloya Tejero Tejero

1999 – stopień naukowy licencjata z prawa kanonicznego

1997 – studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie

1995 – stopień magistra teologii na podstawie pracy z teologii fundamentalnej pt. „Rola cudu w apologetyce” napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Rosy

1989 - 1995 – studia filozoficzno – teologiczne na Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

1985 - 1989 – nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie

1977 - 1985 – nauka w Szkole Podstawowej w Bistuszowej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983-2015, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 2017, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina między pracą a płacą : refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Synod w przededniu wojny. II Synod Diecezji Tarnowskiej – historia i rekonstrukcja statutów, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vestíbulo del matrimonio. La importancia de la preparación para el matrimonioen el Magisterio de la Iglesia Católicadesde 1917, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach?, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między zwątpieniem a nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 2015, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Rota Hiszpańska”. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii. Studium historyczno-prawne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola i zadana wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
To Bóg jest miłością a nie miłość bogiem. Małżeństwo, nieprawidłowe związki, duszpasterstwo niesakramentalnych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królowo Polski przyrzekamy. Współczesna rodzina i śluby jasnogórskie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o opuszczonych i biednych. Święta Teresa de Jornet, Tarnów: [s.n.] 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związki niesakramentalne w parafii. Poradnik dla duszpasterzy, Tarnów: [s.n.] 2005.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rola sądów kościelnych w realizacji sprawiedliwości [w:] Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983-2015: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 9-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obowiązujące przepisy prawne dotyczące odpustów. Kontekst bulli Misericodriae vultus papieża Franciszka [w:] Miłosierni i sprawiedliwi. W kręgu miłosierdzia Bożego: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 173-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo do sprawiedliwej płacy przeciwwagą ekonomii wykluczenia [w:] Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczna myślą encykliki Laboremexercens Jana Pawła II: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 77-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The message of the Polish bishops to youth in pastoral letters in years 1945-2000 [w:] World Youth Days : a testimony to the hope of young people: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 231-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina katolicka przyszłością Europy w listach pasterskich Episkopatu Polski z okresu PRL [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwo PWSZ 2016, s. 107-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomocnicza funkcja wikariusza biskupiego do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w pasterskiej posłudze biskupa [w:] Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 192-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
De processu matrimoniali breviore coram Episcopo. Normy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus [w:] Duch Święty: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016, s. 433-447. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zadania szkoły w Polsce według Listów Pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-2013 [w:] Szkoła i jej etyczne wyzwania: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 85-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konsekwencje przestępstwa aborcji w Kościele Rzymskokatolickim [w:] Wartość i jakość życia w ujęciu transdyscyplinarnym: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 225-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uniwersalny wymiar sprawiedliwości w encyklice Sollicitudo rei socialis [w:] Między zwątpieniem a nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 45-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezjalna Komisja Kanonizacyjna – idea powołania i cele [w:] Ziemski Anioł. Droga do świętości Stefanii Łąckiej: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 21-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marriage and the Family Crisis in Letters of the Polish Episcopate after World War II [w:] The contemporary family : local and European perspectives: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press 2015, s. 15-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kodeksowe prawo do odpoczynku w niedzielę i święta. Refleksja kanoniczna na kanwie kan. 1247 KPK [w:] Rodzina : trud, praca, świętowanie: Instytut Papieża Jana Pawła II 2015, s. 245-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanowienie prawa w Kościele partykularnym. Kompetencje synodu diecezjalnego i synodu biskupów [w:] Kościół lokalny w Kościele Chrystusa: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 78-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Consequences of the offence of Abortion in the Roman Catholic Church [w:] The Value and Quality of Life in Transdisciplinary view: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 237-248. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cud jako środek dowodowy w procesie kanonizacyjnym [w:] Ziemski Anioł. Droga do świętości Stefanii Łąckiej: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 51-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Ojciec duchowny” i „piastun boży”. Kierownictwo duchowe kapłana wśród wiernych świeckich w świetle listu bp. Leona Wałęgi [w:] „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 43-61. [więcej informacji]
Formacja stała, czyli dla wszystkich kapłanów i nigdy nie zakończona. Refleksja kanoniczno-pastoralna na kanwie Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 r. [w:] „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 111-128. [więcej informacji]
Małżeństwo kanoniczne jako budowanie wspólnoty rodzinnej na dobre i na złe do końca życia. Sądowa perspektywa wykluczenia nierozerwalności małżeństwa [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 293-308. [więcej informacji]
Dobra materialne Kościoła tarnowskiego w uchwałach obowiązującego synodu [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 3, Memoriae Ecclesiae custos : księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 267-278. [więcej informacji]
Przyczyny dezintegracji małżeństwa na podstawie wybranych wyroków sądów kościelnych. Uwagi widziane oczami sędziego [w:] Dezintegracja rodziny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 141-163. [więcej informacji]
Elementy życia i posługi prezbitera [w:] Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 9-31. [więcej informacji]
Proboszcz administratorem dóbr materialnych parafii, zarządcą cmentarzy oraz opiekunem kancelarii [w:] Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 79-121. [więcej informacji]
Prawo kanoniczne i cywilne o obowiązku wychowania dziecka [w:] Aksjologiczne wymiary wychowania. Ujecie interdyscyplinarne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 41-56. [więcej informacji]
Relacja proboszcza do wikariusza parafialnego, osób świeckich i rad parafialnych [w:] Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 123-136. [więcej informacji]
II Synod Diecezji Tarnowskiej o prawach i obowiązkach duchownych. Próba rekonstrukcji nieopublikowanych statutów synodalnych [w:] Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 133-146. [więcej informacji]
Przedsiębiorstwo jako instytucja zrzeszająca osoby w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów ; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012, s. 109-122. [więcej informacji]
Rozwód i kohabitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej rodziny [w:] Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów ; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012, s. 66-81. [więcej informacji]
Nieważność wyroku – przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej [w:] Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 37-58. [więcej informacji]
Nowoczesne środki społecznego przekazu w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego. Niektóre uwagi na kanwie kan. 822 KPK [w:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 183-199. [więcej informacji]
Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów [w:] „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011, s. 115-132. [więcej informacji]
Bonum prolis jako cel małżeństwa kanonicznego. Refleksja na kanwie kan. 1055 § 1 KPK [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 54-65. [więcej informacji]
Prawość i doświadczenie życiowe jako kanoniczny wymóg na urząd sędziego [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 123-132. [więcej informacji]
Formacja seminaryjna alumnów w nauczaniu biskup Piotra Bednarczyka [w:] „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 95-109. [więcej informacji]
Nierozerwalność wspólnoty małżeńskiej - szansą dla rodziny XXI w. [w:] Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 27-41. [więcej informacji]
Dyscyplina liturgiczna i sakramentalna w perspektywie ekumenicznej – communicatio in sacris [w:] Katecheza i liturgia w dialogu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 121-136. [więcej informacji]
Miejsce działalności charytatywnej w prawie kanonicznym i wyznaniowym. Aspekt normatywnym [w:] Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 187-202. [więcej informacji]
Ars vitae kapłana. Kanoniczne uwarunkowania prostoty życia duchownych [w:] Kapłan we wspólnocie wierzących. Różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 81-103. [więcej informacji]
Ochrona dziecka poczętego w polskim ustawodawstwie cywilnym [w:] Troska o człowieka. Od naprotechnologii do pedagogiki, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 41-56. [więcej informacji]
Sankcja karna w listach św. Pawła Apostoła [w:] Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 103-113. [więcej informacji]
Kanoniczne zadania rodziców wynikające z chrztu swojego dziecka [w:] Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 61-70. [więcej informacji]
Obowiązki proboszcza dotyczące przygotowania katechezy w parafii – aspekt normatywny [w:] Katechetyczne obszary formacji człowieka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 137-149. [więcej informacji]
Clerici vitae simplicitatem colant. Analiza kan. 282 § 1 Kodeksu Jana Pawła II [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 253-267. [więcej informacji]
Świętość kapłańska w pracy duszpasterskiej [w:] Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 209-219. [więcej informacji]
Aspekty kanoniczne uczestnictwa dzieci w I Komunii Świętej [w:] Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 59-70. [więcej informacji]
Rodzina jako fundament struktury organizacyjnej świata rzymskiego [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 537-547. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rola Konferencji Biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich [w:] Textus et Studia 2016, s. 53-68. [więcej informacji]
Civitas Antigua y formación de las estructuras personales [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 119-139. [więcej informacji]
Binowanie i trynowanie Mszy świętej – normy kanoniczne [w:] Currenda : de notificationibus 2016, s. 158-164. [więcej informacji]
Aspekty prawne związane z udzielaniem i zapisywaniem chrztu [w:] Currenda : de notificationibus 2016, s. 130-148. [więcej informacji]
The Authority of the Pope and the College of Bishops in the Church. Theological Nature and Mutual Relations According to Fr. Piotr Semenenko CR, Fr. Paweł Obiedziński [w:] The Person and the Challenges 2015, s. 259-261. [więcej informacji]
A Report of the International Conference on “How to understand and respond tosexual exploitation of minors in the Church” in Cracow, Child ProtectionCentre, Jesuit University Ignatianum, 20–21 June 2014. [w:] The Person and the Challenges 2015, s. 255-260. [więcej informacji]
Wizyta Ad limina apostolorum kanonicznym obowiązkiem biskupa diecezjalnego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Numer specjalny 2014, s. 25-27. [więcej informacji]
Kongregacje Kurii Rzymskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Numer specjalny 2014, s. 28-31. [więcej informacji]
El contrato de encomienda de parroquia según el c. 520 del Código de Juan Pablo II [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4 no 1 2014, s. 223-237. [więcej informacji]
Prawne aspekty funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej [w:] Monitor Prawny Proboszcza, Nr 29 2014, s. 11-13. [więcej informacji]
Sytuacja kanoniczna osób żyjących w związkach niesakramentalnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, Nr 33 2014, s. 11-13. [więcej informacji]
Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II. Kontekst polski [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 183-192. [więcej informacji]
Sanktuarium miejscem szczególnej troski duszpasterskiej kustoszów [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Nr 2 2014, s. 185-204. [więcej informacji]
Biskup jako inspirator i koordynator poczynań duszpasterskich w diecezji. Wybrane wskazania pastoralne biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011 [w:] Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne, R. XII Nr 1 2013, s. 65-81. [więcej informacji]
Basílica como estructura jurídica destinada al culto divino adoptada por los primeros cristianos (aspectos históricos) [w:] Studia Leopoliensia : czasopismo filozoficzno-teologiczne, 6 2013, s. 257-270. [więcej informacji]
Czy można odmówić ochrzczenia dziecka [w:] Monitor Prawny Proboszcza, Nr 27 2013, s. 7-9. [więcej informacji]
Parafia terytorialna i personalna troska jej własnego pasterza [w:] Currenda : de notificationibus, R. 163 Nr 3 2013, s. 402-411. [więcej informacji]
Sprawiedliwość, czyli drogowskaz uczciwości [w:] Currenda : de notificationibus, R. 162 Nr 4 2012, s. 523-533. [więcej informacji]
Działalność Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów bpa Józefa Życińskiego w latach 1990-1997 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/1 2012, s. 87-96. [więcej informacji]
Uzależnienie od gry a niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/2 2012, s. 103-114. [więcej informacji]
Kapłan jako przewodnik w kierownictwie duchowym. Refleksja na kanwie dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan – szafarz miłosierdzia Bożego [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 32 2012, s. 169-179. [więcej informacji]
Czy proboszcz może odmówić chrztu św. dziecku? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 162 Nr 1 2012, s. 117-124. [więcej informacji]
Życie i posługa prezbiterów w działalności Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów biskupa Wiktora Skworca w latach 1998-2011 [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45 z. 2 2012, s. 400-411. [więcej informacji]
Obediencia sacerdotal como una de las especiales obligaciones de los clérigos en la Iglesia católica [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2 no 2 2012, s. 193-206. [więcej informacji]
Kanoniczne wymogi przyjęcia kandydatów do seminarium [w:] Studia Bobolanum, Rok [12] Nr 1 2012, s. 123-133. [więcej informacji]
Odpust biletem wstępu do nieba? Nauka o odpustach w Kościele katolickim [w:] Biuletyn. Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, 17 2012, s. 17-38. [więcej informacji]
Kompetencje Roty Rzymskiej po opublikowaniu motu proprio Querit semper [w:] Studia Redemptorystowskie, Nr 10 2012, s. 447-459. [więcej informacji]
La Encíclica Sollicitudo rei socialis y la preocupación de Juan Pablo II por el desarrollo de los pueblos. Reflexión en el 25 aniversario de la encíclica Sollicitudo rei socialis [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2 no 1 2012, s. 147-162. [więcej informacji]
Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, [R.] 4 nr 2 2012, s. 61-71. [więcej informacji]
Przygotowanie do małżeństwa w świetle dokumentów Pierwszego Synodu Diecezji Tarnowskiej [w:] Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne, Tom 32 2012, s. 17-29. [więcej informacji]
Chrzestny, czyli kto? Kanoniczna pozycja rodziców chrzestnych [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161, Nr 6 2011, s. 765-774. [więcej informacji]
Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóre uwagi na kanwie kan. 893 [w:] Studia Gdańskie, Tom XXIX 2011, s. 141-153. [więcej informacji]
Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Analiza kan. 281 § 1 [w:] Prawo Kanoniczne, R. 54 Nr 3/4 2011, s. 191-222. [więcej informacji]
La preparación al matrimonio según la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Una reflexión sobre el documento en el 30 aniversario de su elaboración [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1 no 2 2011, s. 183-196. [więcej informacji]
Przymus i bojaźń jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983-2010 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/1 2011, s. 95-108. [więcej informacji]
Świętość kapłana dla służenia innym [w:] Polonia Sacra, R. 15(33) Nr 28 2011, s. 101-121. [więcej informacji]
Przywileje audytorów Roty Rzymskiej według konstytucji Piusa XI „Ad incrementum” z 1934 roku [w:] Theologos : teologická revue GTF PU v Prešove, R. 13, nr 1 2011, s. 69-79. [więcej informacji]
La Unción de los enfermos – sacramento de alivio y salvación según el c. 998 del Código de Juan Pablo II [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 1 2011, s. 213-228. [więcej informacji]
Wolność podstawowym prawem człowieka w społecznym nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, [R.] 3 nr 5 2011.[więcej informacji]
Władza sędziów Roty Hiszpańskiej w latach 1771-1932 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2010, s. 59-66. [więcej informacji]
Świętość kapłańska charakterystycznym rysem Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/1 2010, s. 51-63. [więcej informacji]
Kapłan znakiem Dobrego Pasterza w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 30 2010, s. 217-229. [więcej informacji]
Posługa sądownicza biskupa w starożytności chrześcijańskiej [w:] Annales Canonici, [Vol.] 6 2010, s. 201-211. [więcej informacji]
Opiniodawczy charakter Rady do spraw ekonomicznych w Kodeksie Jana Pawła II [w:] Studia Teologiczne, Tom 27 2010, s. 287-303. [więcej informacji]
La organización de las Iglesias de Oriente en la época postapostólica [w:] Studia Paradyskie, T. 20 2010, s. 17-30. [więcej informacji]
Szkoła katolicka w Liście Okólnym Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej z 5 maja 2009 [w:] Resovia Sacra, Rok 16 2010, s. 273-283. [więcej informacji]
Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów [w:] Teologia Praktyczna, T. 11 2010, s. 95-108. [więcej informacji]
Postawa pastoralna wobec katolików rozwiedzionych, którzy ponownie zawierają cywilny związek małżeński [w:] Polonia Sacra, R. 14(32) Nr 27 2010, s. 121-137. [więcej informacji]
Środki służące dążeniu ku doskonałości kapłańskiej w Kodeksie Jana Pawła II [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, T. 9 2010, s. 61-76. [więcej informacji]
Powołanie rodziny XXI wieku [w:] Studia nad Rodziną, R. 13 Nr 1-2 2009, s. 45-62. [więcej informacji]
Sankcje karne nakładane na świeckich w oficjalacie foralnym w Tarnowie w latach 1656-1781 [w:] Annales Canonici, [Vol.] 5 2009, s. 149-160. [więcej informacji]
Czy rozwód cywilny może być dla katolika moralnie usprawiedliwiony? [w:] Homo Dei, R. 78 Nr 2 2009, s. 110-115. [więcej informacji]
Prawo do pracy i jej godność w encklikach “Laborem exercens” i Centesimus annus” Jana Pawła II [w:] Praca Socjalna, Nr 1 2009, s. 113-125. [więcej informacji]
Obowiązki proboszcza zawarte w postanowieniach I Synodu diecezji tarnowskiej z 1928 roku [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XLI 2009, s. 453-468. [więcej informacji]
Nieuzasadnione binowanie mszy świętej a sankcja karna [w:] Currenda : de notificationibus, R. 159, Nr 3 2009, s. 425-434. [więcej informacji]
La conversion al cristianismo como comienzo de las estructuras personales en la organización de las primeras comunidades cristianas [w:] Annales Canonici, Vol. 4 2008, s. 149-172. [więcej informacji]
Aborcja – przestępstwo i grzech. Synteza norm cywilno – kanonicznych na temat przerywania ciąży [w:] Currenda : de notificationibus, R. 158, Nr 3 2008, s. 438-453. [więcej informacji]
Las asociaciones de los cristianos en la Iglesia primitiva [w:] Vox Patrum, R. 28 t. 52 2008, s. 385-409. [więcej informacji]
Przeznaczenie stypendiów Mszy Świętych binowanych lub trynowanych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 107-118. [więcej informacji]
Kanoniczne aspekty obecności Kościoła w Internecie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI 2007, s. 79-91. [więcej informacji]
Chrzest święty dzieci. Aspekty kanoniczne [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, Nr 4 2007, s. 579-596. [więcej informacji]
La Organización de las Iglesias de Oriente en la época postapostólica [w:] Universitas Canónica, Vol. 24, nr 40 2007, s. 31-48. [więcej informacji]
Świętość w służbie ubogim i opuszczonym – św. Teresa de Jornet [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, Nr 3 2007, s. 443-457. [więcej informacji]
Prałatury personalne w systemie prawa kanonicznego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 103-118. [więcej informacji]
El cementerio. Una estructura adoptada por las primeras comunidades cristianas [w:] Studia Catholica Podoliae, Nr 4 2005, s. 591-608. [więcej informacji]
La casa como estructura gentilicia adoptada por los primeros cristianos [w:] Ius Canonicum, Vol. XLIV, nr 87 2004, s. 233-263. [więcej informacji]
Stanowisko prawne biskupa diecezjalnego na synodzie diecezjalnym [w:] Studia Catholica Podoliae, Nr 3 2004, s. 489-498. [więcej informacji]
La evangelización en casas en la Iglesia primitiva [w:] Studia Catholica Podoliae, Nr 2 2003, s. 391-424. [więcej informacji]
Estructuras gentilicias y asociativas en la cura de almas de la Iglesia primitiva [w:] Cuadernos Doctorales, 19 2002, s. 111-182. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Dziedzictwo kulturowe i religijne diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939. Historia, instytucje, sztuka, znaczenie; [nr projektu:] 501-10-050042

-Życie sakramentalne diecezji tarnowskiej w perspektywie nowego synodu. Aspekty prawne, liturgiczne i pastoralne; [nr projektu:] 501-10-050032

-Partykularne ustawodawstwo diecezji tarnowskiej. Aspekty prawne i pastoralne; [nr projektu:] 501-10-050029

-Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie; [nr projektu:] 501-10-050024

-Kuria diecezjalna, II Synod diecezji tarnowskiej; [nr projektu:]

-Wewnętrzna organizacja Kościoła partykularnego; [nr projektu:] 501-10-050011

-Synody tarnowskie - struktury partykularne; [nr projektu:] 19090002

-Posługa sądownicza biskupa w starożytności chrześcijańskiej; [nr projektu:] 290902

-Kanoniczna rola wikariusza parafialnego; [nr projektu:] 190902

Wygłoszone referaty:

- Rodzina katolicka przyszłością Europy na podstawie Listów pasterskich Episkopatu Polski z okresu PRL-u.; [podczas konferencji:] The Family and Education in the Struggle for the Future of Europe [miejsce konferencji:] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 2015-11-21

- Rola Konferencji biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-04

- Diecezjalna Komisja Kanonizacyjna – idea powstania i cele; [podczas konferencji:] Sympozjum pt. Stefania Łącka – wzorzec wychowawczy młodzieży [miejsce konferencji:] Dąbrowa Tarnowska, 2014-11-24

- Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim; [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864-1905. W 150 rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r. [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-09-25

- Prawo do sprawiedliwej płacy przeciwwagą ekonomii wykluczenia; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II” [miejsce konferencji:] Tarnów, 2014-05-13

- Kodeksowe prawo do odpoczynku w niedzielę i święta. Refleksja kanoniczne na kanwie kan. 1247 KPK); [podczas konferencji:] Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji [miejsce konferencji:] Łomianki, 2013-12-06

- X Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie; [podczas konferencji:] Małżeństwo kanoniczne jako budowanie wspólnoty rodzinnej na dobre i na złe do końca życia. (Perspektywa sądowa wykluczenia nierozerwalności małżeństwa) [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-23

- Przepisy austriackiego prawa kościelnego w sprawach zakonnych od czasów cesarzowej Marii Teresy do konkordatu z 1855 r; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja pt. „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. Rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji” [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2013-10-17

- La dimensión jurídica de la obediencia sacerdotal; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe skierowane do profesorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry [miejsce konferencji:] Pampeluna, 2013-01-17

- Lugares de culto - aspectos históricos. Recepción por las primeras comunidades cristianas; [podczas konferencji:] Wykłady w ramach programu ERASMUS na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry [miejsce konferencji:] Pampeluna, 2013-01-13

- Uniwersalny wymiar sprawiedliwości w encyklice Sollicitudo rei socialis; [podczas konferencji:] Między nadzieją a zwątpieniem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis w 25. rocznicę jej powstania [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-11-29

- „Ojciec duchowny” i „piastun Boży”. Kierownictwo duchowe wśród wiernych świeckich w świetle listu bpa Leona Wałęgi; [podczas konferencji:] Skąd się bierze klerykalizm i czy ma sens? Stulecie listu pasterskiego bp. Leona Wałęgi na temat antyklerykalizmu [miejsce konferencji:] Mielec, 2012-11-22

- Nieważność wyroku – przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej; [podczas konferencji:] V Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. „Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa” [miejsce konferencji:] Gródek nad Dunajcem, 2011-06-13

- Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów; [podczas konferencji:] „Oto Matka Twoja” [miejsce konferencji:] Bochnia, 2010-09-23

- Dyscyplina liturgiczna i sakramentalna w perspektywie ekumenicznej. Communicatio in sacris; [podczas konferencji:] Wychowanie do liturgii w katechezie [miejsce konferencji:] Gródek Podolski na Ukrainie, 2010-04-28

- Obowiązki proboszcza dotyczące przygotowania katechezy w parafii – aspekt normatywny; [podczas konferencji:] Katechetyczne obszary formacji człowieka [miejsce konferencji:] Gródek Podolski na Ukrainie, 2009-04-29

- La Eucaristía en el Código de Derecho Canónico – síntesis de normas; [podczas konferencji:] Música, belleza y Eucaristía [miejsce konferencji:] Iranzu (Navarra – Hiszpania), 2000-08-28