Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pomoc materialna - studenci

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH SOCJALNYCH ORAZ SPECJALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA II SEMESTR R.A. 2016/2017

Decyzje stypendialne są do odbioru w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w dniach 8-16.03.2017 r. w godzinach od 9-14.
Prosimy o dostosowanie się do terminu. Nieodebrane decyzje nie zostaną wypłacone.

 

                                                                                                                         Dział Spraw Studenckich

 

 

 

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SPRAW STUDENCKICH

Szanowni Państwo DSS posiada dodatkowy adres e-mail do kontaktu: dss@upjp2.edu.pl

 

Dział Spraw Studenckich

 

 

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO STYPENDIUM NA II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Dział Spraw Studenckich przypomina studentom, którzy chcą skorzystać ze stypendiów socjalnych w II semestrze r.a. 2016/2017, a  ich dochody nie uległy zmianie w stosunku do roku 2015 r. o konieczności dostarczenia do 31.01.2017 r. zał. nr 10. Natomiast studenci, u których dochód na osobę w rodzinie uległ zmianie (uzyskali lub utracili dochód) w roku 2016 r., proszeni są o dostarczenie właściwych zaświadczeń do 31.01. 2017 r.
 

Dział Spraw Studenckich
 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODBIORU DECYZJI NEGATYWNYCH STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 DOT. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Decyzje negatywne są do odbioru w Sekretariatach poszczególnych kierunków. Studenci z kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna odbierają decyzje w Samorządzie Studentów przy ul. Bernardyńskiej 3.
 

 

Dział Spraw Studenckich

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DECYZJI STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Decyzje stypendialne pozytywne oraz negatywne:

- stypendium socjalne oraz socjalne w zw. wysokości,

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi,

oraz decyzje pozytywne stypendium rektora dla najlepszych studentów

są do odbioru w Sekretariatach poszczególnych kierunków. Studenci z kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna odbierają decyzje
w Samorządzie Studentów przy ul. Bernardyńskiej 3.

Decyzje negatywne dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów będą do odbioru w późniejszym terminie. Termin zostanie podany oddzielnym komunikatem.

 

Dział Spraw Studenckich

 

Komunikat dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - ulga prorodzinna

Uprzejmie informuję, że stosownie do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. znak: DD3/8213/12a/KDJ/11/142 – rodzice studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mogą korzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej (wszelkie warunki korzystania z tej ulgi określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki