Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Informacje dla Wykładowców

Od roku akademickiego 2009/2010 wprowadzono na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie możliwość prowadzenia zajęć e-learninowych z wykorzystaniem platformy Blackboard Academic Suite, firmy Blackboard Inc., a od początku roku akademickiego  2015/2016 z wykorzystaniem platformy Moodle.

 

Na platformie e-learningowej można umieszczać:

 - materiały informacyjne (np. tematy wykładów, spisy lektur, adresy polecanych stron internetowych, terminy ważnych spotkań),

 - treść wykładów (może być ona wzbogacona o grafikę, animacje lub filmy),

 - testy (można ustalić dozwoloną liczbę wejść i zadać automatycznie komputerowi zliczanie punktów),

 - interaktywne zadania i pytania problemowe,

Udział studentów w zajęciach może być monitorowany.

Możliwości platformy e-learningowej mogą być wykorzystywane w całości lub częściowo (zależy to od decyzji prowadzącego).

 

Pracownicy Dydaktyczni zainteresowani korzystaniem z e-laerningu powinni:

1. Odbyć szkolenie w zakresie korzystania z platformy Moodle.

Podczas szkolenia każdemu pracownikowi zostają przydzielone dwa konta (pracownicze i testowe). Dostęp do kont chroniony jest hasłem.

2. Skontaktować się z koordynatorem i przekazać dane potrzebne do założenia kont i kursów:

- nazwę zakładanego kursu,

- listę studentów z adresami mailowymi.

3. Konta użytkowników i identyfikatory nowych kursów są wprowadzane do systemu przez administratorów systemu w ACK CYFRONET AGH.

4. Po założeniu kont i kursów Pracownicy otrzymują listę z przydzielonymi loginami i hasłami.